Medarbejdertrivsel og hjemmebehandling var store temaer ved IHI’s National Forum i år

Institute for Healthcare Improvement, IHI, afholdt 5.-8 december deres traditionelle National Forum. I år var arrangementet virtuelt, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, var med.

IHI National Forum 2021

Årets Forum med mere end 125 sessioner havde et stærkt fokus på nogle af de områder, der også er højt prioriterede i PS!. To store temaer på konferencen var i år medarbejdertrivsel og hjemmebehandling.

Arbejdsmiljø og patientsikkerhed

Forbindelsen mellem arbejdsmiljø og patientsikkerhed bliver mere og mere tydelig, og det afspejlede sig i programmet med en række fremragende sessioner om emnet, hvor organisationer fremviste overbevisende resultater på, at det også betaler sig for patientsikkerheden at arbejde systematisk med psykologisk tryghed og trivsel – på samme måde som man gør, når man skal arbejde systematisk med andre områder.

På sessionen ”Fostering joy and wellbeing while combating burnout” var der gode eksempler:

Sessionen ”Fostering joy and wellbeing while combating burnout

”Et af de mest overbevisende eksempler kom fra et brasiliansk hospital, som viste data på, at når medarbejdertrivslen øges, falder antallet af utilsigtede hændelser med patientskader,” siger Vibeke Rischel, vicedirektør i PS!

Hjemmebehandling og teknologi

Et andet højt prioriteret område på konferencen og hos PS! er behandling i hjemmet – også kaldet Hospitals at Home eller H@H. Der var en lang række eksempler på, at H@H løsninger kan betyde bedre kvalitet, samtidig med at der spares ressourcer, men også at det stadig er et område, hvor der er behov for mere viden om de patientsikkerhedsmæssige implikationer.

Behandling uden for hospital involverer ofte teknologiske hjælpemidler, som der kan være en vis skepsis over for blandt patienterne, men ikke mindst blandt personalet.

”Teknologi er en vigtig parameter i det moderne sundhedsvæsen, og måske skal vi i højere grad til at betragte teknologien som en del af ”teamet” sammen med sundhedsprofessionelle og patienter,” siger Inge Kristensen, direktør i PS!

Keynote om tillid

Har vi tillid til vores myndigheder og institutioner? Det spørgsmål stillede IHIs nye CEO, Kedar Mate og gav en inspirerende keynote.

Kedar Mates keynote

Kedar Mate viste en række eksempler på en generel tendens, nemlig at borgernes tillid til samfundets institutioner er stærkt faldende. Det gælder både offentlige myndigheder, medierne, kirken, videnskaben, og altså også sundhedsvæsenet. Han mener, at sundhedsvæsenet har været for trægt i forhold til at erkende denne tillidskrise, og hans pointe er, at der ligger en vigtig opgave i at genopbygge tilliden mellem borgerne og systemet.

Der er dog stadig masser af tillid, mener Kedar Mate, men den har flyttet sig fra autoriteter til de netværk, vi er en del af.  Autencitet, empati og logik er en del af en ”tillids-algoritme”. Kedar Mate refererede til Frances Frei, som bl.a. i denne artikel har behandlet emnet. En god artikel til julen: https://hbr.org/2020/05/begin-with-trust

”Alt i alt var det en fin oplevelse at deltage i National Forum, og det vil også inspirere os, når vi nu planlægger vores næste patientsikkerhedskonference, der foregår 25. og 26. april på Scandic Copenhagen,” siger Inge Kristensen.

Patientsikkerhedskonferencen 2022


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

16. december 2021

Fagligt NytNyheder