Ny dansk undersøgelse af patienters oplevelse af kvalitet

En ny rapport fra Danske Patienter kigger på patienters forståelse af kvalitet – og hvordan den er afspejlet i sundhedsvæsenets kvalitetsmålinger.

Gennem 19 dybdeinterviews med mennesker med kronisk eller langvarig sygdom samt gennemgang og analyse af øvrig viden på området har Danske Patienter undersøgt, hvad patienter forstår ved kvalitet i sundhedsydelserne. Resultaterne er offentliggjort i en ny rapport, “Patienterne har ordet – En undersøgelse af patienters forståelse af kvalitet – og hvordan den er afspejlet i sundhedsvæsenets kvalitetsmålinger”.

Rapporten: Patienterne har ordet

Undersøgelsen giver en karakteristik af, hvad mennesker med kronisk eller langvarig sygdom betragter som kvalitet i sundhedsvæsenet og afdækker, i hvilket omfang patienterne spørges til deres oplevelser med kvalitet.

Endelig giver den en læsning af, hvorvidt patienternes forståelse af kvalitet er afspejlet i den måde, sundhedsvæsenet definerer kvalitet på i dag. Flere af de ting, som patienterne peger på som vigtige, er kun delvist eller slet ikke afspejlet i de nationale kvalitetsundersøgelser. For eksempel indgår omsorg og værdighed ikke.


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

2. februar 2023

Fagligt NytNyheder