Lægers journalsprog kan stigmatisere patienter

Det er ikke usædvanligt at læger, når de skriver i patientjournalen, udtrykker enten negative eller positive holdninger til patienten. Det viser en analyse af 600 notater i den elektroniske patientjournal fra et medicinsk ambulatorium ved et hospital i USA. Undersøgelsen er offentliggjort i JAMA Network Open.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at læger i deres journalnotater har tendens til at bruge et traditionelt sprog, der stammer fra en mere paternalistisk æra, og at man som læge bør være bevidst om sit sprogbrug, da både negative og positive udsagn om patienten kan være med til at påvirke kvaliteten af den pleje og behandling, som patienten efterfølgende modtager.

Forskerne har ud fra f 10.550 notater tilfældigt udvalgt 600. Notaterne er skrevet af 138 forskellige læger. Notaterne stammer fra 2017 på et tidspunkt, hvor patienterne teknisk havde adgang til at se deres journalnotater, men hvor ikke mange patienter endnu havde gjort brug af muligheden.

Ved analysen af notaterne identificerede forskerne fem kategorier af negative formuleringer og seks kategorier af positive formuleringer.

Skepsis og misbilligelse

Fx kunne lægen antyde skepsis over for patientens informationer eller kompetencer, eller stille spørgsmålstegn ved patientens troværdighed, eksempelvis ved at bruge ord som ”angiveligt”, ”tilsyneladende” eller ”patienten insisterer på”. En læge skrev fx: “tilsyneladende sad han hjemme på gulvet og havde det godt, da han pludselig følte sig træt over hele kroppen”, og en anden læge skrev, at patienten “insisterer på, at hun bliver syg af vacciner.”

Et andet fænomen var, at lægen antydede en form for misbilligelse af patientens beslutninger eller adfærd. Fx: ”Desværre har hun forsømt at tage sin blodtryksmedicin den seneste uge”.

Stigmatisering ift race eller social status, sprog der antyder, at patienten er besværlig eller trættende, og paternalistisk sprogbrug (fx: ”jeg har instrueret hende om..”) var andre af de identificerede kategorier af negativt sprogbrug.

De negative formuleringer er ofte ikke eksplicitte, men underforståede. Et særligt fænomen er brug af anførselstegn omkring udsagn fra patienten. Fx ”Hun tager medicin for ”kronisk bronkitis””, hvor brugen af anførselstegn antyder, at lægen er skeptisk over for patientens udsagn.

De negative formuleringer er med til at stigmatisere patienten og påvirke holdningen hos andre behandlere, der er involveret i patientens forløb. Men også positive formuleringer, der udtrykker anerkendelse, ros og forståelse kan være farlige, da de kan medvirke til at patienten får positiv særbehandling i det videre forløb, mener forskerne bag analysen.

Litteratur:

Park J, Saha S, Chee B, Taylor J, Beach MC. Physician Use of Stigmatizing Language in Patient Medical Records. JAMA Netw Open. 2021;4(7):e2117052. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.17052

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781937


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

8. september 2021

Fagligt NytNyheder