Canadisk undersøgelse: Patienters fravalg af hjertestopbehandling stemmer ikke med journaloplysninger

Der er store uoverensstemmelser mellem det, patienterne og de pårørende ønsker for behandling og pleje ved livets afslutning, og det, der er dokumenteret i patientjournalen. Det viser en undersøgelse på 16 canadiske hospitaler. Ældre patienter med akutte og livstruende sygdomme og/eller deres pårørende blev interviewet i forbindelse med indlæggelse. I alt indgik 808 patienter og 631 familiemedlemmer i undersøgelsen. De fleste både patienter og pårørende foretrak enten lindrende behandling (comfort care) eller en form for begrænsning i behandlingen. Kun 12 % af patienterne og 13 % af de pårørende foretrak fuld behandling inklusive genoplivning ved hjertestop. Færre end 10 % udtrykte usikkerhed om deres præferencer. Der var generelt stor uoverensstemmelse mellem patienters/pårørendes ønsker, og de oplysninger, der kunne findes i journalen. Kun for ca. en tredjedel af patienterne var der fuld overensstemmelse. Af de patienter, der ønskede at fravælge genoplivning ved et eventuelt hjertestop, var der 16 %, hvor journalen oplyste det modsatte, og 19 %, hvor patientens præference ikke var beskrevet i journalen. Denne sidste gruppe ville typisk blive behandlet aktivt i tilfælde af hjertestop. Undersøgelsen er offentliggjort i BMJ Quality and Safety, 2016.

(Heyland DK, Ilan R, Jiang X, et al. BMJ QUAL Saf 2016;25:671-679: The prevalence of medical error related to end-of-life communication in Canadian hospitals: results of a multicentre observational study)

https://qualitysafety.bmj.com/content/25/9/671.long

 

 

 

 

 

 

 

 


 

21. maj 2019

Fagligt NytNyheder