#Patient18 – fremtidens sundhedsvæsen – visioner for patientsikkerheden

Dag 1 består af plenum- og parallelsessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag.

Dag 2 består af heldagsworksshops, hvor du bruger hele dagen på samme emne.

Formiddags- og eftermiddagssessioner

Vis/skjul alle | Udskriv
 • A. Bedre patientsikkerhed sparer penge

  7 konkrete indsatser, der hjælper både patienterne og økonomien

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Hvor store er omkostningerne ved fejl og skader i sundhedsvæsenet?
  • Du får indsigt i: Hvilke indsatser kan bedst betale sig, hvis vi vil have mest mulig patientsikkerhed?
  • Du får indsigt i: Konkrete eksempler på, hvordan har fulgt økonomiske konsekvenser ifm. patientsikkerhedstiltag.

  15% af sundhedsudgifterne anvendes til at håndtere fejl og skader! Det viste en OECD-rapport i 2017. Rapporten peger på de patientsikkerhedstiltag, der har den største effekt for pengene. PS! og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) er gået sammen om en dansk version af OECD-rapporten, som vil blive præsenteret på sessionen. Sessionen giver samtidig perspektiv til den igangværende diskussion om værdibaseret styring.

  • Ane Auraaen, Policy Analyst, OECD
  • Jakob Kjellberg, Professor i Sundhedsøkonomi, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
  • Lone Bilde, Seniorprojektleder, cand.merc.int., Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
  • Betina Højgaard, projektleder, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
 • B. Samskabelse af fremtidens personcentrerede sundhedsvæsen

  Forskning, metoder, tips & tools

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Generiske metoder og konkrete erfaringer med, hvordan du kan samskabe forløb og tiltag med borgere og patienter.
  • Du får indsigt i: Forskelle mellem ”samskabelse” og ”inddragelse samt og hvilke resultater for kvalitet og patientsikkerhed, du kan forvente at få ved at bringe borgere og patienter helt ind i maskinrummet.
  • Du får konkrete værktøjer, som du anvende i egen organisation.

  Samskabelse er et buzzword. Men hvordan gør vi helt konkret og hvilken gevinst giver det for sundhedsvæsnet, patienter og pårørende? Hvilke danske og internationale erfaringer kan vi lære af? Den nyoprettede Enhed for Samskabelse i Region Nordjylland har kontor på øverste ledelsesgang. Enheden udgør maskinrummet for udvikling af initiativer og facilitering af processer, der kan forbedre det personcentrerede patientforløb ud fra devisen ”intet om os, uden os”.

  På sessionen præsenteres Enheden for samskabelse forskning, erfaringer og enhedens model for samskabelse.

  • Camilla Krogh, konsulent, Aalborg Universitetshospital – psykiatrien
  • Malene Terp, specialkonsulent, Aalborg Universitetshospital – psykiatrien
  • Moderator: Jan Mainz, Professor, direktør med ansvar for patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed, Aalborg Universitetshospital – psykiatrien
 • C. Fra Nationalt Kvalitetsprogram til kvalitet i praksis

  Konkrete erfaringer med at omsætte det Nationale Kvalitetsprogram til ideer og tiltag i hverdagen

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Hvad status er på arbejdet med det Nationale Kvalitetsprogram
  • Du får indsigt i: Konkrete erfaringer med at omsætte det Nationale Kvalitetsprogram i praksis
  • Du får inspiration til: Hvordan I kan arbejde videre med det Nationale Kvalitetsprogram i jeres organisation

  Ambitionerne var store, da det Det Nationale Kvalitetsprogram blev lanceret i 2015. Det nye kvalitetsprogram skulle skabe større værdi for patienterne ved at understøtte en forbedringskultur, der sikrer kontinuerlig forbedring af behandlingskvalitet og patientsikkerhed. Men hvad er status i dag? Hvordan arbejdes der i praksis med kvalitet inden for rammerne af programmet? Sessionen byder på konkrete erfaringer med at omsætte det Nationale Kvalitetsprogram til ideer og tiltag i hverdagen til direkte gavn for patienter og borgere.

  • Christian von Plessen, Centerchef/forskningsleder, Center for Kvalitet, Region Syddanmark
  • Louise Rabøl, Sundheds- og uddannelseschef, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus
  • Poul Michaelsen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest
  • Maya Schrøder, konsulent, Slagelse Kommune
 • D. En psykologisk sikker arbejdsplads

  Nye veje til at skabe læring og organisatorisk udvikling

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i, hvad psykologisk sikkerhed er
  • Du får indsigt i, hvorfor psykologisk sikkerhed er afgørende for effektive teams og læringsorganisationer
  • Du får indsigt i, hvordan du udvikler en kultur af psykologisk sikkerhed i dit team

  Formålet med sessionen er at introducere “Psykologisk sikkerhed” og skitsere den vigtige rolle, det spiller i effektive, sikre og læringsorienterede teams. I sessionen vil der være et særligt fokus på den rolle, simulering af situationer spiller i organisatorisk læring.

  • Peter Diekmann, Seniorforsker, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Center for Human Resources,
  • Simon Tulloch, Chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Karen Stæhr, sektorformand, FOA
 • E. Ledelsens vitale rolle i patientsikkerhed - opbygning af en patientsikkerhedskultur

  Læringsmål:

  • At få indsigt i ledelsens rolle i patientsikkerhed
  • At få mulighed for at dele tiltag, der understøtter skabelsen af en patientsikkerhedskultur

  Sessionen indledes med en kort introduktion til, hvordan patientsikkerhedsarbejdet gribes an på Sygehus Lillebælt, herunder hvilken rolle ledelsen spiller. Der gives konkrete eksempler fra såvel central som lokalt niveau.

  Der bliver endvidere rig mulighed for at drøfte med de øvrige deltagere på sessionen, hvilke tiltag der understøtter en patientsikkerhedskultur på vores sygehuse.

  Oplægsholdere:

  • Lonnie Sander Terkildsen, Kvalitetschef Sygehus Lillebælt
  • Poul Henning, Ledende overlæge Akutafdelingen og Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus
 • F. Fem fantastiske forbedringer

  Bliv inspireret af forbedringsarbejde, der skaber resultater

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i hvordan Forbedringsmodellen og PDSA anvendes til reduktion af så forskellige ting som tvang, fald, kommunikationsbrist, ventetid og medicineringsfejl.
  • Du får indsigt i tidstro datas betydning for forbedringsarbejdet.
  • Du får indsigt i hvordan forskellige teams arbejder med at fastholde resultater af forbedringsarbejde.

  Borgere og patienter oplever færre af de hyppige patientsikkerhedsproblemer som medicineringsfejl, kommunikationssvigt i overgange og unødig ventetid når arbejdsgange er pålidelige og effektive. Forbedringsmodellen og PDSA er universelle og i denne session viser oplægsholderne, hvordan metoderne er anvendt i forskellige dele af sundhedsvæsenet og på vidt forskellige problemstillinger til gavn for borgere og patienter.

  • Mie Nicolaisen, Ørestad Plejecenter
  • Kirstine Handberg Jensen, Hospitalsenheden Vest
  • Ditte Thomsen
  • Susanne Gammelgaard, Afdelingssygeplejerske, Hospitalsenheden Vest
  • Anne-Mette Andgren, Projektleder, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
  • Hanne Miang, Kvalitetskonsulent/Risikomanager, Sønderborg Kommune
  • Tana Bredesen, Projektleder, Københavns Kommune
  • Ditte Thomsen, Afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Center Glostrup
 • G. Digitalisering af sundhedsvæsenet

  Brug af ”big data” i praksis og planlægning

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Kendskab til Big Datas potentiale for udvikling og styring af sundhedsvæsenet
  • Du får indsigt i: Faldgruber og udfordringer du skal håndtere
  • Du får indsigt i: Eksempler på konkret viden fra Big Data omsat til klinisk praksis

  Slip fantasien løs! Med snusfornuft og opfindsomhed kan data-drevne forandringer i vores sundhedsvæsen handle om mere end effektivisering og automatisering. Forsker i offentlige institutioners brug af Big Data, Brit Ross Winthereik, er netop tiltrådt som professor på IT-Universitet. Hun præsenterer sit igangværende forskningsprojekt ”Styring i et data-drevet samfund: Hvordan data skaber nye forbindelser mellem stat og borger”. Herefter vil projektleder Gitte Kjeldsen fra Medtech Innovation Center gennemgå projektet ”Tværspor”, hvor data på tværs af sygehus, kommune og almen praksis skal bruges til at identificere relevante indsatser til forebyggelse af akutte indlæggelser og til at skabe mere sammenhæng i patientforløb, og sundhedsfaglig forsker (ph.d.) Marianne Johansson Jørgensen kobler projektet til patientsikkerhed og kvalitetsarbejde.

  • Gitte Kjeldsen, projektleder, Hospitalsenheden Horsens, Medtech Innovation Center
  • Brit Ross Winthereik, professor, Science & Technology Studies, IT-Universitetet i København
  • Marianne Johansson Jørgensen, ph.d., sundhedsfaglig forsker, Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens
 • H. Fra forbedringsprojekt til politik

  Fremtidens sikre psykiatri – hvad skal psykiatriplanen 2.0 tage med?

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Evaluering af forbedringsprojekter – metoder og redskaber
  • Du får indsigt i: Resultater og anbefalinger fra Sikker Psykiatri
  • Du får indsigt i: Hvordan kan erfaringerne fra forbedringsprojekterne bruges til at skabe ny politik og visioner for fremtidens sundhedsvæsen

  Forbedringsprojekter er i gang mange steder i sundhedsvæsenet. Et af de større nationale forbedringsprojekter, Sikker Psykiatri, blev afsluttet med udgangen af 2017. Samtidig er Danske Regioner i gang med at formulere en psykiatriplan 2.0, der bl.a. fokuserer på bedre sammenhæng og samarbejde i psykiatrien. Hvordan kobler vi læringen fra forbedringsprojekter ift. at løse kommende udfordringer bl.a. i psykiatrien? Og hvordan kan evaluering, anbefalinger og resultater fra et forbedringsprojekt bruges i formuleringen af den næste politik?

  • Anna Paldam Folker, Forskningschef, Cand.mag. i filosofi og sundhed, Ph.d. i etik og videnskabsteori, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  • Mette Marie Kristensen, Videnskabelig assistent, antropolog, cand.scient.anth, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  • Ida Nielsen Sølvhøj, Videnskabelig assistent, cand.scient.anth, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Heldagsworkshops

Vis/skjul alle | Udskriv
 • 1. Tilfældigt eller ikke-tilfældigt

  Brug data som driver i forbedringsarbejdet

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i, hvordan data kan bruges til at frembringe forbedringer
  • Du får inspiration til anvendelse af indikatorer i forbedringsarbejdet
  • Du bliver trænet i analyse af forbedringsdata i seriediagrammer

  Hvordan kan du bruge data til at drive forbedringer og implementere nye tiltag? Og hvordan vurderer du, om de forandringer du laver, rent faktisk også medfører en ønsket forbedring i praksis? På workshoppen får du konkret basisviden omkring forskellige typer af data og hvordan de kan anvendes til at skabe forbedringer for patienter og borgere. Gennem teori, øvelser og leg får du indsigt og færdigheder i at analysere data i seriediagrammer.

  • Ole Bredahl Rasmussen, Overlæge, Hospitalsenheden Vest
  • Rie Laurine Rosenthal Johansen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Arjen Peter Stoop, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • 2. Vi skal da have en forbedringskultur!

  Læringsmål:

  1. Deltagerne får indblik i systematiske tilgange til at opbygge en forbedringskultur i en stor organisation
  2. Der vil være fokus på den nødvendige ledelsesadfærd, for at skabe en forbedringskultur på alle niveauer i en organisation
  3. gennem konkrete eksempler på forbedringsarbejde, vil frontlinjepersonale skitserer behovet for kompetencer, brugerinddragelse, tilgang til data samt organisatorisk læring.

  Workshoppen har fokus på hvilken ledelsesadfærd, der er nødvendig for at skabe en forbedringskultur. Workshoppen har fokus på tre forskellige niveauer for forbedringsledelse. Der tages udgangspunkt i forbedringsledelse på makro- meso- og mikroniveau.

  • Forbedringer på makro-niveau: Hvad skal der til for at hospitalsdirektøren er med til at skabe og understøtte en forbedringskultur? Dialog med hospitalsdirektør Bente Ourø, Nordsjællands Hospital
  • Forbedringer på meso-niveau: Hvad skal man som afdelingsleder have fokus på, for at skabe og fastholde en forbedringskultur? Ved ledende oversygeplejerske Lene Hamberg, Nordsjællands Hospital, og navn følger.
  • Forbedringer på mikro-niveau: Præsentation af fire lokale forbedringsprojekter, fra klinisk praksis. Efter gennemgangen er der fokus på betydningen af inddragelse af patienter og pårørende, medarbejderinvolvering, ledelsesadfærd, kompetencer, brug af data, organisatorisk læring.

  Workshoppen er planlagt af og gennemføres i et samarbejde mellem de 5 sygehuse, der i perioden 2010 – 2013 var sammen i projektet Patientsikkert Sygehus.

  Oplægsholdere:

  • Dorthe Vilstrup Tomsen, kvalitets- og udviklingschef, Nordsjællands Hospital
  • Bente Ourø, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital
  • Lene Hamberg, ledende oversygeplejerske, Nordsjællands Hospital
 • 3. Tilsyn og læring – den rigtige balance

  Redskaber, der kan bruges til at skabe læring og forbedringer på baggrund af tilsyn

  • Du får indsigt i hvordan der kan skabes kobling mellem læring og tilsyn
  • Du får indsigt i konkrete eksempler på læring og forbedring på baggrund af tilsyn
  • Du får introduktion til hvilke redskaber, der kan bruges til at skabe læring og forbedringer på baggrund af tilsyn

  Der har været meget omtale af brugen af tilsyn og koblingen til læring. Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at foretage tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Der er flere eksempler på institutioner, der har skabt læring og varige forbedringer på baggrund af tilsyn. På workshoppen vil der være mulighed for at drøfte sammenhæng mellem tilsyn og læring og der vil være eksempler på hvordan man skaber varige forbedringer på baggrund af tilsyn.

  • Janet Johannessen, Oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Janne Lehmann Knudsen, Overlæge, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Lena Graversen, Kontorchef for Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Birgitte Nielsen, Oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Lisbet Trap-Jensen Torp, Chefkonsulent, Kvalitets- og Innovationsenheden, Aalborg kommune
  • Jan Mainz, direktør og professor, Psykiatrien, Region Nordjylland
  • Jens Holmskov, ledende overlæge, Region Nordjyllands Klinik Psykiatri Nord
 • 4. Det næste, nære sundhedsvæsen

  Fra supersygehuse til hjemmehospitaler

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: den digitale udvikling inkl infrastruktur, off-privat samarbejder, muligheder og faldgruber.
  • Du får indsigt i: udvikling af telemedicinske projekter inkl brugerinddragelse.
  • Du får indsigt i: implementering af telemedicinske projekter i den daglige drift og spredning til andre aktører i sundhedsvæsenet.

  Frontløbere fra dagens sundhedsvæsen viser, med udgangspunkt i konkrete eksempler, hvilke muligheder vi har for at skabe fremtidens sundhedsvæsen allerede i dag. Vi kommer ind på hele processen fra en ide opstår til den er et fuldt implementeret og funktionsdygtigt nyt behandlingstilbud – herunder patientinvolvering i processen og hvordan man spreder et projekt ud til fordel for det øvrige sundhedsvæsen. Derudover tager Carsten Obel os med op i helikopterperspektivet.

  • Olav Bjørn Petersen, Adj. lektor, overlæge, Ph.d. Lægefaglig afsnitsleder, Ultralydsklinikken for gravide, Aarhus Universitetshospital
  • Lone Holst, Jordemoder og telemedicinsk koordinator, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital
  • Carsten Mejer Obel, Professor i Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Direktør Center for Sundhedssamarbejde
  • Britta Ravn, Centerleder, Center for Telemedicin, Regionshuset Aarhus
  • Sandra Gonon, Patient
 • 5. Medicinering uden skade

  Effektive interventioner, også på tværs af sektorer

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: WHO’s 3. globale patientsikkerhedsinitiativ – Medicinering uden Skade.
  • Du får indsigt i: Udfordringer og løsninger fra et patientperspektiv.
  • Du får indsigt i: Løsningsmodeller på baggrund af den foreliggende viden og erfaring.

  Verdenssundhedsorganisationen – WHO – har lanceret det 3. globale patientsikkerhedsinitiativ – Medication Without Harm – som skal øge sikkerheden omkring medicinering. Initiativet har sit afsæt i de 3 hovedtemaer: polyfarmaci, højrisikosituationer og overgange. Målsætningen er at reducere antallet af alvorlige skader og fejl ifm. med medicinering med 50 % over de næste fem år. I Danmark vil vi også gerne arbejde med initiativet, som har bred national opbakning fra hovedaktørerne i sundhedsvæsenet. Workshoppen vil afdække problemerne og vise løsningsmodeller fra alle relevante sektorer ud fra den viden og erfaring vores oplægsholdere har.

  • Pia Knudsen, farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Lone Winther Jensen, Lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers
  • Mikkel Møller Rasmussen, Chefkonsulent – Godkendelse, sikkerhed og forfalskede lægemidler, LIF
  • Hanne Miang, Projektleder, Sønderborg Kommune
  • Tina Helene Jensen, Sønderborg Kommune
  • Moderator: Christianna Marinakis, informationsfarmaceaut, LIF
  • Anders Beich, praktiserende læge, Formand for DSAM
 • 6. Det næste sundhedsvæsen

  Værdibaseret styring og ledelse på tværs

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: elementerne i IHI High Impact Leadership
  • Du får indsigt i: og redskaber til hvordan lederne kan fokusere deres indsats og ressourcer for at accelerere forbedringer og innovation.
  • Du får indsigt i: og redskaber til hvad ledere kan gøre for at opnå resultater i egen organisation

  Ledere på alle niveauer af sundhedsvæsenet skal fokusere deres ledelsesindsats på at nå resultater. IHI har de seneste 10 år arbejdet med at udvikle ”High Impact Leadership”, som svar på ledelsesmæssige udfordringer og krav. High Impact Leadership er en mulig vej til at ajourføre sin ledelsesramme, tænkning og praksis til det skifte, som det nye kvalitetsprogram lægger op til. Workshoppen er rettet mod ledere og vil have fokus på og inddrage konkret ledelseserfaring. Workshoppen vil være interaktiv og involvere deltagernes egne erfaringer.

  Det vil være en fordel, hvis du på forhånd har orienteret dig i IHIs whitepaper:  High Impact Leadership: Improve Care, Improve the Health of Populations, and Reduce Costs

  • Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • 7. Oplevelser og samskabelse om forbedringer - næste niveau af patientsikkerhed?

  Muligheder, udfordringer, dilemmaer – og kloge greb

  Læringsmål:

  • Videnskabelig metode til oplevelsesbaseret samskabelse om at forbedre patientsikkerheden.
  • Konkrete idéer til hvordan sundhedsvæsenet samarbejder endnu mere systematisk med patienter, pårørende, personale og ledere om at forbedre patientsikkerheden. Inden skaden sker, efter den er sket og hvordan du drager omsorg for alle involverede parter, når det værste er sket.
  • Skarpe dilemmaer som opstår, når sundhedsvæsenet inviterer patienter og pårørende helt ind i maskinrummet i ønsket om at forbedre patientsikkerheden.

   

  Samskabelse er fremtiden– og fremtiden er nu! Oplevelser fra patienter og pårørende er fundamental for at bringe patientsikkerheden op på næste niveau.

  Kom og vær med i et eksperimentarium om samskabelse, og oplev de metodiske greb i praksis. Lær hvordan du sikrer, at brugernes forskellige stemmer bliver hørt og anvendt. Du er med til at udvikle konkrete idéer til, hvilke forandringer der skal ske, for at sundhedsvæsenet kan samarbejde endnu mere systematisk med brugerne om patientsikkerheden. Idéer til forandringer som er klar til afprøvninger med Plan-Do-Study-Act cirkler efter workshoppen.

  • Bjørn Hesselboe, seniorkonsulent, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital.
  • Ivar G. Petersen, pårørende, far til Hans, som døde af meningitis.
  • Jonas Egebart, Lægefaglig vicedirektør, Nordsjællandske Hospitaler
  • Katja Schrøder, postdoc, jordemoder, Phd. Afdeling for obstetrik og gynækologi. Odense Universitetshospital. Department of Public Health, Research unit of general pratice
   University of Southern Denmark
  • Malene Østergaard Terp, Specialkonsulent, ph.d. studerende, Enhed for samskabelse
   Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien Region Nordjylland
  • Camilla Krogh, Region, konsulent, Enhed for samskabelse
   Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien Region Nordjylland
  • Moderator: Jan Mainz, direktør og professor, Psykiatrien, Region Nordjylland
  • Moderator: Rikke von Benzon Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

   

 • 9. Site visit: Mærsk Tårnet og Hvidovre Hospital

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i sikkerhedsindretning og kultur i det nye forskertårn
  • Du får indsigt i moderne laboratorier, hvor der udføres international frontlineforskning
  • Du får indsigt i indretning og sikkerhedsprocedurer på en af de isolationsstuer, hvor man er klar til at modtage patienter med særligt smittefarlige sygdomme

  Mærsk Tårnet
  Mærsk Tårnet står for sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse i verdensklasse. Kom med på en rundvisning, særligt arrangeret i forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen. Du kommer helt tæt på den prisvindende og brugervenlige arkitektur og på de nye, topmoderne laboratorier. Hør om overvejelserne bag indretningen, om sikkerhedskultur og om de særlige sikkerhedshensyn, der har været ifm. byggeriet og indflytningen i nye omgivelser.

  Vi spiser frokost i konferencelokalet på 15. sal med udsigt ud over hele København.

  • Andreas Wilcks, Bio Safety Officer, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Sidse Marie Brandt, Chefkonsulent, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Amalie Vorting Kristensen, Visitor Manager, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
  Isolationsstuerne på Hvidovre Hospital er på højeste internationale sikkerhedsniveau. Se dem, når vi besøger Infektionsmedicinsk Afdeling. Isolationsstuerne er indrettet til patienter med smittefarlige sygdomme som SARS, fugleinfluenza og Ebola. Se og hør om den særlige indretning, der skal gøre sikkerheden optimal.

  • Bjarne Ørskov Lindhardt, ledende overlæge, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
 • 10. Site visit: Kvalitet og sikkerhed i kreative brancher

  Besøg hos Det kongelige teater og Løgismose Meyers

  På dette site visit besøger vi Det Kongelige Teater, Operaen. De seneste fem år har Det Kongelige Teater i lyset af en alvorlig ulykke på teatret opbygget et nyt og stærkt sikkerhedssystem i de kunstneriske produktioner, som nu også inspirerer andre skuespilhuse i verden. Hos Løgismose Meyers hører vi om hvordan visionerne om skabe livsglæde gennem måltider forankres i såvel produktion som medarbejdere. Vi inspireres af ledelsens perspektiver på hvordan de kulturer, der oprindeligt er skabt i de to familievirksomheder, nu forenes i et stærkt fælles brand.

  • Line Hauger, producent på Det Kongelige Teater, Operaen
  • Tørk Eskild Furhauge, CEO, Løgismose Meyers

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

T

(+45) 29701981

Læs mere her