“Speak Up”-pris forhindrer patientskader og sparer penge

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Her holder vi vores læsere orienterede om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Fagligt Nyt udsendes ca. seks gange årligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Fagligt Nyt


Patientsikkerhedskulturen er forbedret, og der er sparet flere mio. dollars på hospitalerne i Michigan, USA, efter at man har indført en såkaldt ”Speak Up-award”. Det er en pris, der belønner medarbejdere for at gribe ind, når de oplever, at der er ved at ske en utilsigtet hændelse. Initiativet er sat i verden i 2016 af MHA – Keystone Center, der er en organisation for patientsikkerhed på Michigan Health & Hospital Association, en paraplyorganisation for hospitalerne i staten Michigan. På baggrund af nomineringer fra hele hospitalssystemet udpeges en prisvinder en gang i kvartalet. Formålet med prisen er at fremme en kultur, hvor ansatte føler sig trygge ved at advare om sikkerhedsproblemer, sådan at patient- og arbejdsskader kan forebygges.

I løbet af de første to år er der indkommet 416 nomineringer til Speak Up-prisen. I 62 % af tilfældene (258) er det oplyst, hvilken type af patientskade der er forhindret. De mest almindelige er medicineringsfejl (153), fejl i relation til billeddiagnostik (42) og fejl forbindelse med laboratorieprøver (27). Også en række fejl i forbindelse med kirurgiske indgreb blev afværget, fx seks tilfælde, hvor man var ved at operere på den forkerte side af kroppen (wrong site surgery) og to tilfælde, hvor man skulle til at operere den forkerte patient.

Nu har Keystone Center foretaget økonomiske beregninger, der viser, at der er sparet næsten 3,5 mio. dollars som følge af de patientskader, der er forebygget. Det svarer til ca. 13.000 dollars (i danske penge ca. 90.000 kr) pr. forhindret skade.

Der er gennemført patientsikkerhedskultur-målinger på hospitalerne i Michigan før og efter introduktion af Speak Up-prisen. Ved de to målingerne er der indkommet i alt 47.176 individuelle besvarelser fra medarbejdere på 71 forskellige hospitaler. Der er sket forbedringer på flere parametre. Fx er der flere, der føler sig trygge ved at sige til, når de oplever problemer i patientbehandlingen. De positive svar på dette spørgsmål er steget fra 62 % til 68 %. Der er også positive effekter på kommunikation og teamsamarbejde.

Resultaterne af Speak Up-initiativet er beskrevet i en artikel i Journal of Health Care Risk Management. Artiklen har en række gode råd til andre, der ønsker at etablere et lignende system. Et vigtigt element er den strategiske kommunikation omkring prisuddelingen. Begivenheden bør fejres med deltagelse af repræsentanter for organisationens ledelse. Historien deles i hele organisationen via interne medier og gerne også med omverdenen via en pressemeddelelse eller kontakt til eksterne medier. Denne opmærksomhed er med til at forstærke budskabet om en kultur, hvor det forventes at man griber ind over for fejl, der er ved at ske.

Improving safety through speaking up: An ethical and financial imperative

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhrm.21360


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

15. august 2019

Fagligt Nyt