Se alle keynotes fra Patientsikkerheds-konferencen 2021

Se eller gense de tre keynotes om ny teknologi, selvledende teams og læringer fra covid-19 fra Patientsikkerhedskonferencen 2021, der løb af stablen på Scandic Copenhagen den 8. og 9. november.

De tre keynotes lå i tråd med konferencens tema “Fremtidens patientsikkerhedsarbejde”. Nye udfordringer og udviklingstendenser er lige om hjørnet: sundhedsreform, sundhedsklynger, det næste nære sundhedsvæsen, den næste digitalisering, nye teknologier og nye og flere forventninger. Fokusset blev lagt på, hvordan vi forbinder gamle og nye erfaringer for at løse morgendagens udfordringer i sundhedsvæsenet.

I denne artikel kan du se de tre keynotes med blandt andre Jason Leitch, Clinical Director, Healthcare Quality and Strategy i Skotland, og Liselotte Højgaard, klinisk professor i medicin og teknologi ved Københavns Universitet og adjungeret professor ved DTU og chef for Klinik for Klinisk Fysiologi Nuklearmedicin på Rigshospitalet.

Via linket nedenfor, får du de bedste highlights fra konferencens keynote-talere, sessioner og workshops. Gennem billeder, video og citater fra sociale medier kan du opleve eller genopleve to konferencedage spækket med den nyeste viden inden for patientsikkerhed.

Highlights fra konference om patientsikkerhed: Vi skal turde prøver noget nyt for at sikre kvaliteten

Keynote: Jason Leitch

Jason Leitch er Clinical Director, Healthcare Quality and Strategy i Skotland. Han fortalte i sin keynote, hvilke erfaringer han tager med sig fra covid-19-krisen.

Jason Leitch, ledende sundhedsrådgiver for den skotske regering blandt andet ift. COVID. Han har tidligere gennem en årrække været ressourceperson for ledere i det danske sundhedsvæsen i forbindelse med forbedringsprojekter.

Gennem de seneste 15 år har det skotske sundhedsvæsen været et forbillede for kvalitets- og forbedringsarbejdet i det danske sundhedsvæsen. Skotland var tidligt ude med anvendelse af forbedringstankegangen, inspireret af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI’s metoder.

Mere om Jason Leitch og hans ledelsesmodel High impact leadership her

Keynote: Liselotte Højgaard og Tobias Bøggild-Damkvist

Liselotte Højgaard, klinisk professor i medicin og teknologi ved Københavns Universitet og adjungeret professor ved DTU og chef for Klinik for Klinisk Fysiologi Nuklearmedicin på Rigshospitalet, fortalte sammen med Tobias Bøggild-Damkvist, patientambassadør og direktør i Type1 – Tænketank for Diabetes, hvordan ny teknologi og nye fagligheder kan bruges til at optimere processer og forbedringer af sundhedsvæsenet.

Interview med Liselotte Højgaard: Jo mere vi kan uddelegere til maskinerne, jo bedre

Keynote: Annemarie Hellebek, Martin Sandberg Buch, Louise Thule Christensen og Lajla Vang

På Patientsikkerhedskonferencen fortalte Annemarie Hellebek, der er direktør for Bornholms Hospital, sammen med oversygeplejerske Lajla Vang. om arbejdet med selvledende teams og Buurtzorg-modellen, som er implementeret på Kirurgisk Ambulatorium. I september modtog Bornholms Hospital Ploug Niemann Prisen 2021 for dette.

Martin Sandberg Buch, projektchef for VIVE, forklarede den teoretiske baggrund for Buurtzorg-modellen.

Louise Thule Christensen, chef for for Senior, Rehabilitering, Kvalitet og Udvikling i Haderslev Kommune, gav sit perspektiv på, hvad der skal til for at sikre kvalificeret- og dermed patientsikker – pleje og behandling i fremtiden – med udgangspunkt i selvledende teams.

Hvordan Bornholm Hospital har arbejdet med selvledende teams

17. november 2021

Nyheder