Debriefing bruges for lidt efter kritiske hændelser

Debriefing er en kendt metode til kollektivt at bearbejde og lære efter vanskelige episoder. Debriefing kan også være med til at reducere udbrændthed og øge trivslen blandt personalet. Men blandt anæstesilæger bruges debriefing langt fra i alle de tilfælde, hvor det kunne være relevant, viser en interviewundersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet Anesthesiology. Der er gennemført 89 interview med – primært – reservelæger på anæstesiologisk afdeling på et amerikansk hospital. I løbet af en et-års periode blev der beskrevet 89 episoder med kritiske hændelser. Nogle havde fundet sted på en operationsstue, andre i forbindelse med behandling af hjertestop eller livstruende vejtrækningsproblemer hos en patient. Der var også episoder med uacceptabel adfærd og sammenbrud i kommunikationen. Kun ca. halvdelen af de kritiske episoder blev efterfulgt af debriefing, viste interviewene. Især efter episoder med alvorlige kommunikationsproblemer, skete der ikke debriefing efterfølgende.

Failure to Debrief after Critical Events in Anesthesia Is Associated with Failures in Communication during the Event

 

 

 

 

 

 

 

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

28. marts 2019

Fagligt Nyt