Dansk forskning: Aflyste operationer belaster patienter både praktisk og følelsesmæssigt

Det opleves af patienterne som en både psykisk og praktisk belastning, når planlagte kirurgiske indgreb aflyses eller udsættes. Det viser en litteraturgennemgang, gennemført af danske forskere, der ser på aflyste operationer fra patientens perspektiv. Resultaterne er offentliggjort i Journal of Clinical Nursing.

Aflysninger påvirker patienterne følelsesmæssigt, fysisk og psykisk. Forskerne har identificeret fire hovedtemaer i patienternes reaktion: Patienternes umiddelbare reaktion på aflysningen, reaktionerne i forbindelse med den nye ventetid og fornyet indlæggelse, informationen i forbindelse med aflysningen og patenternes oplevelse af, hvordan de er tvunget til at ændre på de praktiske arrangementer i forbindelse med operationen.

Den umiddelbare reaktion på aflysning er ofte vrede, frygt eller afvisning, og i den fornyede ventetid kan der opstå fysiske og psykosomatiske reaktioner. I forhold til kommunikationen omkring aflysningen er det vigtigt for patienterne at få en ny operationsdato med det samme.

De praktiske problemer kan være stressende for patienterne. I forbindelse med den planlagte operation har de ofte aftalt med familie og pårørende, hvem der skal passe deres hus, deres kæledyr eller deres børn, og mange patienter har aftalt med deres pårørende om hjælp i forbindelse med reconvalesensen. For arbejdsaktive patienter er der aftaler med arbejdspladsen. Mange patienter fortæller, at de er ubehageligt berørte over den ulejlighed, der giver, når de skal ændre de praktiske arrangementer.

Forfatterne til artiklen konkluderer, at sygeplejersker kan have en rolle  at identificere patienter, der er sårbare i forbindelse med aflysninger, og sørge for relevant støtte og opbakning i situationen.

Surgery cancellation: A scoping review of patients’ experiences

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.15582


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

10. marts 2021

Fagligt NytNyheder