Inddragelse af farmaceuter i medicingennemgang på Psykiatrisk Afdeling Svendborg betyder, at der er færre tilfælde, hvor patienten bringes i en risikosituation efter indtag af højrisikomedicin.

Psykiatrien i Nordjylland fejrer Månedens Afsnit

Klinik Psykiatri Nord i Region Nordjylland har indført en ny fast rutine, hvor klinik-ledelsen hver måned kårer Månedens Afsnit i forhold til Sikker Psykiatri. Det er et afsnit, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at arbejde med pakkerne i projektet.

Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Klinik Psykiatri Nord består af syv sengeafsnit, som alle er med i Sikker Psykiatri. To sengeafsnit er projektafsnit, og nu er der påbegyndt en spredning til de resterende fem sengeafsnit. Fremover vil klinik-ledelsen og projektlederen hver måned udpege Månedens Afsnit som en anledning til at give ros og skulderklap til et sengeafsnit, der har gjort sig særligt bemærket.

– Det er et forsøg på at bidrage til en kultur, hvor vi roser og anerkender personalet og ikke kun stiller krav. For det bliver vi tit rigtig gode til. Jeg håber, at det giver personalet en oplevelse af, at vi ser og bemærker, at de hver dag løber rigtig stærkt og gør en ekstra indsats for at komme i mål med Sikker Psykiatri, siger Tina Dahl Mortensen, kvalitetskonsulent og projektleder på Sikker Psykiatri i Klinik Psykiatri Nord:

– Samtidig håber jeg, at det kan være med til at inspirere og udbrede viden, så de forskellige afsnit kan lære af hinanden.

Månedens Afsnit skal absolut ikke betragtes som en konkurrence og handler ikke om, hvem der når først i mål med en given indikator. Det er læring, som er i centrum. Derfor er der ikke nedskrevet nogle kriterier for, hvordan man kan blive Månedens Afsnit. Der kigges meget bredt og ikke kun på data og målopfyldelse.

– De kan vinde på alle mulige parametre. Det kan være en særlig indsats, gode resultater, en rigtig god idé, eller at de prøver noget helt nyt af, som vi ikke har set før, siger Tina Dahl Mortensen, kvalitetskonsulent og Sikker Psykiatri-projektleder i Klinik Psykiatri Nord.

Tilmeld dig Sikker Psykiatris nyhedsbrev

Afsnit N4 blev første vinder
Månedens Afsnit blev kåret for første gang i marts, og prisen gik til det ældrepsykiatriske sengeafsnit N4, som blandt andet har meget flotte tal på indikatorerne i forhold til Sikker Psykiatris medicinindsats. Samtidig er de nået så langt i forbedringsarbejdet, at de aktivt selv anvender deres data i en sådan grad, at de sender mails til deres lægekolleger på andre afsnit og på de somatiske sygehuse, hvis de opdager en fejl fra den pågældende afdeling. Det gør de for at hjælpe deres kolleger i forhold til, hvad de skal være opmærksomme på fremover.

Det er superflot, at de har overskud til det, og det er jo netop ofte kommunikationen mellem afdelinger, der er svær at håndtere. Så man kan sige, at de er foregangsmænd i forhold til, hvordan man kan lære af sine fejl på tværs. Jeg tror, det gør en stor forskel, at dialogen sker fra læge til læge i stedet for fra en leder til en læge. Ligeværdigheden er vigtig, når man skal brede sin viden ud, siger Tina Dahl Mortensen.

N4 blev også Månedens Afsnit i kraft af afsnittets plejegruppe, som arbejder aktivt og konstruktivt med at tilpasse forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri til deres særlige målgruppe, som er ældre psykisk syge og demente borgere.

De har fundet en metode til at måle TOKS-værdier (tidlig opsporing af kritisk sygdom) på et menneske, der er svært psykisk syg og samtidig dement. Og i forhold til selvmordsrisikovurdering er de gået sammen med Enheden for Selvmordsforebyggelse for at lave en kriseplan, der er specielt designet til deres målgruppe.

Positiv modtagelse af medarbejderne
Afsnit N4 blev belønnet med en dåse chokolade, og nyheden blev offentliggjort på klinikkens intranet, hvor afsnittets særlige indsats blev beskrevet.

– Personalet blev meget glade og stolte. Men det har også været vigtigt at påpege, at der i klinikken ikke kun er fokus på det målbare, men at ledelsen er klar over, at der foregår meget andet klinisk arbejde hver eneste dag. Vi har oplevet opbakning fra øvrige sengeafsnit og ambulante enheder. Der er kommet flere kommentarer på intranettet, hvor personale fra andre afsnit skriver ’tillykke’ og ’godt gået’. Så det har på mange måder været en rigtig positiv start, siger Tina Dahl Mortensen.

– Det har ikke været nemt at udpege Månedens Afsnit, da flere afsnit laver et fantastisk stykke arbejde. Heldigvis kommer der så nye måneder, og nye afsnit kan udpeges.

Fejringer fremmer forbedringsarbejde
Når personalet fejrer og skaber opmærksomhed om arbejdet med forbedringer, øger det lysten til fortsatte forbedringer i kommunerne. Det viser flere analyser af kommunikation i forbedringsprojekter, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag.

– Tiltaget i Klinik Psykiatri Nord er meget mere end en pris. Det er et godt redskab til at sprede viden og læring – samt at anerkende og fejre de opnåede bedrifter for at skabe yderligere engagement og forbedringslyst både hos den enhed, det handler om, og hos andre enheder rundt omkring i landet, siger projektleder på Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.