Inge Kristensen, direktør Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Patientsikkerhed i en krisetid

Klassiske værktøjer inden for patientsikkerhed kan bruges til at sikre fagligheden i en krisetid, hvor medarbejdere skal forholde sig til både ny information og nye kolleger, skriver Inge Kristensen i blogindlæg på Kommunalsundhed.dk

Indlægget bringes i sin fulde længde efter aftale med Kommunal Sundhed.

Her til morgen er ledere på plejecentre, i hjemmeplejen, på midlertidige pladser, i akutteams osv. stået tidligt op. Det gør de hver morgen, men for tiden står mange ledere op til morgenmøder med kollegerne på Zoom, Skype, Teams – eller hvad man nu bruger i sin virtuelle kommunikation. Nyheder deles, aftaler laves for at få tingene til at hænge sammen, hjælpemidler og værnemidler fordeles måske, nye vejledninger gennemgås.

Sikkerheden for borgerne er i højsædet, det gælder også medarbejdernes sikkerhed. Bekymringerne er mange. Ledere og medarbejdere kan hente hjælp i den store faglighed, der er hos ledere og medarbejdere, og der er hjælp at hente i nogle af de værktøjer, som vi har lært i patientsikkerhedsarbejdet.

Flere af de klassiske værktøjer inden for patientsikkerhed er meget aktuelle i den situation, vi står i lige nu. Tjeklister og godt teamsamarbejde, sikkerhedsbriefinger (’huddles’), sikker mundtlig kommunikation og forstyrrelsesfri zoner er alle løsninger, der fremmer sikre arbejdsgange og dermed styrker patientsikkerheden. Disse metoder er ekstra relevante i den kommende tid, hvis sundhedsprofessionelle kommer til at arbejde under pressede forhold i omgivelser, som de måske ikke er vant til, og i samarbejde med kolleger, som de ikke kender.

Start med en sikkerhedsbriefing

Lige nu skifter anbefalinger og vejledninger endog meget hyppigt. Det optimale er naturligvis, hvis man kan implementere ved at lave små afprøvninger (PDSA’er), men det er ikke altid muligt i denne tid.

Det kan være en stor hjælp, hvis man holder en huddle (sikkerhedsbriefing) i starten af hver vagt. Dette kan være en måde at imødekomme behovet for hurtig implementering af nye vejledninger og arbejdsgange, hvad enten man er i den kommunale sektor, hvor man måske skal observere, pleje og behandle ældre borgere, som under andre omstændigheder ville være indlagt, eller man er på en hospitalsafdeling, der skal varetage andre funktioner end sædvanligt.

Til hverdag kender vi hinandens navn og funktion. Men nu, hvor nye konstellationer opstår så hurtigt, som de kan etableres, vil der være situationer, hvor kolleger ikke kende hinanden. I de nye funktioner kan det være en fordel at starte huddlen med en kort præsentationsrunde med navn og funktion. Ved huddlen har lederen en særlig rolle i at etablere en kultur af psykologisk sikkerhed, så alle oplever en tryghed og dermed kan få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.

Andre gode patientsikkerheds-greb, der er vigtige at huske er f.eks.:

  • Forstyrrelsesfri zoner – f.eks. når man skal iføre sig værnemidler, som kan være en uvant situation
  • Sikker mundtlig kommunikation – brug principperne fra ISBAR og ”skriv ned og læs op”, så man ikke overhører et ’IKKE’ ….
  • Registrering af utilsigtede hændelser, så vi kan lære – hurtigt.

En tid, hvor alle skal hjælpe hinanden

Alt er jo på mange måder som det plejer. De ældre skal have behandling og pleje. Men ingenting er som det plejer – vilkårene er markant ændret. Det er en tid, hvor vi alle skal hjælpe hinanden.

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed står vi til rådighed. Ring eller skriv gerne til os! Vi vil i den kommende tid etablere virtuelle møder, hvis nogen vil høre om, hvordan vi bruger grebene fra patientsikkerhedsarbejdet til at komme godt igennem denne krise. Sammen.

PS! opretter netværk for at styrke patientsikkerheden under pandemien

26. marts 2020

Nyheder