Dansk studie: Ulighed i behandlingskvaliteten for patienter med depression

Dårlig uddannelse og lav indkomst er forbundet med dårligere behandlingskvalitet for patienter indlagt med depression, viser dansk registerundersøgelse

Den socioøkonomiske status har betydning for den behandling, patienter modtager, hvis de er indlagt i psykiatrien med depression. Det viser en stor registerbaseret undersøgelse, gennemført ved Aalborg Universitet.

Fagligt Nyt – temanummer om ulighed i patientsikkerhed

Undersøgelsen omfatter 10.949 førstegangsindlæggelser med depression i perioden 2011-2017. Patienternes socioøkonomiske status blev vurderet ud fra uddannelse og indkomst.

Kvaliteten af den behandling, patienterne havde modtaget, blev vurderet ud fra ni indikatorer i Dansk Depressions Database (DDD).

Analysen viste, at patienter med lavere uddannelsesniveau og patienter med dårligere indkomst havde mindre chance for at modtage behandling af høj kvalitet (hvor høj kvalitet var defineret som mindst 70 % opfyldelse af indikatorerne). De samme patienter havde også en højere dødelighed. Patienter med dårlig uddannelse havde desuden større risiko for selvmordsadfærd.

Analysen er offentliggjort i tidsskriftet Clinical Epidemiology, og forfatterne konkluderer, at der er ulighed i behandlingen af patienter med depression, selv om vi i Danmark i princippet har lige og gratis adgang til sundhedsvæsenet.


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

 

26. september 2022

Fagligt NytNyheder