Otte grundlæggende principper for måling af patientsikkerhed

I september mødtes ledere af sundhedsvæsener fra hele verden til topmøde i Salzburg. Her diskuterede de, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan måle patientsikkerhed. Mødet var arrangeret af Salzburg Global Seminar i samarbejde med Institute for Healthcare Improvement, IHI.

På grundlag af mødet er der nu udarbejdet en erklæring, der beskriver otte grundlæggende principper for måling af patientsikkerhed, Salzburg Statement on Moving Measurement into Action: Global Principles for Measuring Patient Safety.

Fx fremgår det af erklæringen, at formålet med at måle på patientsikkerhed er at opnå viden, der kan bruges til forbedringer, at det er nødvendigt at involvere patienter og pårørende i måleprocessen, at målinger skal fremme lighed i sundhedsvæsenet, at målinger skal afspejle hele patientforløb, at data så vidt muligt bør være tidstro, og at mængden af data, der skal indsamles og fortolkes, så vidt muligt skal reduceres.

Læs mere om mødet og erklæringen


 

Sundhedsledere fra mange lande. Ved mødet i Salzburg deltog fra Danmark sundhedsfaglig direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vibeke Rischel, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner Erik Jylling, direktør for regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP) Jens Winther Jensen, og professor Erik Hollnagel.


 

 

 

 

 

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

12. december 2019

Fagligt NytNyheder