Hollandske forskere: Second victim-symptomer undervurderes

Af Charlotte Frendved

Symptomer som overforsigtighed, tvivl om egne evner, stress, skamfølelse og flashbacks er almindelige hos sundhedspersonale, der har været involveret i en utilsigtet hændelse. Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker fra 32 hospitaler i Holland. Undersøgelsen kigger på fænomenet second victim, dvs. det forhold at ikke kan patienten lider i forbindelse med utilsigtede hændelser. Disse begivenheder har også store konsekvenser for det involverede personale.

I den hollandske undersøgelse havde 4369 respondenter, 1619 læger og 2531 sygeplejersker, været involveret i en utilsigtet hændelse mindst én gang i deres karriere. Heraf havde 462 inden for de seneste seks måneder været involveret i en hændelse, hvor patienten havde lidt permanent skade eller var død.

Psykiske eftervirkninger var meget almindelige efter en utilsigtet hændelse. Fx oplevede over halvdelen af respondenterne skamfølelse, og mange bar rundt på skam, frygt og stress i måneder efter begivenheden. Ikke overraskende var symptomerne mest udtalte og langvarige hos de læger og sygeplejersker, der havde været involveret i de mest alvorlige hændelser.

De hollandske forskere, der har gennemført undersøgelsen, konkluderer, at konsekvensen for sundhedspersonale, der er involveret i utilsigtede hændelser, er undervurderet.

Duration of second victim symptoms in the aftermath of a patient safety incident and association with the level of patient harm: a cross-sectional study in the Netherlands

https://bmjopen.bmj.com/content/9/7/e029923


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

15. august 2019

Fagligt Nyt