Artikler og podcasts udvælges med udgangspunkt i, om de kan bidrage med viden, der kan understøtte en udvikling og forbedring af det danske sundhedsvæsen. Resumeerne refererer direkte fra de enkelte artikler og bliver ikke fortolket eller perspektiveret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Artiklerne udvalgt ved gennemsyn af
BMJ, JAMAThe LancetNEJM
(Der overvåges desuden podcasts fra samme medier samt fra IHI.)

Podcast du kan abonnere på:
BMJThe LancetJAMA, IHI

Fagligt Nyt

Fagligt nyt – januar 2016

Hvad patienterne har brug for at vide om deres laboratorieprøver

Jo mere patienterne ved om baggrunden for og resultaterne af deres laboratorieprøver, jo større patienttilfredshed. Og selv om patienter har vid adgang til at søge oplysninger på nettet, er det de sundhedsprofessioenlles ansvar at oplyse om og forklare prøveresultater. To britiske laboratorielæger har udarbejdet en tjekliste til kolleger om, hvordan patienterne informeres bedst muligt. Patienterne har behov for at vide, hvorfor testen bliver taget, hvad det betyder, at resultatet ligger inden for (eller uden for) normalområdet, hvordan resultater af rutineprøver kan variere fra gang til gang osv. De to læger har udarbejdet tjeklisten i samarbejde med deres patienter, og den er offentliggjort i BMJ.

http://www.bmj.com/content/bmj/351/bmj.h5552.full.pdf

Amerikansk undersøgelse: Computerbrug under konsultationen forringer patienttilfredsheden

Når den sundhedsprofessionelle bruger computeren under en konsultation kan det have negativ virkning på kontakten med patienten. Det viser en undersøgelse på en ambulant klinik tilknyttet San Francisco General Hospital. Der blev gennemført videooptagelser og interview i forbindelse med 71 konsultationer med deltagelse af en patient og enten en læge eller en sygeplejersker. Det blev vurderet, hvor meget opmærksomhed lægen/sygeplejersken brugte på computeren under konsultationen. Computeren bliver balndt andet brugt til at bestille blodprøver, ordinere medicin og skrive henvisninger. Patienter, der havde deltaget i konsultationer med stort computerforbrug, var mindre tilfredse med behandlingen, viste opgørelsen. Undersøgelsen er offentliggjort i JAM Internal Medicine og ledsages af en kommentar fra Richard M. Frankel fra Center for Healtcare Information and Communication. Han anbefaler, at man som sundhedsprofessionel tænker over, hvordan man bruger computeren, når patienten er til stede. Fx kan det være hensigtsmæssigt at placere computeren, sådan at patienten kan kigge med på skærmen.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2473628

Kommentar af Richard M. Frankel

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2473626

Emnet behandles også i bogen The Digital Doctor af Robert Wachter, der var keynotespeaker ved det seneste National Forum on Quality Improvement in Heralt Care i USA.
http://www.nytimes.com/2015/05/26/science/review-digital-doctor-robert-wachter.html?_r=0

 

Britisk ombudsmand: Ældre patienter er bange for at klage

Borgere over 65 år er dem, der bruger sundhedsvæsenet mest, men de står kun for ca. en fjerdedel af klagerne over sundhedsvæsenet. Det viser en ny rapport fra den britiske ombudsmand, Parliamentary and Health Service Ombudsman, som tager sig af klager over sundhedsvæsenet, som ikke umiddelbart kan afgøres inden for væsenet. De ældre er bange for, hvilke konsekvenser det kan få for deres fortsatte forløb, eller de ved ikke, hvordan de skal klage, fremgår det af rapporten, statistikker, fokusgruppeinterview og en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. de ældres tilbageholdenhed betyder, at de lider i stilhed og samtidig at sundhedsvæsenet mister en vigtig kilder til vide om, hvad der skal forbedres, mener ombudsmanden.

Artikel i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h7012
LInk til rapporten: http://www.ombudsman.org.uk/reports-and-consultations/reports/health/breaking-down-the-barriers

 

Patienter, der søger oplysninger på sundhedsportaler, har ikke flere besøg hos praktiserende læge

Flittig brug af sundhedsportaler på internettet medfører ikke øget forbrug af besøg hos lægen, viser en amerikansk opgørelse. Man har undersøgt patienternes brug af en portal, hvor de fx havde adgang til at se svar på laboratorieprøver og andre undersøgelser. Brugen af portalen medførte ikke besøg hos lægen. Men omvendt begyndte patienterne at bruge portalen efter besøg hos lægen.

http://journals.lww.com/lww-medicalcare/Abstract/2016/01000/Do_Patients_Who_Access_Clinical_Information_on.5.aspx

 

Bedre overlevelse efter hjertestop, når sygeplejerskernes arbejdsmiljø er godt

Patienternes chance for at overleve et hjertestop, mens de er indlagt på hospital, er bedre, jo bedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø og normering er. Det er konklusionen på en undersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet Medical Care. I undersøgelsen indgik 11.160 patienter på 75 forskellige amerikanske hospitaler. Hver gang der blev en ekstra patient pr. sygeplejerske i normeringen, var det forbundet med 5 procents lavere overlevelseschancer for patienter med hjertestop. Også sygeplejerskernes arbejdsmiljø, målt med Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) havde betydning for patienternes overlevelseschancer.

http://journals.lww.com/lww-medicalcare/Abstract/2016/01000/Better_Nurse_Staffing_and_Nurse_Work_Environments.12.aspx

 

Nyt analyseværktøj til at uddrage læring af patientklager

Britiske forskere fra London School of Economics har udviklet et værktøj, der kan bruges til at analysere og uddrage læring af patientklager. Det nye værktøj Healthcare Complaints Analysis Tool (HCAT) katagoriserer patientklager efter problemområder, fx kvalitet, sikkerhed, kommunikation, og efter alvorlighedsgrad. Værktøjet er udviklet på grundlag af en metaanalyse af 59 studier med gennemgang af over 88.000 patientklager. Formålet er, at sundhedsvæsenet i højere grad skal kunne udnytte den vigtige viden, som patientklager repræsenterer.

http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2016/01/06/bmjqs-2015-004596.full

Hjertestop på hospital er farligst om natten og i weekenden

Der er de senere år kommet adskillige undersøgelser, der viser, at kvaliteten på sygehusene er forringet i weekenden. En stor undersøgelse viste for nylig, at patienter indlagt på weekenddage har større dødelighed end andre patienter. Også på fødeafdelingerne er resultaterne dårligere i weekenden. En ny opgørelse viser nu, at patienter, der får hjertestop under indlæggelsen, har dårligere chancer for at overleve, hvis hjertestoppet sker om natten eller i weekenden. Britiske forskere har analyseret data fra 27.700 patienter, der blev behandlet for hjertestop på 146 forskellige britiske akut-hospitaler. Overlevelsen for patienter, der blev behandlet for hjertestop, var betydeligt dårligere både i weekend og nattetimer, sammenlignet med almenlig dagarbejdstid.

http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2015/12/11/bmjqs-2015-004223.short?rss=1

Om at anerkende patienternes lidelser

Ved at stille spørgsmål som fx: ”Hvad er det værste for dig?” kan sundhedsprofessionelle i højere grad konfrontere sig med og anerkende patienternes ubehag og lidelser. Og denne anerkendelse kan fremme behandlingsprocessen. Det skriver to amerikanske læger i et debatindlæg i JAMA. I moderne behandling står de sundhedsprofessionelle ofte fremmede over for de lidelser, som patienterne gennemgår, det være sig fysiske smerter eller psykisk, følelsesmæssig eller social lidelse. De to læger anbefaler, at man som sundhedsprofessionel bliver mere nysgerrig over for patientens oplevelser, at man i højere grad er til stede, lytter til og følger med i patientens situation. At konfrontere sig med lidelse kan være ubehageligt, men det kan fungere som ”wake up call” for de sundhedsprofessionelle. Debatindlægget er skrevet af Ronald M. Epstein, professor i almen medicin, psykiatri og onkologi, University of Rochester Medical Center og Anthony L. Back, professor i onkologi ved University of Washington, Medical Center.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2478207

Ronald M. Epstein: https://www.urmc.rochester.edu/people/20374457-ronald-m-epstein
Anthony L. Back: http://www.uwmedicine.org/bios/anthony-back

 

Døende skal have revideret deres plejeplan hver dag

Det britiske sundhedsvæsen har fået nye retningslinjer for pleje af døende patienter, udgivet af NICE, National Institute for Health and Care Excellence. Her anbefales, at døende i høj grad plejes efter deres individuelle ønsker, og at plejeplanen revideres dagligt efter patientens skiftende behov. Tidligere er der eksempler på, at man har været tilbageholdende med at give døende patienter tilstrækkelig med væske, fordi man mente, at det kunne være livsforlængende. Men væskemangel kan omvendt føre til delirium, så om nødvendigt bør patienterne have tilført væske iv. Tidligere har der også været eksempler på, at døende patienter er blevet unødigt sederede. Den nye vejledning er omtalt i BMJ. Også det amerikanske tidskrift New England Journal of Medicine har en artikel om pleje af døende med en grundig gennemgang af en række aspekter af det, som kaldes ”Comfort Care”.

BMJ: Review care of dying patients daily, says new NICE guideline
http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6802

BMJ: Care of adults in the last days of life: summary of NICE guidance
http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6631

NEJM: Comfort Care for Patients Dying in the Hospital
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1411746

Høj forekomst af depression hos læger under uddannelse

Unge læger under klinisk uddannelse har en høj forekomst af depression og depressive symptomer. Det viser en metaanalyse af 54 undersøgelser, der er offentliggjort mellem januar 1963 og september 2015. Ifølge opgørelsen har flere end hver fjerde af lægerne depressive symptomer eller egentlig depression. Metaanalysen er offentliggjort i JAMA, som også har en editorial om emnet af Thomas L. Schwenk, MD, University of Nevada School of Medicine.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2474424

Editorial i JAMA
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2474410

Video med interview med Thomas L. Schwenk:
http://jama.jamanetwork.com/multimediaPlayer.aspx?mediaid=12083579

 


PODCAST


WIHI: Personal Mastery for Transformational Leadership

Den amerikanske ledelsesekspert Neal Baker har stor erfaring med at samarbejde med organisationer i sundhedsvæsenet. I dette podcast, der stilles til rådighed af Institute for Healthcare Improvement fortæller han om sine tanker. Neil Baker er kendt for at bruge alle former for arbejdssituationer, også komplekse og vanskelige, og vende dem til at blive læringssituationer.

http://www.ihi.org/resources/Pages/AudioandVideo/WIHIPersonalMasteryTransformationalLeadership.aspx

18. januar 2016

Fagligt NytNyheder