Q&A vedr. International Forum Copenhagen 2023

Hvad er International Forum?
International Forum on Quality & Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitets-, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. Både det internationale og det danske patientsikkerhedsarbejde har de seneste 25 år i høj grad udviklet sig i dette regi. Nye tendenser inden for kvalitet og patientsikkerhed diskuteres og defineres her, og konferencerne fungerer som et fælles internationalt reference- og mødepunkt.

Konferencen afholdes en gang om året i skiftende europæiske byer og en gang om året i Asien.

Hvem er arrangør af konferencen?
Institute for Healthcare Improvement (IHI) og BMJ står bag konferencen, uanset hvilket land den afholdes i. Dansk Selskab for Patientsikkerhed indgår i et strategisk partnerskab med IHI, og er strategisk partner for International Forum Copenhagen 2023.

Hvor og hvornår afholdes International Forum Copenhagen 2023?
International Forum Copenhagen 2023 afholdes i Bella Centeret i København den 15.-17. maj 2023.

Hvad koster det at deltage i konferencen og hvor tilmelder jeg mig?
Prisen for at deltage i konferencen afhænger af om du deltager  to eller tre dage. Der er desuden mulighed for at opnå forskellige former for rabat, og hvis du tilmelder dig senest 8. marts får du Early Bird pris.

Du kan tilmelde dig konferencen og se priser og rabatmuligheder på hjemmesiden for International Forum Copenhagen 2023

Se også afsnittet herunder om den særlige rabat for danske deltagere.

Hvordan opnår jeg den særlige rabat for danske deltagere? 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed er strategisk partner for International Forum Copenhagen 2023, og vi har derfor mulighed for at tilbyde alle danskere en særlig rabat.

Frem til 7. december var det muligt at tilkendegive sin interesse i at deltage i International Forum Copenhagen 2023, og på samme tid være med til at opnå en rabat på 25-30 % af konferenceprisen for alle danske deltagere, da rabatten udregnes på baggrund af antal indkomne tilkendegivelser.

Et rekordhøjt antal danskere har tilkendegivet, at de er interesserede i at deltage i International Forum Copenhagen 2023, og derfor kan alle danskere få 30 % rabat på deltagelse i konferencens main conference dage den 16. og 17. maj 2023.

Hvis du tilmelder dig inden den 8. marts 2023, får du både Early Bird pris samt rabatten på de 30 %.

Se, hvordan du tilmelder dig med 30 % rabat

Hvad får vi ud af at være med til konferencen?
Den seneste internationale viden om kvalitet, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde.
En anerkendt platform og mulighed for at bringe den seneste danske viden ud til resten af verden.
En platform til at fortælle om jeres arbejde og dagsordener.
Et internationalt netværk.

Hvem deltager i konferencen?
Sundhedsprofessionelle, kvalitets- og forbedringsmedarbejdere, ledere på alle niveauer. Særligt mange deltager fra europæiske lande og USA, men også fra resten af verden.

Typisk deltager mere end 3.000 mennesker fra mere end 70 forskellige lande. Der er altid mange danskere, og der vil naturligvis være ekstra mange danske deltagere, når konferencen afholdes i København.

Hvor mange danskere plejer at deltage i konferencen?
Der er ofte mere end 200 danske deltagere ved de europæiske udgaver af International Forum. Da International Forum skulle afholdes i København i 2020 var der tilmeldt knap 1.200 danske deltagere.

Hvilken rolle har den danske programkomité?
I det pågældende værtsland etableres en Programme Advisory Committee (PAC), der udelukkende fungerer som idégenerator og sparringspartner. Programkomitéens rolle er at komme med idéer til konferencen og virke som ambassadør. PAC er ikke arrangør af konferencen og står ikke for udvælgelse af indsendte abstracts.

Se medlemmerne af den danske programkomité

Lars Gaardhøj, formand for PS!, står i spidsen for den danske programkomité, der den 25. august 2022 mødtes for første gang.  Læs hvordan PS!’ bestyrelse bidrager til at udvikle International Forum

Konferencen har også en international Programme Advisory Committe, som har til opgave at sikre kontinuitet mellem konferencerne i de forskellige lande og samtidig sørge for at konferencen bringer nye emner op.

Se medlemmerne af den internationale Programme Advisory Committe

Hvilken rolle har Dansk Selskab for Patientsikkerhed?
PS! faciliterer møderne med programkomitéens danske medlemsorganisationer, hvor formanden for PS!, Lars Gaardhøj, samtidig er formand. Selskabet er hverken arrangør eller ansvarlig for det endelige program.

Hvordan kan I fortælle om jeres arbejde på International Forum?
En central del af konferencen er mulighederne for at få optaget præsentationer eller posters. Det er en mulighed for at vise danske initiativer, projekter og tiltag frem på konferencen. BMJ har en ekspertgruppe til at screene og udvælge de mest relevante forslag til præsentationer og posters til konferencen.

Hvis du får din poster optaget på konferencen, kan du vælge om den skal vises som en printet poster på et poster board eller som en ePoster på en digital skærm.

Hvad er tidsplanen for indsendelse af forslag til præsentationer og posters?
24. august 2022 var der deadline for at indsende abstracts til Call for Speakers og resultaterne offentliggøres via mail fra BMJ i december 2022.

7. december 2022 var der deadline for at indsende abstracts til Call for Posters og resultaterne offentliggøres via mail fra BMJ i februar 2023.

Hvis du får din poster optaget på konferencen, kan du vælge om den skal vises som en printet poster på et poster board eller som en ePoster på en digital skærm.

Se workshop om at lave den gode poster:
Se optagelse af workshoppen
Se slides fra workshoppen

Hvordan kan PS! hjælpe mig med mine abstracts?
Det er PS!’ ambition at International Forum Copenhagen 2023 bliver et udstillingsvindue for patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra det danske sundhedsvæsen. PS! har ikke indflydelse på hvilke abstracts, der bliver accepteret til konferencen, men vi vil gerne understøtte at flest mulige abstracts bliver optaget som præsentationer eller posters på konferencen.

PS! har afholdt to virtuelle workshops med inspiration til at færdiggøre abstracts til Copenhagen 2023. Du kan se optagelserne fra de to workshop herunder:

Workshop om abstracts til mundtlige præsentationer
Se optagelse af workshoppen
Se slides fra workshoppen

 

Workshop om abstracts til posters
Se optagelse af workshoppen
Se slides fra workshoppen

Hvem afgør hvad der skal med på konferencen?
BMJ og Institute for Healthcare Improvement (IHI) er arrangører af konferencen, og proceduren for forslag og ansøgninger/abstracts er den samme, som når International Forum finder sted uden for Danmark.

Hvordan får man en exhibition stand med på konferencen?
Hvis du ønsker en exhibition stand skal du kontakte BMJ’s salgsafdeling: Andy Josephides

Hvordan kan jeg kontakte PS! hvis jeg har flere spørgsmål om International Forum?
Du er altid velkommen til at skrive til os på internationalforum2023@patientsikkerhed.dk 

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

T

(+45) 29701981

Læs mere her