Webinaret den 17. marts havde over 150 deltagere, der lyttede med til drøftelserne om, hvordan akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt og Aarhus Kommune har arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19-pandemien.

Robusthed og det basale har sikret arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19

På akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt og i Aarhus Kommune har de under COVID-19-pandemien fortsat arbejdet med patientsikkerhed. Det er kun lykkedes så godt, fordi de har haft en robust patientsikkerhedsorganisation og styr på det basale.

Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

COVID-19 har i den grad udfordret sundhedsvæsenet og arbejdet med patientsikkerhed. For selvom sundhedsvæsenet er rustet til pressede situationer, så kan det ikke sammenlignes med en pandemi, mener ledende overlæge på akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt Poul Henning Madsen.

– Det var et meget anderledes pres. Det var en katastrofesituation, som vi ikke var forberedt på. Netop fordi det var en meget langvarig indsats, som ikke havde et sluttidspunkt, siger Poul Henning Madsen.

Hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under en pandemi? Og kan det overhovedet lade sig gøre?

De spørgsmål stillede vi under webinaret ”Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?”, som blev afholdt den 17. marts i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsuge. Blandt oplægsholderne var Poul Henning Madsen og kvalitetschef i Aarhus Kommune Elin Kallestrup, som holdt oplæg om deres arbejde med patientsikkerhed under COVID-19.

– Vi glemte ikke kvaliteten. Vi stoppede ikke alt patientsikkerhedsarbejde, for det er lige så vigtigt i en krisesituation, som i en fredstid, siger Elin Kallestrup.

PSugen 2021: Patientsikkerhed under pres?

En robust organisation er svaret
Poul Henning Madsen påpeger, hvor vigtigt der er, at man har en robust patientsikkerhedsorganisation.

– Hvis man lader håndteringen bygge på det, man kender i forvejen, så bliver chancen for succes større. Men det kræver, at man har en solid og stabil organisation i ryggen, og at man har respekt og gode relationer på tværs. Hvis fundamentet på huset er stabilt, så kan man bedre tåle lidt blæsevejr, siger Poul Henning Madsen.

Det er lovpligtigt at arbejde med patientsikkerhed, men Elin Kallestrup påpeger, at det måske ses som et snævert begreb, da man ikke tænker, at håndhygiejne, værnemidler og corona har noget med patientsikkerhed at gøre.

– Der er ikke brug for en særlig organisering under en pandemi – det skal være på plads inden. Vi skal være agile og klar til at gribe bolden og udvide vores arbejdsfelt, siger Elin Kallestrup.

I en robust organisation er systematiske arbejdsgange et vigtigt element, mener oplægsholder Maya Damgaard Larsen, der er kvalitetskonsulent og risikomanager i Aarhus Kommune. Under pandemien oplevede de, hvordan det kunne have konsekvenser, hvis arbejdsgangene ikke blev fulgt.

– Vi skal sikre de gode systematiske arbejdsgange. Vi skal huske det. Det virker, det vi gør, hvis bare vi gør det, siger Maya Damgaard Larsen.

En pandemi kan ikke rykke ved et sikkert hygiejnesystem: ”Jeg var helt rolig”

Det basale skal være på plads
Oplægsholderne oplevede, at helt basale ting, som man normalt ikke behøver at tænke på, for at patientsikkerheden er i orden, fyldte meget i starten.

– Det var noget helt basalt, vi skulle have styr på i starten, inden vi kunne snakke om patientsikkerhed på andre punkter – altså at vi havde personale til at tage sig af patienterne. Både den fysiske og psykologiske sikkerhed for personalet fyldte meget, siger Poul Henning Madsen.

I Aarhus Kommune vægtede de også tiltag på personalefronten højt for at skabe tryghed. Til det basale hører også basal viden om patientsikkerhedsarbejde.

– Vi er vant til at arbejde systematisk og afrapportere. Vidensdeling gik stærkt, og UTH-analyserne kørte af sig selv. Tingene blev sagt videre i en ruf. Havde vi ikke den struktur, som vi har, så kunne vi ikke have lykkedes så godt. Struktur, viden og relationer er vigtige, siger Elin Kallestrup.

På akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt havde de utilsigtede hændelser som ikke blev indberettet, men som blev analyseret, fundet løsninger på og fortalt videre til personalet hurtigt.

– Det giver en mere levende patientsikkerhedsorganisation, og folk får mere lyst til at deltage i det, når de kontakter en leder om formiddagen, og det så allerede er fikset om eftermiddagen. Men det kræver, at folk kender til kerneårsagsanalyse, siger Poul Henning Madsen.

PS!’ webinarer


Den internationale patientsikkerhedsuge
Den 14.-20. marts 2021 er det den internationale patientsikkerhedsuge, World Patient Safety Week.

Det er en uge, hvor vi styrker bevidstheden om patientsikkerhed og fremhæver det gode arbejde for patientsikkerhed, der allerede finder sted. Formålet er at dele viden og metoder mellem sundhedsprofessionelle, der kan fremme patientsikkerheden.

Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har i år valgt at markere dagen under overskriften: Patientsikkerhed under pres?

Et år med coronavirus har presset sundhedsvæsenet, men er patientsikkerheden også under pres? Og hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under pres?

PS! vil i løbet af ugen fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed. Vi ønsker at pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

Vi opfordrer samtidig alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at byde ind og være med til at sprede viden, bl.a. via hashtagget #PSugen på sociale medier.

Vores side om PSugen, der løbende opdateres med gode historier

18. marts 2021

Nyheder