Klar til samtalen – lægen skal med i beslutningen

Klar til samtalen – lægen skal med i beslutningen

Der er et tiltagende fokus på at undgå unødig behandling i kommunernes ældreområde, når det gælder den sidste del af livet. Hør om projekt Klar til samtalen ved Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Som sundhedsprofessionelle skal vi understøtte en værdig sidste tid. Det skal vi ved at være Klar til samtalen med de ældste og de mest syge om deres ønsker, så der bliver så høj en grad af overensstemmelse mellem ønskerne og den behandling og pleje, der faktisk gives. På konferencen står overlæge Ove Gaardboe bag en session om emnet sammen med Anita Mink, praktiserende læge og plejehjemslæge, Frederiksberg Kommune:

– Jeg glæder mig rigtig meget til konferencen, hvor vi skal snakke om, hvordan man i kommunerne bliver rigtig gode til at tale med de ældste medborgere om deres sidste levetid og hvordan de gerne vil leve den. Der får vi eksempler fra Frederiksberg Kommune, men vi kommer jo også til at høre om deltagernes egne erfaringer, fortæller Ove Gaardboe.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i maj 2019 udgivet rapporten: ”De sundhedsprofessionelle skal være Klar til samtalen”, som giver anbefalinger til, hvordan både kommuner og sygehuse kan arbejde med at blive bedre til at støtte de ældste og de mest syge i at få afklaret ønskerne til den sidste levetid.

Mere om projektet Klar til samtalen

Man skal også huske at tale med sin læge om det
I et interview med Berlingske/Århus Stiftstidende fortæller Ove Gaardboe, at når det gælder ønsker til den sidste tid skal lægen med i beslutningen:

– Det er utroligt vigtigt, at de ældste og mest syge får talt med deres nærmeste. Men det er ikke nok at tale med de pårørende og gemme et papir i kommodeskuffen med ønskerne til den sidste tid. Man skal også huske at tale med sin læge om det, for så kommer det til at stå i journalen, hvis man for eksempel ikke ønsker genoplivning efter hjertestop, siger Ove Gaardboe.

Hele historien med Ove Gaardboe på Aarhus Stifttidendes hjemmeside

Mere om session A1 Klar til samtalen – lægen skal med i beslutningen

3. september 2019

Nyheder