Det britiske sundhedsvæsen fokuserer på de 20 % mest udsatte

Et nyt projekt I det britiske sundhedsvæsen, NHS, skal forbedre tilbuddene til de mest udsatte grupper i befolkningen. Projektet CORE20PLUS5 skal rette op på skævheder i sundhedsvæsenets tilbud for de 20 % mest udsatte, identificeret via det nationale Index of Multiple Deprivation.

Beskrivelse af CORE20PLUS5 på NHS’s hjemmeside

Der fokuseres særligt på gravide og fødende, psykisk syge og tre områder, hvor ulighederne vides at være størst, nemlig kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), tidlig opsporing af kræft og tidlig opsporing af forhøjet blodtryk.

Der er sat mål for, hvad man ønsker at opnå inden for de enkelte områder, fx at mindst 60 % af alle med alvorlig psykisk lidelse skal sikres et årligt sundhedstjek, og at 75 % af alle kræfttilfælde skal opdages i stadie 1 eller 2.

Programmet blev gennemgået af Aoife Molloy, der er infektionsmediciner og rådgiver for det britiske sundhedsvæsen i ulighedsspørgsmål ved et webinar, der kan ses på nettet.

se webinaret her


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

 

1. juli 2022

Fagligt NytNyheder