MAISON DE RETRAITE

Bedre sektorovergange

Der sker mange utilsigtede hændelser, når patienter skal flyttes mellem sektorer, f.eks. ved indlæggelse fra plejecenter til sygehus eller ved udskrivelse fra sygehus til egen bolig med hjemmepleje. Hvad kan vi gøre for at forbedre patientsikkerheden i overgangene mellem primær og sekundær sektor med fokus på både sygehus, praktiserende læge og kommunale tilbud? Det vil sessionen “Patientsikkerhed i sektorovergange – Hvad gør vi selv, og hvad kan vi lære af Skotland?” på årets patientsikkerhedskonference til april give inspiration til og konkrete bud på.  Der vil desuden være fokus på, hvordan patienter/borgere kan inddrages i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i overgangene mellem sygehus og kommune.

Sessionen består af præsentationer af tværsektorielle projekter samt tid til refleksion ved bordene. Deltagerne får mulighed for at drøfte, hvilke erfaringer de kan tage med hjem.

1. præsentation kommer fra Skotland, som har arbejdet med patientsikkerhed i overgangene i mange år. En repræsentant fra Skotlands regering vil komme og fortælle om, hvordan de har arbejdet med området. Deltagerne kan få inspiration og konkrete råd.

2. præsentation er fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der i samarbejde med Københavns Kommune og Bispebjerg Frederiksberg Hospital har igangsat det tværsektorielle projekt Sikker Sammenhæng som præsenteres. Projektet har fokus på flow på tværs af sektorer og anvender erfaringerne fra projektet Sikkert Patientflow. Deltagerne kan få inspiration til, hvordan man kan bruge erfaringer fra Sikkert Patientflow til at styrke koordinationen på tværs af sektorer.

3. præsentation er også fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der vil fortælle om et nyt triple aim projekt med fokus på depression hos ældre. Projektet er et eksempel på hvordan et projekt kan tilrettelægges på tværs af sektorer.

Læs mere om patientsikkerhedskonference 2017 her

10. marts 2017

Nyheder