Tavlemøde

I sikre hænder skærper de faglige diskussioner

Frederiksberg Kommunes arbejde med metoderne i projekt I sikre hænder styrker de faglige diskussioner mellem medarbejderne i ældreplejen. Det betyder, at personalet har fået et endnu større fokus på at forebyggelse.

Gerda er 83 år. Hun lider af diabetes og har derfor nedsat føleevne i hænder og fødder. Efter en mindre blodprop er Gerda kommet i et rehabiliterende forløb med særligt fokus på at genvinde sine færdigheder blandt andet i forhold til den personlige pleje.

En dag opdager en sociale- og sundhedshjælper et på sår på Gerdas fod. Det er et tryksår, som skyldes den manglende følesans i fødderne. Såret sætter gang i faglige diskussioner hos personalet: Hvordan kunne det være undgået? Disse diskussioner er blevet flere, efter Frederiksberg Kommune gik i gang med arbejdet i projekt I sikre hænder.

– Efter projektet er der kommet en større faglighed. I vores snakke med og om borgerne reflekterer vi mere over, hvorfor vi gør, som vi gør, fortæller Vivi Jacobsen, der er social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen på Frederiksberg.

Læs ‘I sikre hænder har helt klart styrket fagligheden’

Rød, gul og grøn
Et af de tiltag, der har styrket de faglige drøftelser, er en patientsikkerhedstavle, som blandt andet hjælper personalet med at forebygge tryksår hos borgerne i hjemmeplejen. På væggen i hjemmeplejens lokaler på Frederiksberg Hospital hænger tavlen, hvor borgerne er fordelt på farverne rød, gul og grøn. De ’grønne’ borgere er vurderet til ikke at være i risiko for tryksår. Gul betyder, at borgeren er i observation for tryksår, mens borgerne i den røde kategori har tryksår eller er i stor risiko for at få det.

– Hvis en medarbejder hos en ’grøn’ borger observerer et rødt mærke på huden, som er forstadie til tryksår, drøfter vi tværfagligt, hvad der skal til for at forebygge, at der opstår et tryksår. Den pågældende borger rykkes efterfølgende til den gule kategori og ved hjælp af redskaber fra I sikre hænder holder vi dagligt øje med borgernes tilstand, forklarer Vivi Jacobsen:

– Tavlen betyder, at vi reagerer hurtigere, når vi ser et rødt mærke hos en borger og tænker forebyggende, så skaden ikke sker.

Tilmeld dig I sikre hænders nyhedsbrev

Fokus på faglighed er nødvendig
Kommunerne løfter flere og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Derfor er det ifølge Merete Larsen, I sikre hænder-projektleder i Frederiksberg Kommune, afgørende, at fagligheden blandt personalet bliver løftet.

– Det er vigtigt, at alle i dagligdagen har fokus på at observere ændringer i borgernes funktionsniveau, så den rigtige behandling tilbydes, når behovet er der, siger Merete Larsen:

– Erfaringerne fra arbejdet med I sikre hænder er, at vi formår at skabe læring af de arbejdsgange, som ikke fungerer, så borgerne for den rette pleje og behandling hver gang.

Frederiksberg er i gang med at udbrede metoderne fra I sikre hænder til hele kommunens ældrepleje, og kommunen glæder sig til at inspirere andre, når projektet spredes til flere kommuner i 2016.

11. marts 2016

I sikre hænderNyheder