Patientambassadør Ivar Petersens søn døde af menigitis. Problemet er ikke sjuskede læger og sundhedspersonale, men systemiske fejl og for få ressourcer. Dette er det sidste billede af dem sammen.

”Udpegelsen af en syndebuk styrker ikke patientsikkerheden”

Patientambassadør Ivar Petersen argumenterer i Politiken-kronik for, at en sund læringskultur er afgørende for patientsikkerheden.

Ivar Petersens 17-årige søn døde af meningitis nytårsdag 2017. Efter et forløb, hvor der blev begået flere fejl. I dag bruger faderen sine erfaringer til at arbejde for større patientsikkerhed, bl.a. via sit engagement som Patientambassadør hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Mere om patientambassadørerne

Vi bringer her udvalgte passager fra den kronik, Ivar Petersen skrev i Politiken d. 15. september. Mange af kronikørens pointer handler om, at sundhedsvæsenets arbejds- og læringskultur er afgørende for patientsikkerheden, og dermed kommer Ivar Petersen ind på et emne, som også udgør et gennemgående tema på den kommende Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen:

”… vi bliver nødt til at kæmpe ikke imod, men med hinanden for at eliminere det ineffektive og for at sikre, at den viden og de ressourcer, vi har til rådighed, udnyttes bedst muligt. Det kræver principielle og kulturelle ændringer, ikke kun hos politikerne og de sundhedsfaglige, men hos os alle …

… Det er i hvert fald decideret til skade for patientsikkerheden, når de fejl, der opstår pga. ressourcemangel, nye processer og systemer eller strukturelle ændringer i organisationerne, skal personliggøres. Udpegelsen af en syndebuk styrker ikke patientsikkerheden …

… læringssystemer er kun er effektive, når de eksisterer i en sund læringskultur i et psykologisk sikkert miljø. Det er en kultur, hvor man åbent kan erkende fejl og dermed være med til at finde ud af, hvordan man bedst forbedrer systemet …”

Ivar Petersen’s kronik i Politiken (kræver abonnement).

16. september 2019

Nyheder