Hver uge afholder Psykiatrisk Center Tórshavn patientcafe, hvor indlagte patienter og personale drøfter forbedringsarbejdet og den generelle dagligdag på afdelingen.

Patientcafeer spreder sig i psykiatrien

Patientcafeer er blevet en succesfuldt metode for enhederne i Sikker Psykiatri til at involvere patienterne i forbedringsarbejdet og høre, hvad der er vigtigt for dem i hverdagen på afdelingen.

Ideen opstod i Regionspsykiatrien Viborg, og nu har de såkaldte patientcafeer spredt sig til de afsnit i Regionspsykiatrien Horsens, Psykiatrien Syd i Vordingborg, Psykiatrisk Afdeling Svendborg og Psykiatrisk Center Tórshavn, som beskæftiger sig med Sikker Psykiatri.

En patientcafé er et forum, hvor indlagte patienter og personale cirka en gang om ugen i uformelle rammer drøfter forbedringsarbejdet og den generelle dagligdag på afdelingen. Det hele sker på patienternes præmisser og med fokus på, hvad der er vigtigt for dem. Det kan for eksempel være aflåsning af dør til stue eller sikker opbevaring af ejendele under indlæggelse.

– Dialogen på patientcafeerne er nyskabende i forhold til andre projekter, blandt andet fordi patienterne er med til at bestemme og prioritere ideerne. Møderne viser, at man helt enkelt men meget effektivt kan skabe et miljø, hvor patienterne føler sig set og hørt., siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Læs om Sikker Psykiatris indsats om samarbejde med patienter og pårørende

Et forum på patienternes præmisser
På Psykiatrisk Center Tórshavn på Færøerne har de afholdt patientcafé hver uge efter et besøg i netop Regionspsykiatrien Viborg. Her deltog nogle af medarbejderne fra Færøerne blandt andet i en patientcafé.

– Cafeen giver mening både for medarbejderne og patienterne. Nogle gange fortæller vi som personale om, hvad vi arbejder med i Sikker Psykiatri. Andre gange har patienterne brug for at tale om noget andet, og så gør vi det. Det vigtigste er, at der er en cafe, hvor patienterne har kan få mulighed for at udtrykke deres holdning og få indflydelse på hverdagen, siger Sikker Psykiatri-projektleder på Psykiatrisk Center Tórshavn, Eydna Lindenskov.

For eksempel blev der afholdt patientcafé i forbindelse med  den internationale dag for forebyggelse af selvmord den 10. september, hvor personale, patienter og pårørende talte om emnet.

– Vores udfordring er, at cafeen måske godt kunne være mere struktureret. Men samtidig er spørgsmålet, om den egentlig skal være det. For det skal jo være på patienternes præmisser. Vi skal give patienterne plads og ikke trække vores struktur ned over dem, siger Eydna Lindenskov.

‘Viborg har succes med patientcafé’

Café skaber god stemning på afdelingen
Sygeplejerske og projektleder i Sikker Psykiatri, Sune Frederiksen, var med til at starte cafeen op i Regionspsykiatrien Viborg tilbage i sommeren 2014 i forbindelse med projekt Sikker Psykiatri. Ifølge ham et større fokus på inddragelse af patienterne – blandt andet via cafeen – medvirket til et fald i antallet af bæltefikseringer.

– Det, at tage patientens ønsker alvorligt, virker konfliktnedtrappende. Tonen i en afdeling bliver anderledes positiv, fortæller Sune Frederiksen.

I Viborg har cafeen, som startede på det afsnit, der deltager i Sikker Psykiatri, bredt sig til næsten alle afsnit i Regionspsykiatrien Viborg og bliver kaldt fællesmøder.

Tilmeld dig Sikker Psykiatris nyhedsbrev

 

9. november 2016

NyhederSikker Psykiatri