Søren og Runa Munkner, overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, gennemgår sammen Sørens medicin. Det har blandt andet betydet, at Søren ikke længere bliver svimmel og falder og slår sig.

Ny metode til medicingennemgang øger patientsikkerheden i psykiatrien

Patienterne på Psykiatrisk Center Glostrup har fået større livskvalitet og øget indblik i egen behandling, efter sundhedspersonalet i projekt Sikker Psykiatri har afprøvet nye arbejdsgange, som sikrer mere systematisk gennemgang af medicin.

Færre patienter i behandling med flere antipsykotiske lægemidler på én gang. Færre patienter i behandling med antipsykotika og benzodiazepiner på samme tid. Det er målene i Sikker Psykiatris medicinindsats, og medicingennemgang er et vigtigt redskab til at opnå dem.

Læs mere om Sikker Psykiatris medicinindsats

På Psykiatrisk Center Glostrup har personalet i udviklet et skema, som lægen bruger til at gennemgå patientens medicin – både for de fysiske og psykiske sygdomme. Med udgangspunkt i forbedringsmodellen og PDSA-metoden, som er den grundlæggende forbedringsmetode i projektet, er skemaet blevet afprøvet i praksis og derefter tilpasset. Resultatet er, at gennemgangen af patienternes medicin nu er mere systematisk.

– Det har ikke tidligere været muligt for os at få et ordentligt overblik over patienternes reelle medicinforbrug, og der er sket en del medicineringsfejl på den konto. En risiko, som vores nye medicingennemgangsskema har reduceret væsentligt, siger Runa Munkner, overlæge i distriktspsykiatrien på Psykiatrisk Center Glostrup

Medicingennemgang reducerer fejlbehandling
Medicin er et af fire kliniske indsatsområder i projekt Sikker Psykiatri. Baggrunden for indsatsen er, at patienter med psykisk sygdom ofte behandles med en eller flere slags psykofarmaka – herunder højrisikolægemidler. Samtidig får mange patienter medicin for fysiske sygdomme som hjertekarsygdomme og sukkersyge. Når en patient får mange forskellige præparater på samme tid, stiger risikoen for fejl og uhensigtsmæssig behandling, viser nationale og internationale undersøgelser.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at alle patienter får gennemgået deres medicin af en læge. Ved en gennemgang foretages en struktureret og kritisk granskning af patientens medicin – præparat for præparat. Hvis det kan lade sig gøre, sker det sammen med patienten og i nogle tilfælde de pårørende. Her ser læge og patient på blandt andet bivirkninger og uhensigtsmæssige kombinationer af medicin.

– Det tager noget tid at lave medicingennemgangen. Men det er umagen værd, fordi man på den måde er tvunget til at tage stilling til, hvordan hvert enkelt præparat virker på patienten i sammenhæng med de øvrige præparater. Det helhedsbillede betyder, at vi kan gøre behandlingen langt mere målrettet og dermed øge livskvaliteten for patienten, fordi medicinen er afstemt og derfor ikke har potentiel negativ virkning, forklarer Runa Munkner.

Søren har fået en bedre hverdag
Den 55-årige distriktspsykiatriske patient Søren, som har været i kontakt med psykiatrien med jævne mellemrum i 30 år, ser store fordele ved skemaet og den mere systematiske medicingennemgang.

Han får i øjeblikket 15 præparater for henholdsvis somatiske og psykiske sygdomme, og for ham har medicingennemgangen blandt andet resulteret i en bedre balance mellem psykofarmaka og den insulinen, som Søren tager på grund af sin diabetes. Desuden er hans dosis af det antipsykotiske lægemiddel Xeplion blevet sat en tredjedel ned efter gennemgangen.

Og vi opdagede nogle alvorlige interaktioner mellem to præparater, som gjorde, at jeg fungerede dårligt i min hverdag. Det betød, at jeg ofte var svimmel på grund af for lavt blogtryk – og derfor faldt og slog mig alvorligt. Det gør jeg ikke mere, fortæller Søren.

Tilmeld dig Sikker Psykiatris nyhedsbrev

Ansvar for egen behandling
Et andet positivt resultat af medicingennemgangen handler om, at Søren har fået større medansvar for egen behandling – og dermed større indsigt i behandlingen og den medicin, han tager.

– Jeg tør tage ansvar for min behanding og sløser ikke længere med at tage min medicin. Medicingennemgangen giver patienten en indsigt, som kan være med til at skabe sammenhæng og mening i forløbet, fortæller Søren:

– Jeg ser medicingennemgangen som udtryk for et ønske hos psykiatrien om at ville tilrettelægge den optimale behandling for patienterne og få en bedre forståelse for samspillet mellem somatisk medicin og psykofarmaka. Det opfatter jeg som øget respekt over for patienterne. Jeg føler i dag fuld opbakning fra psykiatrien, fordi det giver mig større mulighed for at stille krav til min behandling.

Udover medicin arbejder de psykiatriske enheder i projekt Sikker Psykiatri med at forebygge selvmord og tvang samt sikre effektiv diagnostik af fysiske sygdomme.

26. oktober 2016

NyhederSikker Psykiatri