Line Rosell Walker bruger sine evner som forbedringscoach til at styrke patientsikkerheden på Slagelse Sygehus.

Ledende overlæge og forbedringscoach: – Det er i samspillet mellem os alle, at magien opstår

I sin rolle som forbedringscoach spiller ledende overlæge Line Rosell Walker på Slagelse Sygehus sine kolleger gode i forbedringsarbejdet, hvilket i sidste ende kommer patienterne til gavn.

Af Maria Lillesø Jepsen

Som forbedringscoach sætter Line Rosell Walker, ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus, fart på kvalitetsudviklingen ved at sikre, at de rigtige opgaver bliver løst, at de går i den bedste retning, og at flere kan udføre forbedringsarbejdet til UG. Samlet set er Line Rosell Walkers kompetencer som forbedringscoach med til at løfte kvaliteten på Slagelse Sygehus.

– Rollen som forbedringscoach indebærer, at jeg skal hjælpe andre med at komme videre med deres forbedringsarbejde og gøre dem gode til det. Vi skal være flere om at lave den her slags arbejde for at få kvaliteten løftet til et højere niveau. Hvis man bruger forbedringsmetoderne korrekt og anvender det struktureret, så er der meget at hente på patientsikkerhedsfronten, fortæller 52-årige Line Rosell Walker.

Hun har været uddannet læge i 25 år og har igennem stort set hele sin ansættelse på Slagelse Sygehus siden 2009 siddet i kvalitetsteamet som sagsbehandler af utilsigtede hænder og kvalitets- og patientsikkerhedsansvarlig. Walker er uddannet forbedringsagent fra NHS Scotland i 2014 og har i 2022 taget uddannelsen som forbedringscoach hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed, fordi hun gerne ville guide og coache andre i de forbedringsmetoder, som hun selv har brugt i mange år.

– Jeg bruger meget tid på at lytte til, hvad mine kolleger siger, finde en retning og trække det hen til, hvad det er for en opgave, vi skal løse. Jeg hjælper med, at mine kolleger bliver meget mere spidse på formålet, for nogle gange kan man godt bruge meget tid på bare at sidde og snakke. Hvad for en opgave skal vi løse, hvordan ser den ud, og hvad skal vi gøre for at komme derhen? guider Line Rosell Walker sine kolleger, så patientsikkerhedsarbejdet altid bliver udnyttet bedst muligt.

En beskrivelse af Forbedringsmodellen, som er det centrale i forbedringsarbejdet

En rolle til hver situation
Line Rosell Walker bliver primært brugt i sin afdeling, men også andre steder på sygehuset qua sine kompetencer som forbedringsagent og -coach. Hun hjælper fx med uddannelsesforløb for andre, der gerne vil lære om Forbedringsmodellen på sygehuset, hvor hun har været mentor.

Af og til spørger kolleger rundt omkring på sygehuset, om hun vil være med til nogle små projekter. En kollega er ved at få noget op at stå omkring en struktureret samtale under indlæggelsen, som hun coacher. Walker er også mentor for sin chefsygeplejerske, der er i gang med at tage uddannelsen som forbedringsagent hos NHS Scotland.

For bedst muligt at understøtte forbedringsarbejdet har Line Rosell Walker måttet komme til en vigtig erkendelse: Med de mange forskellige titler følger mange forskellige roller. En af de helt store læringspointer for Line Rosell Walker har været, at man har forskellige roller, som man kan træde ind i:

– Man skal vælge den rolle, der passer til situationen. Det er vigtigt, at man på forhånd har defineret en rolle, inden man træder ind i et lokale og skal udføre en bestemt opgave enten som leder, coach, forbedringsagent eller ekspert. Man kan flexe mellem de forskellige roller. Det kan kun blive bedre af, at man bliver opmærksom på ens ageren i forskellige situationer.

Forbedringscoachuddannelsen og dens muligheder

Lytte, lytte… og lytte – det får man meget ud af
Der kommer større patientsikkerhed og bedre kvalitet for patienterne, når kollegerne i fællesskab løser en opgave.

– Det er i samspillet imellem viden, jeg ligger inde med, og viden, som de ligger ind, at magien opstår. Det handler om at have en bevågenhed omkring, at vi alle sammen bidrager med en viden, som er rigtig vigtig at få frem i de her sammenhænge, fortæller Line Rosell Walker.

Line Rosell Walkers vigtigste rolle som coach er at holde igen med sin egen viden, lytte til kollegernes forslag og sørge for, at alle bliver hørt og inddraget.

– Det vigtigste er at høre, hvad de andre har af input til det, vi skal videre med. Jeg er gået fra at have været en, der har talt rigtig meget, til i visse sammenhænge næsten ikke at sige noget, fordi det ikke er min mening, der er den vigtigste. Det vigtigste er at få alle aspekter belyst, siger hun og fortsætter:

– Min fornemmeste opgave er at få folk til selv at sige noget. At de får lov til at udtrykke sig selv og deres tanker og følelser. Jeg skal lade processerne køre lidt længere, inden jeg begynder at bryde ind. Det kan godt betale sig at prøve at udforske andre ting end det, man selv lige havde forestillet sig. Det får man meget mere ud af.

Som forbedringscoach har Line Rosell Walker fundet ud af, at hun bedst spiller sine kolleger stærkere til forbedringsarbejdet, når hun lader dem selv komme til svaret.

– I stedet for bare at påpege ting er jeg begyndt på at stille spørgsmål som: Kunne du forestille dig det? Har du tænkt på det? Ville det give mening at gøre sådan? I stedet for at komme med dekreter og ordre, som jeg tit har kommunikeret i. Jeg prøver at trække tingene ud af mine kolleger i stedet for bare at servere det på en tallerken.


Gør din organisation stærkere
Vil du også have en som Line Rosell Walker ansat eller måske være den, der coacher andre i forbedringsarbejde og dermed spiller dine kolleger og din organisation endnu bedre til at arbejde med forbedringsmetoder, kvalitet og patientsikkerhed? Så uddan dine ansatte eller dig selv til forbedringscoach.

PS!mprove under Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder uddannelsen som forbedringscoach. Med uddannelsen som forbedringscoach kan du coache forbedringsteams i at udvikle, afprøve og implementere forbedringsideer.

Uddannelsen til forbedringscoach henvender sig til tidligere deltagere på Forbedringsagentuddannelsen og til andre med tilsvarende niveau af viden, forståelse og færdigheder inden for forbedringsvidenskab.

Læs om Forbedringscoachuddannelsen

25. januar 2023

Nyheder