Tavlemøder øger både patientsikkerheden og fagligheden, viser erfaringerne fra de fem pilotkommuner i I sikre hænder.

Nyt katalog samler erfaringer om tavlemøder

Tavler og tavlemøder er centrale redskaber i arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden i ældreplejen. Det beskriver et nyt katalog fra I sikre hænder.

Når personale i på plejecentre og i hjemmeplejen skal reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner, spiller tavler og tavlemøder en afgørende rolle. Det viser erfaringerne fra de fem pilotkommuner i projektet I sikre hænder, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, KL og Sundheds- og Ældreministeriet står bag.

– Det personale, som arbejder med tavler om tavlemøder i forbindelse med I sikre hænder, fortæller, at der er skabt et nyt og centralt forum for forbedringsarbejdet. Et forum, der giver anledning til tværfaglig refleksion over praksis, siger projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

– Derudover skaber tavlerne og tavlemøderne overblik og systematik i forhold til pleje og behandling. De øger altså både patientsikkerheden og fagligheden.

Hent inspirationskataloget om tavler og tavlemøder

Tavler tilpasset lokal kontekst
Siden begyndelsen af I sikre hænder i 2013 har personale i pilotkommunerne udviklet, afprøvet og implementeret tavler og tavlemøder i forbedringsarbejdet. Tavlerne og deres indhold er tilpasset den lokale kontekst og varierer fra afdeling til afdeling.

– Vi begyndte med at lave én tavle på én afdeling og afprøvede den i forhold til ét indsatsområde – nemlig tryksår. Da vi syntes, den fungerede, spredte vi den til de andre afdelinger. Derefter udvikler tavlerne sig. Når vi eksempelvis skal have mund- og tandpleje på tavlen, er det vores opgave at afprøve, hvordan det gøres på den bedste måde, som giver mening for alle, fortæller Henriette Tine Hansen, SOSU-assistent på Skovcentret i Lolland Kommune.

På tavlerne samler og opdaterer personalet informationer om det aktuelle forbedringsarbejde typisk på whiteboards. Oplysningerne på den enkelte tavle er udgangspunktet for de daglige tavlemøder, som maksimalt tager 10-15 minutter.

– I forhold til personalet betyder tavlemøderne en øget faglighed, et øget fokus på borgeren og en øget opmærksomhed omkring indsatsområder i forhold til patientsikkerhed som eksempelvis fald og infektioner. Det betyder også, at personalet får øjnene op for andet, som har betydning for plejen og behandlingen. Det kan for eksempelvis være at inddrage de pårørende noget mere, siger Henriette Tine Hansen, SOSU-assistent på Skovcentret i Lolland Kommune.

’13 kommuner kan trække på solid erfaring fra I sikre hænder’

Lederne deltager i tavlemøderne
Arbejdet med tavler om tavlemøder forudsætter ledelsesmæssig bevågenhed. I en travl hverdag med mange forskellige aktiviteter kører tavlerne og tavlemøderne – især i begyndelsen – ikke af sig selv.

Derfor er man som leder nødt til at give området fokus – ikke kun i ord men også i handling ved at være tilstede på tavlemøderne. Erfaringerne fra de fem pilotkommuner i I sikre hænder viser, at møderne er en anledning for lederne på forskellige niveauer til at komme ud og tale med personalet om forbedringsarbejdet, diskutere data og hjælpe med at fjerne eventuelle forhindringer for det videre arbejde.

Jeg ser, hvad der rører sig derude i forhold til borgerne, og jeg taler med medarbejderne om, hvordan det går med de tiltag, der er sat i værk, hvor de synes, der er behov for en ekstra indsats, og hvor der er udfordringer. Det giver mig et grundlag for en anden dialog med medarbejderne, end jeg havde tidligere. Samtidig får jeg tal på kvaliteten af den indsats, vi har lavet. Det betyder, at vi i ledergruppen har fået et bedre grundlag for dialogen om plejen og behandlingen. Vi agerer i højere grad på baggrund af tal i stedet for fornemmelse, fortæller Jan Bendix Jensen, tidligere ældrechef i Thisted Kommune.

Tilmeld dig I sikre hænders nyhedsbrev

Inspiration til sundhedsvæsenet
I det nye katalog om tavler og tavlemøder fortæller personale og ledere fra Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner om deres erfaringer og giver råd til at komme i gang.

– Formålet med kataloget er først og fremmest at inspirere de 13 nye kommuner i I sikre hænder. Med erfaringerne skal de ikke opfinde den dybe tallerken, men kommunerne kan komme hurtigt i gang med at afprøve og udvikle deres egne tavler og tavlemøder, siger projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

– Når det er sagt, er der nok inspiration at hente i kataloget for hele sundhedsvæsenet.

22. marts 2017

I sikre hænderNyheder