Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.

Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.

Psykiatrisk Center Glostrup

Sikker Psykiatri sætter fokus på forebyggelse af selvmord

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markeres i Sikker Psykiatri.

Antallet af selvmord falder i Danmark, men alligevel sker det, at indlagte patienter med en psykisk sygdom tager deres eget liv. Derfor arbejder de psykiatrisk enheder i projekt Sikker Psykiatri med at forebygge selvmord under indlæggelse og efter udskrivelse.

Sikker Psykiatris indsats for forebyggelse af selvmord

Den 10. september får den indsats ekstra fokus, når den internationale dag for selvmordsforebyggelse foregår. Blandt andet vil de sundhedsprofessionelle på de psykiatriske enheder, som deltager i Sikker Psykiatri, gå rundt med badges med budskabet: ’Tal om det. Spørg om det. Forebyg selvmord’.

– Vi opfordrer de psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri til at markere dagen. Det er en god anledning for personalet til at dykke yderligere ned i forbedringsarbejdet med forebygge selvmord i psykiatrien og få patienterne og de pårørende med i arbejdet, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Læs om den internationale dag for forebyggelse af selvmord

Få patienter og pårørende med
Da Sikker Psykiatris indsats for forebyggelse af selvmord blev udarbejdet, blev patienter og pårørende netop taget med på råd. Det havde stor betydning for indsatsen.

– Den ville have set anderledes ud, hvis vi ikke havde haft patienter og pårørende med i den forberedende fase. De har blik for nogle andre aspekter af behandlingen end fagpersonerne, siger Simon Feldbæk Peitersen.

Selvmord er et fire kliniske indsatsområder i projekt Sikker Psykiatri. De andre er medicin, somatiske sygdomme og tvang.

Tilmeld dig Sikker Psykiatris nyhedsbrev

17. august 2016

NyhederSikker Psykiatri