Dansk forskning: Det kliniske blik er mere præcist end triage-algoritme

Af Charlotte Frendved

Ny dansk forskning viser, at sundhedsprofessionelles kliniske blik er mere præcist til at forudsige dødelighed end triage-systemet DEPT, der anvendes på mange danske akutklinikker.

I studiet skulle sundhedsfagligt personale ved hjælp af en simpel klinisk vurdering forudsige, om en patient havde risiko for at dø inden 48 timer eller i løbet af de følgende 30 dage.

6383 akutte patienter indgik i undersøgelsen, og det viste sig, at personalets kliniske blik vurderede korrekt i 82,2 % af tilfældene, mens algoritmen kun ramte præcist i 71,8 % af tilfældene. Der var desuden dårlig overensstemmelse mellem de to metoder.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Emergency Medicine Journal:
A simple clinical assessment is superior to systematic triage in prediction of mortality in the emergency department

Og refereret i Sygeplejersken 13/2018:
Sygeplejersker bedre end algoritmer


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

7. december 2018

Fagligt Nyt