Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) vil sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed lægge rammerne for et program, der skal øge sikkerheden omkring medicinering i Danmark.

Dansk initiativ bakker op om WHO’s nye medicin-satsning

WHO lancerede i foråret en ny verdensomspændede satsning, medication without harm, der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Et nyt dansk initiativ vil bakke op om WHO’s globale kampagne.

Af Charlotte Frendved, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) vil sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed lægge rammerne for et program, der skal øge sikkerheden omkring medicinering i Danmark.

Deltag i Danmarks største konference om patientsikkerhed i kommunerne

– Trods mange års indsats for øget sikkerhed ved medicinering, sker der stadig mange fejl. Blandt de rapporterede utilsigtede hændelser er medicinering stadig lagt det hyppigste tema, både på sygehusene og i kommunerne. Derfor er WHO’s satsning en god anledning til at kigge på området med nye øjne, siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!), Inge Kristensen. PS! arbejder aktuelt med medicinområdet blandt andet i projekt I sikre hænder, hvor der er sat mål for reduktion af medicinfejl i ældreplejen.

Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinering udgør 23 % af samtlige hændelse rapporteret fra sygehusene og 68 % af samtlige hændelse rapporteret fra kommunerne, fremgår det af årsrapporten fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016.

– Fejl med medicinering er et af de områder, hvor der er allerstørst potentiale for at forbedre patientsikkerheden. WHO’s to tidligere globale kampagner har haft stor succes med at sætte fokus på hygiejne og sikre operationer, og den nye ambitiøse satsning er en oplagt anledning til et endnu stærkere fokus på at nedbringe antallet af medicinfejl i sundhedsvæsenet, siger Lena Graversen, kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed. I forvejen arbejder styrelsen blandt andet på at øge frontpersonalets viden om brug af de lægemidler, der er skyld i de mest alvorlige fejl.

Medication without harm er den tredje verdensomspændende ”patient safety challege” som WHO har lanceret. De første to fokuserede på ”clean care is safer care» og “safe surgery saves lives”.

http://www.who.int/patientsafety/medication-safety/en/

Den nye WHO-satsning blev præsenteret på ”2nd Global Ministerial Summit on Patient Safety” i Bonn, Tyskland, d. 29. marts 2017. Formålet at reducere skader ved medicinering med 50 %.

https://gammel.patientsikkerhed.dk/oecd-utilsigtede-haendelser-sluger-15-sundhedsvaesenets-budget/

29. juni 2017

Nyheder