Forbedringsarbejdet for en sikker psykiatri fortsætter

9. november 2017

Projektet Sikker Psykiatri slutter med udgangen af 2017, men det betyder ikke et stop for den måde at arbejde med patientsikkerhed på i fremtiden. Erfaringerne og metoderne fra Sikker Psykiatri vil leve videre i det nationale kvalitetsarbejde i psykiatrien. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Flere psykiatriske patienter får foretaget medicingennemgang og […]

Læs mere

Nye metoder reducerer bæltefikseringer i psykiatrien

12. oktober 2017

En ny sikkerhedskultur, systematisk forbedringsarbejde og et øget fokus på samarbejde med patienter og pårørende har nedbragt antallet af bæltefikseringer markant på flere af de psykiatriske afdelinger i forbindelse med projektet Sikker Psykiatri. Færre psykiatriske patienter ender i bælte under indlæggelse. Det er resultatet af sundhedspersonales systematisk forbedringsarbejde i projektet ’Sikker Psykiatri’, som Danske Regioner, […]

Læs mere

Sikker Psykiatri markerer Sindets Dag

8. oktober 2017

Den 10. oktober er den internationale Sindets Dag. Det markerer projektenhederne i Sikker Psykiatri med forskellige aktiviteter. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed – Hvad er en sikker psykiatri for dig? Det spørgsmål besvarer patienter, pårørende, personale og ledelser, som er involveret i projektet Sikker Psykiatri, i forbindelse med den verdensomspændende Sindets […]

Læs mere

Psykiatrien i Brønderslev nedbringer bæltefikseringer

26. september 2017

Sikkerhedsbriefinger og styrket samarbejde med patienterne har reduceret antallet af bæltefikseringer markant på intensivafsnittet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Personalet på intensivafsnittet N6 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus har nedbragt brugen af bælte med 88 procent siden arbejdet gik i gang i Sikker Psykiatri i oktober 2015. Tidligere […]

Læs mere

Pårørende er med til forebyggelse af selvmord

26. september 2017

På Psykiatrisk Skadestue i psykiatrien i Aalborg inddrager medarbejderne systematisk de pårørende, når de vurderer risikoen for selvmord hos patienterne. Deres viden er vigtig i arbejdet med at forebygge selvmord i psykiatrien. Af Eva Rose Waldorff, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Nul selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse. Sådan lyder målet i Sikker […]

Læs mere

’Jeg lærte at reflektere over, hvorfor jeg var voldelig’

19. september 2017

31-årige Kristian Hammer har tilbragt mange år af sin ungdom på bosteder. Han kæmpede med stofmisbrug og et temperament, som flere gange udmøntede sig i trusler og vold. For ham var trygge relationer, konfliktnedtrappende kropssprog og en ligeværdig dialog med personale altafgørende, da han skulle lære at styre sit temperament. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk […]

Læs mere

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

8. september 2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltager i et nyt nationalt partnerskab, som frem til 2020 skal arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvert år forsøger mellem 6000 og 12000 danskere at tage deres eget liv, og omkring 600 danskere begår selvmord. Cirka […]

Læs mere

Sikker Psykiatri sætter ekstra fokus på forebyggelse af selvmord

3. september 2017

Den 10. september er den internationale dag for forebyggelse af selvmord. Det markerer de psykiatriske projektenheder i Sikker Psykiatri. Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Omkring 600 danskere begår selvmord om året. Omkring 80 af disse, næsten hvert syvende selvmord, begås af patienter i psykiatrien. Et af indsatsområderne i Sikker Psykiatri er at forebygge […]

Læs mere

Svendborg inddrager farmaceuter i medicingennemgang

12. juli 2017

Sideløbende med projekt Sikker Psykiatri har Psykiatrisk Afdeling Svendborg haft stor succes med et forsøg, hvor lægerne inddrager farmaceuter i medicingennemgangen. Tiltaget fastholder fokus og skærper medicinsikkerheden – alt sammen til gavn for patienten. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Lægerne på Psykiatrisk Afdeling Svendborg har siden 2014 haft mulighed for at inddrage […]

Læs mere

Psykiatrien i Nordjylland fejrer Månedens Afsnit

24. maj 2017

Klinik Psykiatri Nord i Region Nordjylland har indført en ny fast rutine, hvor klinik-ledelsen hver måned kårer Månedens Afsnit i forhold til Sikker Psykiatri. Det er et afsnit, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at arbejde med pakkerne i projektet. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Klinik Psykiatri Nord består […]

Læs mere

Fælles sikkerhedsbriefinger skaber bedre samarbejde i psykiatrien

19. maj 2017

I Regionspsykiatrien Viborg og på Psykiatrisk Afdeling Svendborg samles afsnittene hver dag til fælles sikkerhedsbriefinger. De nedbryder siloer, styrker samarbejdsånden og giver patienterne bedre pleje. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed I forbindelse Sikker Psykiatris indsats mod bæltefikseringer foretager medarbejderne på det enkelte afsnit en kort sikkerhedsbriefing, hvor de identificerer situationer, som […]

Læs mere

”Vi har en forpligtigelse til at udbrede erfaringerne fra Sikker Psykiatri”

4. maj 2017

Ifølge Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er resultaterne af forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri så stærke, at projektets metoder skal være et afsæt for fremtidens kvalitetsarbejde i psykiatrien. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Formand for Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for […]

Læs mere

Retspsykiatrisk afsnit i Glostrup runder 100 dage uden bæltefikseringer

22. marts 2017

Systematik, inddragelse af patienter og tidstro data betyder, at medarbejderne på retspsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup, som er med i Sikker Psykiatri, ikke har brugt bælte i over 100 dage. Retspsykiatrisk døgnafsnit 181 på Psykiatrisk Center Glostrup har ikke haft en eneste bæltefiksering siden den 8. november 2016. Dét er rekord for de senere […]

Læs mere

Karen Stæhr: ”Sikker Psykiatri kan inspirere andre dele af psykiatrien”

2. januar 2017

Karen Stæhr – formand for social- og sundssektoren i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – roser forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri. Ifølge hende har projektets metoder potentiale i andre dele af psykiatrien som eksempelvis på bosteder. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Karen Stæhr besøgte de afsnit i psykiatrien i […]

Læs mere

Patientcafeer spreder sig i psykiatrien

9. november 2016

Patientcafeer er blevet en succesfuldt metode for enhederne i Sikker Psykiatri til at involvere patienterne i forbedringsarbejdet og høre, hvad der er vigtigt for dem i hverdagen på afdelingen. Ideen opstod i Regionspsykiatrien Viborg, og nu har de såkaldte patientcafeer spredt sig til de afsnit i Regionspsykiatrien Horsens, Psykiatrien Syd i Vordingborg, Psykiatrisk Afdeling Svendborg […]

Læs mere

Ny metode til medicingennemgang øger patientsikkerheden i psykiatrien

26. oktober 2016

Patienterne på Psykiatrisk Center Glostrup har fået større livskvalitet og øget indblik i egen behandling, efter sundhedspersonalet i projekt Sikker Psykiatri har afprøvet nye arbejdsgange, som sikrer mere systematisk gennemgang af medicin. Færre patienter i behandling med flere antipsykotiske lægemidler på én gang. Færre patienter i behandling med antipsykotika og benzodiazepiner på samme tid. Det […]

Læs mere

Andreas Rudkjøbing: ”Forbedringsmetoderne fungerer i psykiatrien”

11. oktober 2016

Formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Andreas Rudkjøbing, roser forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri og især brugen af tidstro data. For uden tidstro data laver man kvalitetsarbejde i mørke, lyder det fra Andreas Rudkjøbing. Formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Andreas Rudkjøbing, besøgte Klinik Psykiatri Syd i Aalborg, […]

Læs mere

Sikker Psykiatri deltager i Sindets Dag

9. oktober 2016

Den 10. oktober foregår den verdensomspændende Sindets Dag, og det markerer projekt Sikker Psykiatri gennem en masse aktiviteter. Hele verden sætter ekstra fokus på psykisk sygdom og mental sundhed på den årlige Sindets Dag (World Mental Health Day) d. 10. oktober. I år er temaet psykisk førstehjælp, og det markerer projekt Sikker Psykiatri ved at […]

Læs mere

Akutteam reducerer risiko for selvmord

22. september 2016

Et ambulant akutteam fra psykiatrisk afsnit N7 i Frederikshavn, som deltager i projekt Sikker Psykiatri, gør overgangen fra psykiatrien til eget hjem mere sikker og mindsker risikoen for selvmord. Tiden efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling er en sårbar situation for patienten, der blandt andet kan indebærer en øget risiko for selvmord, viser undersøgelser. Derfor […]

Læs mere

”Jeg er glad og taknemmelig for at være i live”

4. september 2016

Da Lise Stolfer havde mistet lysten til livet, oplevede hun en psykiatri præget af berøringsangst og fastlåste strukturer. Nu efterlyser hun, at psykiatrien ikke bare gøre mere af det samme, men også gør mere af noget andet. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Glæden ved livet har ikke altid været en […]

Læs mere

Sikker Psykiatri sætter fokus på forebyggelse af selvmord

17. august 2016

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markeres i Sikker Psykiatri. Antallet af selvmord falder i Danmark, men alligevel sker det, at indlagte patienter med en psykisk sygdom tager deres eget liv. Derfor arbejder de psykiatrisk enheder i projekt Sikker Psykiatri med at forebygge selvmord under indlæggelse og efter udskrivelse. […]

Læs mere

“Håb er ikke en plan”

16. august 2016

Læs interview med international ekspert i forbedringsarbejde, Carol Haraden. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent Sundhedsvæsenet skal lade være med at håbe så meget. Sådan lyder budskabet fra Carol Haraden fra den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement. Hun underviser i forbedringsarbejde over hele verden og deltog i det fælles læringsseminar i projekterne I sikre hænder […]

Læs mere

Fra England til Sikker Psykiatri

8. juli 2016

Sikker Psykiatri har fået en ny dreng i klassen. Han hedder Simon Tulloch og kommer fra East London NHS Foundation Trust. Læs interview med ham. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent Mød psykologen, datanørden og forbedringsildsjælen: Simon Tulloch. Han har taget turen fra East London NHS Foundation Trust til Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som står bag […]

Læs mere

”Inddragelse betyder tryghed for den pårørende”

8. juli 2016

Den pårørende kan godt blive glemt i sundhedsvæsenet. Det mener Hans Biering, der er projekt Sikker Psykiatris pårørenderepræsentant på Psykiatrisk Afdeling Svendborg. Turen med psykiatrien som fast følgesvend begyndte i 1997. Her blev Hans Bierings kone for første gang indlagt. – Vi har som familie været hele turen igennem med blandt andet tvangsindlæggelser, så jeg […]

Læs mere

Projekt Sikker Psykiatri fortsætter til 2017

8. maj 2016

Projekt Sikker Psykiatri, som begyndte i januar 2014, forlænges et år. Partnerne bag Sikker Psykiatri – Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed – er blevet enige om at forlænge projektet med et år til december 2017. – Det giver mulighed for at fortsætte og fastholde forbedringsarbejdet på de involverede projektenheder, […]

Læs mere

Færøerne viser resultater fra psykiatrien for hele verden

8. april 2016

Psykiatrisk Center Tórshavn er med projektet Sikker Psykiatri blevet så gode til opfange fysiske sygdomme hos psykiatriske patienter, at de skal præsentere erfaringerne på en international konference om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end den øvrige befolkning, og en væsentlig forklaring er fysiske sygdomme som […]

Læs mere

Psykiatrisk afsnit i Viborg har ikke brugt bæltefikseringer i over 150 dage

11. marts 2016

Sikkerhedsbriefinger samt fokus på at skabe en anerkendende og lærende kultur betyder, at retspsykiatrisk afsnit R2 i Viborg nu runder 150 dage uden bæltefikseringer. Bæltet fra sengen i fikseringsrummet er blevet fjernet. Det hænger i et skab som et bevis på, at retspsykiatrisk sengeafsnit R2 i Viborg ikke har anvendt bæltefikseringer, siden Sikker Psykiatris indsats […]

Læs mere

Sikker Psykiatri lancerer indsats for forebyggelse af selvmord

15. februar 2016

Målet med indsatsen er, at selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling ikke skal forekomme. Psykisk sygdom er den største risikofaktor for selvmord, og nogle af dem sker under indlæggelse eller umiddelbart efter. Derfor lancerer projekt Sikker Psykiatri en indsats, der skal forebygge selvmord i psykiatrien. Indsatsen adskiller sig fra […]

Læs mere

Psykiatrisk Center Tórshavn afholder kurser i PDSA

23. januar 2016

Sikker Psykiatri-teamet i Tórshavn har taget forbedringsmodellen så meget til sig, at de nu lærer deres kollegaer at lave PDSA’er. De psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri anvender forbedringsmodellen herunder PDSA-cirklen, der er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. I Tórshavn skaber metoden så stor værdi for de sundhedsprofessionelle, som […]

Læs mere

Fredagscafé reducerer brugen af tvang

5. januar 2016

Eftermiddagskaffe i Regionspsykiatrien Viborg virker konfliktnedtrappende og skaber god tone. Hver fredag mødes patienter, pårørende og personale i Regionspsykiatrien Viborg til et uformelt møde. Her kan de i rolige rammer tale om hverdagen på afdelingen. Sygeplejerske og projektleder for Sikker Psykiatri i Viborg, Sune Frederiksen, var med til at starte cafeen op i sommeren 2014 […]

Læs mere

Patienterne sætter dagsordnen i psykiatrien

18. november 2015

I psykiatrien i Viborg sætter patienterne dagsordnen til ugentlige møder med personalet. – Du spørger – og sætter dagsordnen. Med det afsæt inviterer personalet i psykiatrien i Viborg patienterne til at komme med spørgsmål og ideer til forbedringer af plejen og behandlingen. Det sker som et led i projekt Sikker Psykiatris fokus på patient- og […]

Læs mere

Patienter og pårørende forebygger selvmord

19. oktober 2015

Projekt Sikker Psykiatris indsats for at forebygge selvmord går officielt i gang i foråret 2016, men det indledende arbejde er allerede i gang, og det er ikke kun forbeholdt fagpersoner. Som noget nyt er patienter og pårørende med i det forberedende arbejde, og repræsentanter deltog på den første workshop om indsatsen. – Det var en […]

Læs mere

”Jeg beder kun om et klap på skulderen”

9. oktober 2015

Charlotte Jensen blev mødt med rutine, da hendes søn var indlagt på en psykiatrisk afdeling. – Jeg blev ikke budt velkommen. Der blev bare låst op. Charlotte Jensen fortæller om dengang, hun for første gang trådte ind på den psykiatriske afdeling, hvor hendes søn Dennis var indlagt og lå spændt fast i bælte. – Det […]

Læs mere

“Nu bliver jeg hørt”

6. oktober 2015

For nogle år siden kunne Christian Grøndahl ikke forestille sig, at der var nogen med baggrund i psykiatrien, der ville lytte til ham. – Jeg har tumlet rundt, helt fra da jeg var en lille knægt. Det er otte år siden, at 32-årige Christian Grøndahl for sidste gang tumlede ud af en psykiatrisk afdeling efter […]

Læs mere

Ny indsats mod fysisk sygdom i psykiatrien

13. januar 2015

Projektet Sikker Psykiatri lancerer nu en ny indsats for at tage hånd om livsstilssygdomme og andre legemlige problemer hos patienter i psykiatrien. Mennesker med alvorlig psykisk sygdom, fx skizofreni eller svær depression, lever gennemsnitligt 15-20 år kortere end den øvrige befolkning, og en væsentlig forklaring er fysisk sygdom. Dels forekommer fx hjertekarsygdom, sukkersyge og overvægt […]

Læs mere