Global opgørelse: Mindst én ud af 20 patienter er udsat for forebyggelig skade

De seneste årtier har indsatsen for patientsikkerhed været fokuseret på at forebygge, at patienter skades som følge af deres behandling i sundhedsvæsenet. En global metaanalyse, der blev diskuteret ved et WHO-møde i starten af december, viser, at én ud af 20 patienter er udsat for forebyggelig skade.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltog 5-8. december i en ekspertkonsultation, inviteret af WHO. Formålet var dels at drøfte WHO’s rapport om, hvordan Covid-19 har påvirket patientsikkerheden globalt, dels at gennemgå og drøftes status for WHO’s globale patientsikkerhedsplan og at gennemgå de foreløbige resultater af en international survey om, hvordan patientsikkerhedsniveauet er på landeplan.

Implications of the COVID-19 pandemic for patient safety: a rapid review

Global Patient Safety Action Plan 2021-2030

Ved mødet blev fremlagt en metaanalyse gennemført at britiske forskere (1). Analysen identificerer 70 studier, primært fra USA og Europa, der omfatter tilsammen 337.025 patienter. Studierne er offentliggjort mellem 2001 og 2018.

Der blev fundet 28.150 skadelige hændelser, hvoraf 55 % vurderedes at være forebyggelige. Det svarer til en forekomst af forebyggelige skader hos hver tyvende patient. 12 % af de forebyggelige skader er ‘alvorlige’.

Skader var hyppigst i forbindelse med intensiv behandling og kirurgi, og den  mest almindelige årsager var medicinering, andre behandlingsskader, kirurgiske procedurer og diagnostik.

De fleste af de studier, der indgår  analysen, er gennemført i hospitalsregi, mens kun 3 af de 70 studier er fra primærsektor.

Undersøgelsen konkluderer, at forebyggelige skader er et stort problem i sundhedsvæsenet, og man i indsatsen fremover koncentrerer energien om de forebyggelige skader, fremfor skader som helhed (forebyggelige og ikke-forebyggelige). Det betyder blandt andet at man skal kigge på højrisiko-områder som intensiv behandling, kirurgi og medicineringsprocessen.

Referencer:

(1) Panagioti M, Khan K, Keers RN, Abuzour A, Phipps D, Kontopantelis E, Bower P, Campbell S, Haneef R, Avery AJ, Ashcroft DM. Prevalence, severity, and nature of preventable patient harm across medical care settings: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2019 Jul 17;366:l4185. doi: 10.1136/bmj.l4185. PMID: 31315828; PMCID: PMC6939648.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31315828/

 

20. december 2022

Fagligt NytNyheder