PS!-konsulent Christian Vestergaard deltog bag skærmen i den europæiske udgave af International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2021.

International Forum 2021: Patientsikkerhed er et fælles ansvar

Dansk Selskab for Patientsikkerhed var igen i år at finde på årets største internationale konference om patientsikkerhed. Du vil i artiklen blive præsenteret for nogle af højdepunkterne fra årets, udelukkende virtuelle, konference, som PS!-konsulent Christian Vestergaard bed mærke i.

Af Christian Vestergaard, konsulent ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed

International Forum on Quality and Safety in Healthcare er en årligt tilbagevendende international konference, hvor omdrejningspunktet er patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsnet. Igen i år havde PS! en aktiv rolle på konferencen den 9.-11. juni 2021, både som oplægsholdere, moderatorer og gængse konferencedeltagere. Konferencen arrangeres og afholdes af Dansk Selskab for Patientsikkerheds (PS!) internationale samarbejdspartnere IHI og BMJ.

Konferencen er en god anledning til at få præsenteret den nyeste viden og tendenserne inden for kvalitet og patientsikkerhed og kan også bruges som en genopfriskning af de metoder, der benyttes inden for forbedringsarbejde. Desuden bliver man som deltager ofte inspireret af, hvorledes potentielt store og markante udfordringer er blevet håndteret i rammerne af de forskellige sundhedssystemer.

PS! bidrog med et inspirerende oplæg om projektet Sikkert Seniorliv, faciliterede en Dansk Huddle, direktør Inge Kristensen og vicedirektør Vibeke Rischel sad klar bag skærmen for at støtte deltagere, der havde spørgsmål om forbedringsarbejde, og så havde vi virtuelt besøg af Helen Bevan, Chief Transformation Officer hos NHS Horizons, ved den af PS! faciliterede Ask the Faculty.

Sundhedsvæsenet spurgte, hvad der er vigtigt for borgerne: – At jeg kan danse igen

Ask the faculty – pointer fra Helen Bevan
Repræsentanter fra arrangørerne og udvalgte samarbejdspartnere sad i løbet af konferencen klar til at modtage og svare på spørgsmål direkte fra deltagerne i det virtuelle forum ’Ask the faculty’. Inge Kristensen og Vibeke Rischel repræsenterede PS! og sad klar til at rådgive om og drøfte kvalitet, patientsikkerhed og forbedringsmetoder med deltagere fra hele verden.

I forbindelse med den danske Ask the faculty havde vi inviteret Helen Bevan fra NHS Horizons, der er anerkendt globalt for sin ekspertise og energi inden for store ændringer i sundhed og pleje. Dette gav anledning til god en og konstruktiv snak om forbedringsarbejde, særligt i relation til situationen vedrørende COVD-19.

Helen Bevan pointerede hvor hurtigt, som sundhedssystemet havde ændret sig for at tage hånd om COVID-19-situationen. Hertil at innovative løsninger, måden hvorpå der kommunikeres og løsninger fundet i fællesskab har et kæmpe potentiale i forbindelse med løsninger på kvalitets- og patientsikkerhedsudfordringer.

Desuden viste Helen Bevan stor interesse i den kommende udgivelse af en bog om erfaringer med patientsikkerhed og kvalitet under pandemien i Danmark, som PS! i samarbejde med 120 bidragsydere fra sundhedsvæsnet er i proces omkring. Det hører I mere om til efteråret.

Maureen Bisognano: What Matters to You Matters to Me

Dansk Huddle: refleksion og inspiration
På konferencens sidste dag afholdt PS! Dansk Huddle, som kun var for de danske deltagere. Dette gav mulighed for fælles refleksion og anbefalinger af de oplæg, som var særligt inspirerende på årets konference.

Marie Nicolaisen, forstander ved Ørestad Plejecenter, pointerede psykologisk tryghed for medarbejdere samt et fokus på at finde de gode løsninger i samarbejde med medarbejderne, som afgørende for udviklingen af patientsikkerhed.

Kvalitetschef for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Elin Kallestrup, havde særlig glæde af at få genopfrisket metoderne vedrørende forbedringsarbejde, blive udfordret på sin viden og undgå ’hjemmeblindhed’.

Desuden blev der talt om, hvordan kommunikation med både borgere og medarbejdere kan styrkes, ulighed for såvel borgere og som medarbejdere, og hvorledes de teoretiske forbedringsmetoder kan realiseres i klinikken.

Robusthed og det basale har sikret arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19

Samskabelse er vigtigt for et Sikkert Seniorliv
PS!’ chefkonsulent Bodil Elgaard Andersen og konsulent Dorte Lee præsenterede metode, proces og resultater af Sikkert Seniorliv under overskriften ’Building care with the community’.

Der var et særligt fokus på samskabelse, hvor allerede etablerede institutioner, organisationer, frivillige kræfter og borgere i fællesskab kan skabe merværdi for grupper af borgere eller patienter. Dette er dog ikke nødvendigvis en let opgave, for komplekse udfordringer kræver komplekst samarbejde.

Ikke desto mindre kan man komme langt med medinddragelse, ikke mindst når man lytter til hinanden og finder fælles løsninger. I denne henseende, blev det fra Andersen og Lee pointeret, at sundhedsprofessionelle ikke er de eneste eksperter – frivillige og borgere er eksperter i deres egen sag – og ydmyghed og lydhørhed fra sundhedsfaglig side kan virke som grobund for, at de gode idéer og initiativer medfører resultater til alles bedste.

Sikkert Seniorliv har til formål at identificere ældre borgere i risiko for depression og har blandt andet gjort brug af fællesspisning som et redskab for at komme ensomhed blandt ældre til livs.


Bodil Andersen og Dorte Lee fra PS! præsenterede metode, proces og resultater fra projektet Sikkert Seniorliv, hvis hovedformål er at identificere ældre borgere, der er i risiko for at udvikle depression.

Mere om Sikkert Seniorliv

Patientsikkerhed er et fælles ansvar
Udover temaer som forbedringsarbejde i en tid med COVID-19, samskabelse og kommunikation, var der fokus på psykologisk sikkerhed, ulighed i sundhed og patientsikkerhed. Det blev særligt markeret gennem årets keynote-taler.

Årets første keynote holdt tidligere nævnte Helen Bevan og Göran Henriks, Chief of Learning and Innovation hos County Council of Jonkoping, og her var der fokus på at finde og følge simple regler for sundhedsvæsnet, samtidig med at der sker dataopsamling i et forsøg på at nå et fælles mål.

Kedar Mate, chef for innovation og undervisning ved IHI, tog os med på en lille historisk rejse med udgangspunkt i tobaks- og bilindustrien. Det var for at fremhæve mulighederne for udvikling og nyskabelse, til trods for at systemer, strukturer og organisering kan fremstå som permanente.

Særligt inspirerende var samtalen mellem Hugh McCaughey, National Director of Improvement for NHS England and NHS Improvement, og Vlad Voiculescu, tidligere sundhedsminister i Rumænien. Samtalen tog udgangspunkt i hvordan Voiculescu inden sit politiske embede var initiativtager til en frivillig organisation, der sikrede medicinforsyninger til cancerpatienter. I løsningen var mobilisering af frivillige kræfter og oplysning gennem kunst særligt bærende elementer.

Den sidste keynote blev leveret af Don Berwick, stifter og tidligere præsident for IHI. Omdrejningspunktet var sociale og moralske determinanter for sundhed og helbred. Pointen om, at sundhedsvæsenet ikke skaber sundhed, men kan ses som ’repair shop’, når noget er gået i stykker, blev slået fast med syvtommer søm.
Don Berwick sammenlignede blandt andet, hvad statiner (kolesterolsænkende medicin) betyder for forlængelse af levetiden i forhold til, hvordan ens levested og levealder hænger sammen. Tankevækkende er det, at 20 år på statiner i gennemsnit forlænger ens levetid med 20 dage, mens forskellen i den forventede gennemsnitlige levealder kan svinge med 10-15 leveår, inden for boligområder der er beliggende med få kilometers afstand.

Årets International Forum on Quality and Safety in Healthcare bød altså på en lang række inspirerende oplæg og drøftelser – såvel i forhold til danske og internationale forhold i sundhedsvæsenet. Et særligt hovedpunkt, som jeg vil tage med mig videre, er, at sundhed og helbred skal ses i en langt større kontekst end blot inden for sundhedsvæsenets rammer. Hvis dagsordenen om kvalitet og patientsikkerhed skal fremmes, er det således vigtigt at inddrage andre sektorer med henblik på at mindske ulighed, fremme samskabelse og medinddragelse.

Sundhed og helbred er et fælles anliggende.

Højdepunkter fra sidste års International Forum

22. juni 2021

Nyheder