#Patient22

Den 25. – 26. april 2022 åbner Dansk Selskab for Patientsikkerhed igen dørene for den årlige Patientsikkerhedskonference.

Det bedste for alle: Patientsikkerhed, Arbejdsmiljø, og nye organisationsformer

Sæt kryds i kalenderen og hold øje med nyhedsbrev og hjemmesiden.

Konferencen er udsolgt, men der er mulighed for at skrive sig på venteliste.

Billede

Keynote: Bob Klaber

Consultant paediatrician and Director of strategy, research & innovation
Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK.

Bob Klaber er kendt som fortaler for ”kindness”-begrebet, og chef for strategi, forskning og innovation og børnelæge på akutafdelinger i London. Bob Klaber vil i sin keynote tale om Kindness som drivkraften for sundhedsvæsenets medarbejdere.

Læs interview og se webinar om Kindness-begrebet med Bob Klaber fra den 5. maj 2021

De bløde værdier som Kindness og Compassion kan medvirke til at højne kvaliteten af sundhedsvæsenet. Forskning viser, at sundhedsprofessionelle, der lærer compassion, opnår større ro og selvtilfredshed. Samtidig oplever de mindre stress, mental udbrændthed og lavere niveau af stresshormoner, blodtryk og puls. Compassion kan også bruges som et redskab til at bekæmpe ulighed i sundhed. Sådan skriver to medlemmer af bestyrelsen i tænketanken SundFornuft og en ph.d.-studerende i børnekræftpraksis i et debatindlæg i Sundhedsmonitor.

Læs debatindlægget om Compassions gavnlige effekt på sundhedsvæsenet på Sundhedsmonitor.dk

Billede

Keynote: Janne Seemann

Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Centre for Organization, Management and Administration, Aalborg Universitet.

Janne Seemann er ekspert i sundhedsvæsenets organisering, især organisering af samarbejder på tværs. Janne Seemann er forfatter af en lang række publikationer om samarbejde mellem fagligheder og sektorer.

Janne Seemann vil i sin keynote adressere, hvad der får sundhedsvæsenet til at hænge sammen, herunder fokusere på, hvilke forudsætninger, der skal til for at få de nye sundhedsklynger til at lykkes. Janne vil også komme ind på sammenhængen mellem sundhedsvæsen, arbejdsmarkedssystemet og det sociale område – med borgeren i centrum.

Billede
Billede
Billede

Jens Christian Reventlov (orlov)

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her