Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.

Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.

Besøg Sikker Psykiatris hjemmeside
Psykiatrisk Center Glostrup

Sikker Psykiatri deltager i Sindets Dag

Den 10. oktober foregår den verdensomspændende Sindets Dag, og det markerer projekt Sikker Psykiatri gennem en masse aktiviteter.

Hele verden sætter ekstra fokus på psykisk sygdom og mental sundhed på den årlige Sindets Dag (World Mental Health Day) d. 10. oktober. I år er temaet psykisk førstehjælp, og det markerer projekt Sikker Psykiatri ved at få tidligere og nuværende brugere samt pårørende til at give deres førstehjælpsråd og fortælle, hvem der er deres førstehjælper.

Patienter og pårørende giver råd om psykisk førstehjælp

– I Sikker Psykiatri arbejder vi for forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienter og pårørende i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Derfor er det naturligt og vigtigt, at vi også benytter Sindets Dag til at sætte patienten i centrum, fortæller projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen:

– Vi skal hele tiden være opmærksomme på den enkelte patients ønsker og præferencer. Det kan vi blandt andet gøre ved at spørge om, hvad er vigtigt for dig?.

Mange aktiviteter i psykiatrien
I forbindelse med Sindets Dag mandag d. 10. oktober foregår der mange forskellige arrangementer i psykiatrien over hele landet. Flere af enhederne i projekt Sikker Psykiatri afholder aktiviteter på selve Sindets dag og i løbet af ugen.

– Sindets Dag er god anledning for psykiatrien til at åbne op og fortælle omverdenen om dagligdagen på psykiatriske afdelinger – og for eksempel det gode forbedringsarbejde, som projektenhederne i Sikker Psykiatri laver, siger Simon Feldbæk Peitersen.

En førstehjælper på fire ben

I 1992 tog World Federation of Mental Health initiativ til den første Sindets Dag (World Mental Health Day) med det formål at skabe offentlig bevågenhed om psykisk sygdom og psykisk sundhed samt støtte de mennesker, der måtte være berørt af en sindslidelse. Siden Sikker Psykiatris begyndelse i 2014 har projektet støttet op om dagen og markeret den.

9. oktober 2016

NyhederSikker Psykiatri