Ny indsats mod fysisk sygdom i psykiatrien

Ny indsats mod fysisk sygdom i psykiatrien

Projektet Sikker Psykiatri lancerer nu en ny indsats for at tage hånd om livsstilssygdomme og andre legemlige problemer hos patienter i psykiatrien.

Mennesker med alvorlig psykisk sygdom, fx skizofreni eller svær depression, lever gennemsnitligt 15-20 år kortere end den øvrige befolkning, og en væsentlig forklaring er fysisk sygdom. Dels forekommer fx hjertekarsygdom, sukkersyge og overvægt hyppigt hos mennesker med psykisk sygdom, blandt andet på grund af usund livsstil og bivirkninger til medicinen. Dels sker det, at fysisk sygdom – både kronisk og akut – overses.

Sikker Psykiatri vil nu skabe mere systematik i forebyggelse og behandling af de fysiske symptomer.

“Det er en indsats, som kan forbedre patienternes livslængde og livskvalitet. Den skal sikre, at patienter med psykisk sygdom modtager en relevant og effektiv behandling af deres legemlige sygdomme. Også det mere systematiske fokus på livsstilsfaktorer som kost, motion, tobaks- og alkoholvaner kan bidrage til patienternes sundhed, selv om effekten på selvfølgelig først vil kunne ses efter en årrække,” siger direktør Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet Sikker Psykiatri foregår på syv psykiatriske enheder fordelt i landet. Afdelingerne arbejder på at systematisere arbejdsgangene for at sikre alle patienter den bedst mulige behandling. Forbedringsarbejdet sker i samarbejde mellem personale, patienterne og pårørende. Projektet startede sidste år med en indsats på medicinområdet.

Patienter og pårørende skal forbedre psykiatrien

Den nye udvidelse af Sikker Psykiatri omfatter:

  • Livsstil og forebyggelse: Patienterne tilbydes systematisk screening for livsstilsfaktorer og relevante tilbud om støtte til livsstilsændringer.
  • Undersøgelse for fysisk sygdom: Indlagte og ambulante patienter modtager mindst en gang om året tilbud om undersøgelse for fysisk sygdom, og der iværksættes behandling – hvis nødvendigt.
  • Sikker behandling af akut sygdom: Alle patienter undersøges ved indlæggelsen for tegn på akut fysisk sygdom, og der tages stilling til eventuelt behov for fortsat observation under indlæggelsen.

Hele pakken

Senere udvides Sikker Psykiatri yderligere med initiativer for at forebygge tvang og selvmord.

Projektet startede sidste år og fortsætter til og med 2016. Det er et samarbejde mellem TrygFonden, Den Obelske Familiefond, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Mere om projektet: www.sikkerpsykiatri.dk

Direktør Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed skriver om Sikker Psykiatri:

“Patienter og pårørende skal forbedre psykiatrien”

 

13. januar 2015

NyhederSikker Psykiatri