#Patient19 – Globalt udsyn, proaktivitet – og læring af det, som går godt

Dag 1 består af plenum- og parallelsessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag.

Dag 2 består af plenumoplæg,  heldagsworksshops og site visits, hvor du udover plenumoplægget kan deltage i én workshop eller ét site visit.

Formiddags- og eftermiddagssessioner (dag 1)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • A: Hvad er vigtigt for os - Joy in work

  Som pendant til patienternes 'Vigtigt for dig'-dagen har Kirurgisk afdeling på Slagelse Hospital gjort den 4. april til 'Vigtigt for Os'-dag for at fremme arbejdsglæden og forbedre samarbejdet.

  I 2014 befandt Kirurgisk afdeling Slagelse sig i en situation, hvor stigende udgifter, større krav til pleje og behandling og 2% sparekrav årligt, ledte til at personalet reagerede med tiltagende symptomer på stress og mistrivsel. Det medførte stor personaleudskiftning og rekrutteringsproblemer. Slagelse Sygehus har arbejdet målrettet for at forbedre arbejdsmiljøet og forbedre samarbejdet, bl.a. igennem en ”Vigtigt for Os”-dag d. 4. april.

  I afdeling 4 hos Demens- og HjerneCentrum i Aarhus Kommune har de siden 2016 mere en halveret sygefraværet fra 18,9 sygedage pr. medarbejder om året til 8,9 sygedage. Dette er sket siden de kom med i forbedringsprojektet I sikre hænder, hvor det systematiske forbedringsarbejde har bidraget til at give større mening og større fælles retning i arbejdet.

  Hør om erfaringerne fra Slagelse Sygehus og Demens- og HjerneCentrum i Aarhus Kommune, og få inspiration til at fremme arbejdsglæden på egen afdeling.

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Alle

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner

  Oplægsholdere:
  Line Walker, cverlæge, Slagelse Sygehus
  Sabina Annika Lund, afdelingssygeplejerske, Slagelse Sygehus
  Fatmir Asslanaj, sygeplejerske,  Demens- og hjernecentrum Århus

   

 • B: Diagnosefejl - et stort og overset patientsikkerhedsproblem?

  Manglende, forkerte og forsinkede diagnoser er et stort patientsikkerhedsproblem, som der hidtil ikke har været så stort fokus på. Hør de foreløbige resultater fra ny dansk undersøgelse.

  Internationalt er der kommet fokus på diagnosefejl som et stort og – indtil nu – ret overset problem for patientsikkerheden.

  Ved sessionen præsenteres de foreløbige tal fra en ny dansk analyse, der kigger på diagnosefejl i en dansk kontekst. Repræsentanter for patienter og pårørende, der selv har været ude for alvorlige diagnosefejl, fremlægger deres historier, og repræsentanter for forskellige sektorer i sundhedsvæsenet kommer med deres perspektiv.

  Sessionen munder ud i en debat om, hvordan diagnoseprocessen kan gøres mere patientsikker.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Den seneste internationale viden om diagnoseprocessen og forekomsten af diagnosefejl.
  Foreløbige resultater fra en ny dansk undersøgelse vedr. diagnosefejl.
  Forskellige perspektiver på diagnosefejl og forslag til, hvordan den diagnostiske proces kan forbedres.

  Temaer:
  Sammenhæng
  Proaktivitet
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere:
  Ivar Petersen, patientambassadør
  Arne Notkin, journalist og tidligere kræftpatient
  Eva Merete Benfeldt, Speciallæge, ph.d., MPG, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital
  Lars Gehlert Johansen, speciallæge i almen medicin
  Kim Lyngby Mikkelsen, Læge, ph.d. Medicinsk koordinator, Patienterstatningen
  Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, Region Sjælland
  Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen (moderator)

   

 • C: Er medarbejderne ladt i stikken?

  Manglen på sundhedspersonale kan true patientsikkerheden.

  Sessionen har fokus på, hvordan organisationer kan understøtte fastholdelse og rekruttering af dygtige og engagerede medarbejdere, som sundhedsvæsenet i stigende grad oplever som en udfordring.

  Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale vedrører alle. Alle er patienter på et tidspunkt i deres liv. Patienter fortjener adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet fra en velkvalificeret arbejdsstyrke. Ligeledes fortjener sundhedspersonale at arbejde i velunderstøttede miljøer med en bemanding, der fremmer sikker pleje af høj kvalitet.

  Sessionen vil fremlægge et projekt, der har bidraget til at fastholde medarbejdere og tiltrække personale med de rette kompetencer og forudsætninger for at yde en sikker behandling og pleje til patienterne.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Kompetencers betydning for patientsikkerhed.
  Betydningen af et fælles kompetenceforløb.
  Planlægning af et kompetenceforløb – hvem, hvad og hvordan.

  Temaer:
  Opbygning af kapacitet og lederskab Sammenhæng – Patientsikkerhedskultur – Spild, flow og effektivitet – Patientcentrering – Proaktivitet – Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke sektorer henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholdere:
  Lisbeth Nørgård Christensen, uddannelseskonsulent, Københavns Professionshøjskole (moderator)
  Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital
  Lene Breum, ledende oversygeplejerske i Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital
  Ida Wildt Jonassen, kommunikationskonsulent i Direktionsafdelingen på Nordsjællands Hospital
  Marian Cederström, kvalitetskonsulent og uddannelseskonsulent, i HR-enheden, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, Nordsjællands Hospital

 • D: Improving global health - Focusing on Quality and Safety (dele vil foregå på engelsk)

  Ashish K. Jha

  Ashish K. Jha

  Sessionen beskriver, hvilke udfordringer vi står over for, når det kommer til patientsikkerhed på globalt plan. På sessionen vil de seneste globale tendenser blive præsenteret  – fx i hvor høj grad bidrager ringe patientsikkerhed til den globale sygdomsbyrde – er det virkelig rigtigt, at patientskader er blandt de 10 hyppigste årsager til sygelighed og dødelighed på globalt niveau? Og hvad kan vi gøre ved dette? Det og flere andre globale aspekter af patientsikkerhed vil blive præsenteret og diskuteret på sessionen med førende globale eksperter.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Hvad patientsikkerhed betyder på globalt niveau – at det er en signifikant udfordring for den globale folkesundhed.
  Hvilke specifikke udfordringer ses på globalt niveau.
  Potentielle løsninger – både globalt og lokalt.

  Temaer:
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Patientcentrering
  Data
  Læring

  Niveau for sessionen henvender sessionen/workshoppen:
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke sektorer henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Hvis man interesserer sig for patientsikkerhed ud over landets grænser

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere:
  Ashish K. Jha, Doctor and professor at the Harvard T.H. Chan School of Public Health and the Director of the Harvard Global Health Institute
  Mickael Bech, professor, Aarhus Universitet (moderator)

   

   

 • E: Rettidig diagnostik, behandling og rehabilitering – hvordan kan vi optimere flowet og dermed forudsige og proaktivt planlægge?

  Patienter og borgere udsættes for unødig risiko for skade, hvis diagnostik, behandling og rehabilitering ikke er rettidig. Patienter forventer, at udrednings- og behandlingsret overholdes.

  Patienter og borgere udsættes for unødig risiko for skade, hvis diagnostik, behandling og rehabilitering ikke er rettidig. Når sundhedsvæsenet arbejder proaktivt og leverer ydelser rettidigt og pålideligt reduceres unødig ventetid og spild.

  Sessionen vil vise forskellige eksemplarer, der illustrerer, hvordan afdelinger har arbejdet med forudsigelighed og forbedret patientsikkerheden, optimeret anvendelsen af ressourcer og forbedret arbejdsmiljøet. Derudover vil der indgå en flow-øvelse, der viser hvordan flow på systemniveau kan optimeres.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Principper for at optimere flow.
  Hvordan ventetider kan reduceres, i to konkrete projekter.
  Effekter af optimering af flow på trivsel og arbejdsmiljø.

  Temaer:
  Sammenhæng
  Spild, flow og effektivitet

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder

  Hvilke sektorer henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholdere:
  Susanne Gammelgaard, Afdelingssygeplejerske ortopædkirurgisk ambulatorium, Hospitalsenheden Vest
  Jesper Jørgen Dürke Tybring, Københavns Kommune
  Jonas Egebart, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (moderator)

 • F: Tilsigtede hændelser - Hvordan lærer vi af det, der går godt?

  Medicin er fortsat en af de største årsager til fejl i det danske sundhedsvæsen, men der er også mange steder i det danske sundhedsvæsen, hvor medicinprocessen går godt, og hvor der er få fejl med medicin. Måske kan resten af det danske sundhedsvæsen lære af disse eksempler?

  Medicin er fortsat en af de største årsager til fejl i det danske sundhedsvæsen, men der er også mange steder, hvor medicinprocessen går godt, og hvor der er få fejl med medicin. Hvordan kan resten af sundhedsvæsenet lære af disse eksempler?

  Sessionen vil introducere deltagerne til Sikkerhed-II indenfor det komplekse medicinområde.

  Sikkerhed-II fokuserer på det daglige arbejde og de rutiner som går både godt og dårligt i borgerforløb. Sikkerhed-II i denne session fokuserer på at lære af daglige rutiner, og hvornår medicineringsprocessen går godt i komplekse forløb for borgere og patienter. For netop ved en sådan forståelse, kan man imødegå svagheder i rutinerne og skabe forbedringer uden at vente på, at der sker fejl og skader.

  Kom og afprøv teori og metode i praksis og bliv inspireret til nye metodiske greb i ønsket om en høj sikkerhed indenfor medicinområdet.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Sikkerhed-II tilgangens teori og metoder.
  Baggrunden for Sikkerhed-II tilgangen og eksempler på hvordan det kommer til udtryk i de daglige rutiner i praksis indenfor medicinområdet.
  Hvordan Sikkerhed-II tilgangen kan bruges og omsættes i en kompleks hverdag med borgeren i fokus.

  Temaer:
  Patientsikkerhedskultur
  Proaktivitet
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholdere:
  Betina Thude, forsker, Region Syddanmark
  Jeanette Hounstrup, chefkonsulent, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
  Cecilie Kvist, udviklingskonsulent, Region Syddanmark
  Zita Rye Hedeby, konsulent, Langeland Kommune
  Karin Friis Bach, formand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed (moderator)

   

 • G: ”Ude godt, hjemme bedst?” Når behandlingen flytter hjem - hvad betyder det for patienterne og patientsikkerheden?

  Nye udfordringer og muligheder for patientsikkerheden ved nye teknologier og ved at behandlingen rykker hjem.

  I denne session vil vi udfolde den dobbelthed, der ligger i at patienters behandlingen flyttes hjem til patientens hjem.

  Det betyder at de sundhedsprofessionelle tilpasser systemet til patienten og ikke patienten, der skal tilpasse sig de sundhedsprofessionelles system.

  Hvad betyder det for kvaliteten og patientsikkerheden? For patientens livskvalitet? Og for de sundheds professionelles arbejdsbetingelser?

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Hvordan man med udgangspunkt i patientens perspektiv kan tilrettelægge pleje og behandling, så kvalitet og patientsikkerhed følges ad.
  Om de muligheder og begrænsninger ligger i behandling i hjemmet, og hvordan disse kan overkommes.
  Hvad det betyder som patient at modtage behandling i hjemmet.

  Temaer:
  Patientcentrering
  Patientsikkerhedskultur

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe(r)
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholdere:
  Annemarie Mølbæk, Dagligleder af SHS-teamet, Ballerup kommune
  Katrine Fridthjofs, Sygeplejerske på RH Hæmatologisk afdeling, Region Hovedstaden
  Jens Kristian Hedegaard, næstformand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed (KL) og medlem af kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune (moderator på sessionen)

 • H: Kvalitet og patientsikkerhed i det nære sundhedsvæsen

  Der er mange erfaringer med løsninger, der sikrer kvalitet og patientsikkerhed i overgange mellem sektorer.

  I denne session præsenteres to bud på, hvordan traditionelle barrierer er blevet nedbrudt med stort udbytte for alle parter – og med øget sikkerhed, tilfredshed og livskvalitet som resultat for den enkelte borger.

  Sessionen vil fremlægge erfaringerne fra Sikker Sammenhæng-projektet (SISam), der har fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital. Projektet har haft fokus på arbejdsgangen for, hvordan samarbejdet mellem kommune og hospitalet, kan forbedres til gavn for borgeren. Oplægget fra SISam vil vise eksempler på, hvordan der er skabt resultater for borgerne ved hjælp af et fælles sprog og anvendelse af fælles forbedringsmetoder.

  Sessionen vil også fremlægge erfaringer fra Viborg Kommune, der er en del Midtklyngen (Hospitalsenhed Midt, regionspsykiatrien, almen praksis og Silkeborg, Skive og Viborg Kommuner), hvor det tværsektorielle, respektfulde og åbne samarbejde prioriteres højt. Mette Andreassen vil komme ind på de væsentligste resultater af samarbejdet og perspektiverne i det, ligesom hun vil skitsere de udfordringer der kan være i den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Hvordan man skaber et godt tværsektorielt samarbejde til gavn for borgerne.
  Hvilke resultater der fremkommer ved et godt tværsektorielt samarbejde.
  Hvordan der er arbejdet med systemet for at gøre det bedre for borgeren.

  Temaer:
  Sammenhæng og samskabelse – Patientsikkerhedskultur – Spild, flow og effektivitet – Patientcentrering – Proaktivitet

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe(r):
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholdere:
  Liv Nørregaard Skøtt, chefkonsulent, Absalon
  Anne-Mette Andgren, projektleder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  Mette Andreasen, velfærdsdirektør, Viborg Kommune
  Hanne Agerbak, kontorchef, KL (moderator)

 • I: Fremtidens patientsikkerhed - mød den nye generation (kun formiddag)

  Hvordan vil de nye generationer få sundhedsdebatten tilbage på sporet igen?

  Den nye digitale virkelighed har ændret sundhedsdebatten markant. Mængden af information om sygdom og sundhed er større end nogensinde, men det er blevet sværere at finde rundt i, hvad der er baseret på fakta, og hvad der er udtryk for følelser, holdninger og anekdoter. Samtidig er tilliden til myndighederne og de sundhedsfaglige faldende, og danskerne søger oftere råd på nettet end hos deres læge. Det skaber forvirring om, hvad der er sandt og hvad der er sundt, og det kan på sigt skade danskernes helbred og sikkerhed som patienter.

  Hvordan vil de nye generationer få sundhedsdebatten tilbage på sporet igen? Det vil vi se nærmere på i denne workshop om ‘fremtidens patientsikkerhed’, arrangeret af Læger Formidler og Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP).

  Læger Formidler er grundlagt af tre yngre læger

  Oplægsholdere:
  Ida Donkin, læge, ph.d., Læger formidler
  Ida Biering-Sørensen, læge, Læger Formidler
  Anna Grynnerup, læge, Læger Formidler
  Linea Rosenberg Jørgensen, SKOP medlem, medicinstuderende Aalborg Universitet
  Sofie Friis, SKOP medlem, specialestuderende Medical Market Access Aalborg Universitet

Heldagsworkshops og site visits (dag 2)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • 1: Patientsikkerhedskultur - Hvad er temperaturen?

  Vær med til at videreudvikle et nyt redskab til evaluering af patientsikkerhedskultur

  Er forudsætningerne til stede i vores organisation for, at vi kan yde patienterne en sikker, pålidelig og effektiv behandling? Et nyt selv-evalueringsredskab, der i øjeblikket afprøves internationalt, giver sundhedsvæsenets organisationer mulighed for at tage temperaturen på egen kultur og eget læringssystem. Redskabet giver en pejling på, hvor man som organisation har styrker og svagheder, og identificerer områder med potentiale for forbedring.

  Fem sygehuse arbejder aktuelt sammen om at afprøve redskabet og tilpasse det til dansk kontekst. Ved workshoppen kan du høre om de første erfaringer med redskabet, og du kan være med til at videreudvikle det, så det bliver mest muligt brugbart i det danske sundhedsvæsen.

  Workshoppen arrangeres af de fem sygehuse fra det tidligere program Patientsikkert Sygehus: Nordsjællands Hospital, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Sygehus Lillebælt, Horsens Hospital og Regionshospitalet Nord.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Erfaringer fra fem hospitaler om anvendelsen af et redskab til måling af kulturen i en organisation.
  Hvordan du kan identificere sikkerhedskulturen i din egen organisation.
  Hvordan du kan medvirke til at udvikle et internationalt redskab til en dansk kontekst.

  Temaer:
  Patientsikkerhedskultur

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner

  Deltagermålgruppe(r)
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholdere:
  Inge Marie Ulriksen, kvalitetskonsulent og projektkoordinator, Nordsjællands Hospital
  Vivi Pedersen, Riskmanager, ph.d., regionshospitalet Region Nordjylland (moderator)
  Signe Kristensen, M.Sc. Public Health, Nordsjællands Hospital (moderator)
  Anne Overgaard Bohlbro, Kvalitets- og patientsikkerhedskonsulent, Kvalitet og Sundheds IT, Regionshospitalet Horsens (moderator)
  Dorthe Vilstrup Tomsen, kvalitets- og udviklingschef, Nordsjællands Hospital
  Mikkel Kreiner-Møller, enhedschef HR-enheden, Nordsjællands Hospital
  Anne Vedel Lauridsen, Datakonsulent, Sygehus Lillebælt
  Eva Møss Jeppesen, sundhedsfaglig udviklingskonsulent, Sundhed og Uddannelsesafdelingen, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

 • 2: Sikkert OP Flow – Proaktiv og patientsikker kapacitetsstyring af operationsforløb i Region Midtjylland

  Aflyst operation indebærer en potentiel risiko for patienten.

  Øget patientsikkerhed, øget medarbejdertrivsel, mindre ventetid, bedre ressourceanvendelse og bedre intern kommunikation. Det er de overordnede formål for Region Midtjyllands læringsfællesskab “Sikkert OP Flow”.

  I denne session vil de fem akuthospitaler i Region Midtjylland fortælle, hvordan de har skabt konkrete forbedringstiltag i og omkring operationsforløb.

  I workshoppen vil du blive præsenteret for hospitalernes arbejde med at:
  Sikre, at den første patient er på lejet til tiden, og dermed reducere ventetid og aflysninger.
  Sikre rettidig operation til akutte patienter.
  Styrke teamsamarbejdet ved at skabe mere fleksible faggrænser på operationsstuen.
  vigtigheden af ledelse til at understøtte og drive forbedringstiltag.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Hvordan man konkret kan anvende forbedringsmetoderne til at skabe forbedringer for patienter, personale og organisation.
  Konkrete forbedringstiltag på operationsområdet.
  Hvordan man kan anvende data som en vigtig drivkraft i forbedringsarbejdet.

  Temaer:
  Opbygning af kapacitet og lederskab – Sammenhæng – Samskabelse – Patientsikkerhedskultur – Spild, flow og effektivitet – Patientcentrering – Data – Proaktivitet – Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke sektorer henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Regioner

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere:
  Christine Dragsbæk Knudsen, oversygeplejerske Bedøvelse, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens
  Einar Pahle, ledende overlæge Mave- og tarmkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt
  Palle Juelsgaard, ledende overlæge Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital
  Martin Rostgaard-Knudsen, afdelingslæge Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers
  Stine Rasmussen, specialkonsulent og regional projektleder, Regionshospitalet Randers (facilitator)
  Christian Egelund Antonsen, kvalitetskonsulent og programleder, Aarhus Universitetshospital (facilitator)
  Caroline Bech, Projektleder Sikkert Op Flow, Hospitals Enheden Vest

 • 3: Medicin: Det går for det meste godt - hvordan lærer vi af det?

  Der administreres mange doser medicin hver dag. For det meste går det godt, men der er stadig patienter, der bliver skadet.

  De tværsektorielle overgange udgør en særlig risiko for sårbare patienter og borgere. Også når det gælder den medicinske behandling. I denne workshop ser vi på, hvordan man forskellige steder i sundhedsvæsenet arbejder med at sikre korrekt medicinering. Desuden vil perspektivet fra en pårørende være repræsenteret.

  Det skal forventes at det er en meget interaktiv workshop, hvor deltagernes egne erfaringer kommer i spil.

  Der indledes med en perspektivering fra en pårørende, som bl.a. minder os om, at patienter og pårørende er en stor ressource, når det kommer til patientsikkerhed – så længe vi husker at involvere dem.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Hvordan patienter og pårørende medvirker til, at der ikke sker fejl.
  Hvordan medicinposen bruges til at reducere fejl i tværsektorielle overgange.
  Hvordan systematiske arbejdsgange og dialog på tværs af sektorer sikrer korrekt medicinering af borgere og patienter.

  Temaer:
  Sammenhæng
  Patientsikkerhedskultur
  Patientcentrering
  Proaktivitet
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholdere:
  Mogens Nielsen, pårørende og medlem af Medicin Uden Skades Programkomite
  Henriette Haase Fischer, konsulent, Hospitalsenheden Vest
  Christian Bjerrum, innovationskonsulent, Hospitalsenheden Vest
  Anne-Mette Andgren, projektleder SiSam
  Birthe Søndergaard, sundhedspolitisk direktør, Apotekerforeningen (moderator)

   

   

 • 4: Psykologisk tryghed i sundhedssektoren

  Kvalitet og patientsikkerhed fordrer en psykologisk tryg arbejdsplads.

  Vigtigheden af psykologisk tryghed i organisationer har har været kendt i lang tid, men først nu er vi ved at udvikle en forståelse for, hvordan man skaber psykologisk trygge arbejdspladser i sundhedsvæsenet.

  På workshoppen vil du får indsigt i, hvordan organisationer kan opbygge hold og teams, der skaber psykologisk tryghed for medarbejdere på alle niveauer og dermed understøtter bedre  kvalitet, bedre sikkerhed og mere læring i sundhedsvæsenet.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Den teori, der understøtter psykologisk tryghed.
  Hvordan du kan igangsætte konkrete handlinger, der øger den psykologisk tryghed i dit team og din organisation.
  Virkningen af god og dårlig psykologisk tryghed.

  Temaer:
  Psykologisk sikkerhed
  Patientsikkerhedskultur
  Læring
  Proaktivitet

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere:
  Peter Dieckmann, teamkoordinator for Forskning, Forsker, Psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych., CAMES
  Solvejg Kristensen, ph.d., projektleder, Aalborg Universitetshospital, psykiatrien
  Kirstine Zinck Pedersen, associate professor, ph.d., CBS
  Ivar Petersen, patientambassadør
  Mille Mortensen, forsker, Københavns Universitet

 • 5: Ledelse af kvalitet og patientsikkerhed i det næste sundhedsvæsen- Ledelse med effekt!

  High Impact Leadership er en mulig vej til at ajourføre sin ledelsesramme, tænkning og praksis til det skifte, som det nye kvalitetsprogram lægger op til.

  Ledelse i krydspres er et vilkår for dagens – og morgendagens ledere. Hvordan sikrer vi, at kvalitet og patientsikkerhed bliver styrket gennem ledelse, samtidig med at andre hensyn balanceres? Eller er der mulighed for at slå flere fluer med ét smæk? På denne workshop bliver du introduceret til effektfuld ledelse – og ledelse på tværs. Både med udgangspunkt i ledelseskommissionens tanker og med udgangspunkt i Institute for Healthcare Improvements ramme om .”High Impact Leadership”. Du får mulighed for at høre en af Danmarks førende ledere i sundhedsvæsenet, Dorte Crüger og du får sparring, udfordringer – og helt konkrete værktøjer til hvad du kan gå hjem at gøre som leder og i din ledergruppe.

  Workshoppen inddrager deltagernes egne spørgsmål og erfaringer. Det kan evt. være en fordel at deltage flere fra samme organisation.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Hvordan man som leder, konkret kan skabe fremdrift i kvalitetsforbedringer og navigere imellem mange elementer af ledelsesopgaven.
  Institute for Healthcare Improvements koncept om ”High Impact Leadership”
  Fif til værktøjer, der kan give struktur og resultater i ledelsesarbejdet.

  Temaer:
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Patientsikkerhedskultur

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Uddannelsesektoren

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Mellemledere
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere:
  Dorthe Crüger, tidligere sygehusdirektør, årets leder 2015, medlem af regeringens ledelseskommission
  Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  Karin Friis Bach, formand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed (moderator)

 • Værksted: Et samlet sundhedsvæsen for ”Menneskebehandling” af borgere med både somatiske og psykiatriske behov – løsninger, på hvordan vi skaber sikker sammenhæng hver gang!

  Værkstedet handler om at komme med anbefalinger til, hvad sundhedsvæsenet skal holde op med og til at begynde på, i ønsket om at skabe værdi og værdighed for borgere med komplekse behov i det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen.

  Når opgaven i fremtiden er, at skabe sundhed for alle i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen af høj kvalitet, er der brug for handleanvisninger til transformationen af sundhedsvæsenet. Patientens stemme og eksisterende brugbare løsninger i lommer af sundhedsvæsenet er drivkraften for et sundhedsvæsen på næste niveau. Med afsæt i den attraktive fremtid byder værkstedet op til design af anbefalinger til løsninger på et nyt og reformeret sundhedsvæsen med et menneskeligt ansigt.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Hvad problemet er i komplekse forløb for borgere med psykiatriske og somatiske behov for pleje og behandling i et samlet sundhedsvæsen.
  Hvilke løsninger, der allerede virker i frontlinjen i opgaven med at skabe sammenhængende og værdige forløb med patienten for bordenden.
  Anbefalinger til katalog med løsninger til reformen af det næste nære sundhedsvæsen med et menneskeligt ansigt for borgere med komplekse forløb.

  Temaer:
  Sammenhæng – Samskabelse – Patientcentrering – Data – Proaktivitet – Læring

  Niveau for session/workshop:
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke sektorer henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Borgere og patienter

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere
  Borgere og patienter

  Oplægsholdere:
  Liv Skøtt, chefkonsulent på Absalon (tidligere projektleder Sikker Sammenhæng)
  Mikala Josefine Poulsen, Projektleder i Region Sjælland på Tværsektorielle Tavler

 • Site visit 1: Højt at flyve, dybt at fatte. Besøg i hjertet af dansk luftrum (lukket for yderligere tilmeldinger)

  Få et unikt indblik i hjertet af lufttrafiktjenesten, hvorfra al trafik overvåges. Naviairs kontrolcentral håndterer tæt på 700.000 flyvninger om året.

  Alle fly, der flyver i dansk luftrum, kontrolleres fra Naviairs kontrolcentral i Kastrup. Kontrolcentralen er bemandet 24 timer i døgnet, året rundt.

  Naviair leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Naviair sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser.

  Kerneaktiviteten er flyveledelse. En flyveleder skal have styr på alt mellem himmel og jord – bogstavelig talt. Fra flyet letter ud af en lufthavn, og til det er sikkert nede på jorden igen.

  Besøget vil have fokus på, hvordan der arbejdes systematisk med at sikre en sikker og effektiv trafikstyring.

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Naviairs arbejds- og sikkerhedsprocedurer.
  Procedurer for indberetning af fejl og læring af dem.
  Uddannelse og videreuddannelse af flyveledere.

  Temaer:
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Sammenhæng
  Spild, flow og effektivitet
  Patientcentrering
  Data
  Proaktivitet

  Niveau for sessionen/workshoppen:
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere:
  Dan Andersen, Manager Operations, ATCC København

 • Site visit 2: State-of-the-art: Teknologi og brugerinvolvering i fremtidens sundhedsvæsen (lukket for yderligere tilmeldinger)

  Besøg DTU Sundhedsteknologi og SkyLab!

  Fra 1. januar er DTU Sundhedsteknologi en realitet. Men hvad kan vi forvente, der kommer ud af denne store satsning – til gavn for borgerne i det næste sundhedsvæsen?

  Besøg desuden BørneRiget og hør om, hvordan brugerne har været involveret, og hvordan der arbejdes med at finde og integrere ny teknologi i det kommende center for de dyrebare små.

  Læs mere om DTU’s nye institut for sundhedsteknologi

  Læs mere om BørneRiget

  Læringsmål – du får viden og indsigt i:
  Brugerinddragelse som strategisk element i udvikling af ydelser, bygninger og teknologi.
  Den teknologiske udviklings betydning i det næste sundhedsvæsen.

  Temaer:
  Samskabelse
  Spild, flow og effektivitet
  Patientcentrering
  Proaktivitet

  Niveau for session/workshoppen/site visit:
  Begynder
  Øvet

  Hvilken sektor henvender sessionen/workshoppen sig til:
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Uddannelsesinstitutioner

  Deltagermålgruppe(r):
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere:
  Bent Ottesen, lægelig chef, Børneriget
  Henning Boje Andersen, professor emeritus/ seniorforsker, DTU
  Thomas Lars Andersen, sektionsleder, professor, Institut for Sundhedsteknoloi, DTU
  Lars Rønn, ph.d., gruppeleder, lektor, Institut for Sundhedsteknologi, DTU

   

   

Jens Christian Reventlov (orlov)

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her