Ny OECD-rapport: God økonomi i at styrke patientsikkerheden

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Investeringer i patientsikkerhed betaler sig, både ift. individer, sundhedsvæsnet og samfundet som helhed. Det bekræfter en ny rapport fra OECD vedrørende økonomien i patientsikkerhed, Economics of Patient Safety – from analysis to action. Rapporten er en efterfølger til en tidligere udgivelse fra OECD, Economics of Patient Safety – Strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level, der vurderer, at en stor del af sundhedsvæsenet udgifter går til behandling af fejl og patientskader.

OECD’s rapporter om økonomi og patientsikkerhed

I den nye rapport skitseres omfanget af fejl og skade som følge af behandling og pleje, og den økonomiske byrde og konsekvenserne for patienterne estimeres. Den globale sygdomsbyrde som følge af patientskader pådraget i sundhedsvæsnet anslås at være den samme som for hhv. HIV/AIDS eller skader som følge af trafikuheld. Samtidig anslås det, at mere end 12% af de nationale sundhedsbudgetter bruges til håndteringen af skader som følge af behandling eller pleje.

Efterfølgende går rapporten i dybden med hvilke investeringer, der giver det bedste udbytte, og gennemgår evidensen for forbedringspotentialet ved forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner, fald og tryksår, blodpropper i benene (DVT), medicineringsfejl samt bedre sektorovergange. Forbedringer kommer dog ikke af sig selv, og behovet for systemændringer, ledelsesmæssigt fokus samt sundhedspersonalets og patienternes rolle gennemgås.

12 indsatser der giver mest patientsikkerhed for pengene – dansk rapport fra 2018

Slutteligt pointeres det, at forbedringer af patientsikkerheden er en hastesag, der kræver vilje, styring og ledelsesfokus – og ikke mindst en beslutsomhed, som personer, organisationer, institutioner og samfundet som helhed har vist, at de besidder i forbindelse med den nuværende COVID-19-situation.


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

 

9. marts 2021

Fagligt NytNyheder