Pres fra patienterne er hyppigste årsag til defensiv medicin i almen praksis

I ca. 12 % af konsultationer i almen praksis vurderer lægen selv at have udøvet defensiv medicin. Det er det foreløbige resultat fra Audit Projekt Odense (APO), hvor læger selv har auditeret deres konsultationer gennem tre dage. Påvirkning fra patient eller pårørende samt  frygt for at overse alvorlig sygdom var de hyppigste årsager, mens frygt for patientklager kun blev angivet som årsag i 4 promille af sagerne.

Af Charlotte Frendved

At henvise patienten videre er den hyppigste type af defensive handlinger blandt alment praktiserende læger. At tage en blodprøve uden egentlig grund ligger nummer to på listen. Det viser resultater fra Audit Projekt Odense (APO), hvor indtil videre 115 læger fra almen praksis har vurderet alle deres konsultationer gennem tre dage. Det har giver information fra flere end 7000 konsultationer.

Resultaterne er beskrevet i Månedsskrift for almen praksis og refereret i Medicinsk Tidsskrift:

Hver ottende lægekonsultation i almen praksis indeholder defensiv medicin

Påvirkning fra patient eller pårørende samt  frygt for at overse alvorlig sygdom var de hyppigste årsager, mens frygt for patientklager kun blev angivet som årsag i 4 promille af sagerne.

Auditten er gennemført i Region Syddanmark blandt læger, der selv havde tilmeldt sig projektet, og senere gennemført i tre klynger af læger i Region Hovedstaden. Audit Projekt Odense er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense.

Reference: 

Defensiv medicin i almen praksis, Månedsskrift for almen praksis, December 2022
https://www.maanedsskriftet.dk/mpl/2022/379/13338/

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

7. februar 2023

Fagligt NytNyheder