Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.

Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.

Besøg Sikker Psykiatris hjemmeside
PDSA

Psykiatrisk Center Tórshavn afholder kurser i PDSA

Sikker Psykiatri-teamet i Tórshavn har taget forbedringsmodellen så meget til sig, at de nu lærer deres kollegaer at lave PDSA’er.

De psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri anvender forbedringsmodellen herunder PDSA-cirklen, der er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. I Tórshavn skaber metoden så stor værdi for de sundhedsprofessionelle, som arbejder med Sikker Psykiatri, at de udbreder den.

– Som Sikker Psykiatri- team arbejder vi hele tiden med og snakker om PDSA, men for vores kollegaer var det sort snak. Så for at vi ikke blevil at lave PDSA-kurser, så vores kollegaer kan få indsigt i og glæde af metoden, fortæller siger Eydna Lindenskov, Sikker Psykiatri-projektleder i Tórshavn.

Hent publikation om forbedringsmodellen

Forbedringsmodellen skaber værdi 
De har afholdt fire PDSA-kurser med omkring ti deltagere på hvert hold. I bedste PDSA-stil har de foretaget forskellige afprøvninger i forbindelse med kurset og foretaget justeringer undervejs.

Selve forbedringsmodellen tager udgangspunkt i den kliniske hverdag og giver de sundhedsprofessionelle, som har direkte kontakt til patienterne, redskaber til at arbejde med forbedringer i højt tempo. Personalet afprøver ideerne til at forbedre arbejdsgangene på en lille skala, som det justerer dagligt eller ugentligt, indtil personalet har fundet frem til det, der virker i praksis. Til det formål bruger de sundhedsprofessionelle den såkaldte PDSA-cirkel, som er en del af forbedringsmodellen.

PDSA-kurserne i Torshavn består af to moduler, hvor undervisningen i det første omhandler forbedringsmodellen og PDSA-cirklen. Før det andet modul laver kursisterne deres egen PDSA, som diskuteres på modul to. Derudover får deltagerne undervisning i data, så de kan forstå indholdet på de tavler, der hænger på afdelingen i Tórshavn.

– Vores kollegaer har givet feedback, og de er glade for, at de nu kan forstå det, vi prædiker hver uge, og at de selv kan lave småskala-test i praksis. De er glade for, at de selv kan være med til at udvikle de arbejdsgange, der skal gøre plejen og behandlingen mere sikker for patienterne, siger Eydna Lindenskov.

Tilmeld dig Sikker Psykiatris nyhedsbrev

23. januar 2016

NyhederSikker Psykiatri