Norsk forskning: Pårørende er afgørende for patientsikkerhed i kræftbehandling

”Pårørende hjælper ofte med at transportere patienten, følger patienten til blodprøver, tjekker medicinlisten og sikrer, at patienten tager den rigtige medicin… Pårørende kan gennemføre injektioner af medicin, tage patientens temperatur og kontakte hospitalet, hvis patienten har feber. Pårørende har en stor ansvarlighedsfølelse i forhold til patienten og er ressourcepersoner for patienten, hospitalet og kommunen”. Sådan siger en sygeplejerske fra en norsk kræftafdeling i en interviewundersøgelse, der netop er offentliggjort i Journal of Patient Safety.

Forskerne har interviewet 32 ledere, læger og sygeplejersker fra kræftafdelinger på to store norske hospitaler. Konklusionen er, at pårørende spiller en afgørende rolle for patientsikkerheden og for kvaliteten af behandlingen.

Pårørende tager en række opgaver på sig, de observerer, monitorerer, sikrer informationer i overleveringssituationer, forudser forværringer i patientens tilstand og bidrager dermed til at skabe større sikkerhed og resiliens i kræftbehandlingen, konkluderer artiklen.

Resilience From a Stakeholder Perspective: The Role of Next of Kin in Cancer Care

https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Fulltext/2020/09000/Resilience_From_a_Stakeholder_Perspective__The.29.aspx


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

5. oktober 2020

Fagligt NytNyheder