Patientens journal – sundhedsvæsenets arbejdsredskab

Seminar 15. marts: Patientjournalen til debat

Hvordan kan sundhedsprofessionelle og patienter sammen styrke patientsikkerheden i journalføringen?  Har du lyst til at deltage i debatten? Kom til seminar 15. marts 12.30-16.30 i København.

Program for seminaret

Patientambassadørerne i PS! inviterer til et seminar, der sætter fokus på patientjournalens indhold – herunder hvilke udfordringer og løsningsmuligheder, vi ser for os. På dette møde vil sundhedsprofessionelle og patientambassadører få lejlighed til en nuanceret drøftelse af udfordringerne. Måske kan sundhedsprofessionelle og patienter samarbejde om journalføringen i højere grad end i dag?

Formålet med mødet er at komme med et første bud på anbefalinger til, hvordan indholdet af patienternes journaler kan forbedres under behørigt hensyn til, at journalerne også er arbejdsredskab for de sundhedsprofessionelle.

Seminaret er åbent for alle interesserede.

Seminaret foregår i MBK Kursuscenter, Pilestræde 61, 1112 København K. Det er 500 meter fra Nørreport. Se kort

Tilmelding senest 7. marts til patientambassadør Birgitte Holmark
Mail: birgitte.holmark@patientsikkerhed.dk
Tlf: 2026 1250

 

26. februar 2018

Nyheder