Hvordan opleves diagnoseprocessen af patienterne?

Patienters oplevelser af diagnoseprocessen og af konkrete diagnostiske undersøgelse er et lidt overset aspekt i udviklingen imod et mere patientvenligt og personcentreret sundhedsvæsen. Det mener en international forskergruppe, der i tidsskriftet Diagnosis foreslår en række anbefalinger på området.

Det drejer sig dels om patientens oplevelse af processen: Havde patienten fx lejlighed til at diskutere sine bekymringer omkring undersøgelserne? Blev patienten behandlet med værdighed og respekt gennem processen? Blev undersøgelsesresultatet fx kommunikeret på en skånsom måde? Var undersøgelsessituationen fleksibel ift patientens behov? Havde patienten fx indflydelse på, hvornår undersøgelsen skulle foregå? osv.

Der er også forhold omkring de konkrete undersøgelsesmetoder, der kan evalueres og måles på, fx: Hvor acceptabel er undersøgelsen for patienten? Den byrde, som undersøgelsen lægger på patienten (fysisk og psykologisk, fx smerter, bivirkninger). Om patienten forstår, hvorfor undersøgelsen udføres. Patientens oplevelse af undersøgelsens effektivitet. Patientens oplevelse af, om undersøgelsen opfylder sit formål og giver et præcist resultat. Patientens oplevede evne til at gennemføre undersøgelsen. Om der er omkostninger, fx økonomiske, ved undersøgelsen. Om undersøgelsen er i overensstemmelse med patientens etiske/religiøse/politiske værdier. Eventuelle konsekvenser for familie/pårørende fx ved genetiske test.

Forskerne mener, at patienternes oplevelse af diagnostiske undersøgelser bør inkorporeres i generelle patienttilfredshedsmålinger, og at patientoplevelser er en parameter, der tages hensyn til ved introduktion af nye test og diagnostiske undersøgelser.

Reference:

Forster, Alice S., Rubin, Greg, Emery, Jon D., Thompson, Matthew, Sutton, Stephen, de Wit, Niek, Walter, Fiona M. and Lyratzopoulos, Georgios. “Measuring patient experience of diagnostic care and acceptability of testing” Diagnosis, vol. , no. , 2021. https://doi.org/10.1515/dx-2020-0112

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/dx-2020-0112/html


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. maj 2021

Fagligt NytNyheder