Undervisning

Undervisningsmodul giver værktøjer til at skabe forbedringer til gavn for borgerne

Forbedringsmodellen er et godt redskab til at skabe forbedringer i praksis i sundhedsvæsenet. Sådan lyder det fra to tidligere deltagere på modul om metoden, som udbydes af Professionshøjskolen Absalon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Af Liv Nørregaard Skøtt

I sundhedsvæsenet er der i stigende grad fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Kommuner og sygehuse, der har arbejdet med Forbedringsmodellen, har skabt varige forbedringer til gavn for borgerne inden for f.eks. reduktion af tryksår, fald og medicineringsfejl.

Forbedringsmodellen kan bruges til at udvikle, afprøve, tilpasse og implementere i samarbejde med personalet. Idéer kan blive til mere systematiske arbejdsgange, der sikrer, at borgerne får den rette behandling hver gang. Professionshøjskolen Absalon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder et modul om den praktiske brug af Forbedringsmodellen.

Janne Jørgensen, sygeplejerske på Dialysen på Holbæk Sygehus, og Sabina Mette Staal, fysioterapeut på Holbæk Sygehus, har gennemført modulet. Begge manglede redskaber til at lave konkrete forbedringer for patienter og valgte derfor at tilmelde sig.

– Da jeg har måttet sande, at kvalitetsarbejde er en kompliceret størrelse, fandt jeg det yderst relevant at søge ind på modulet ”Kvalitetsstyring og innovation” i håbet om at blive langt klogere på, hvordan arbejdet med kvalitetssikring bedst muligt kan gribes an i en ellers travl hverdag, siger Janne Jørgensen.

En værktøjskasse til forbedringsarbejde

Forbedringsmodellen består af 3 spørgsmål og PDSA-cirkler. Undervejs får deltagerne indsigt i en værktøjskasse til at skabe forbedringer til gavn for borgerne.
– Jeg arbejder langt mere systematisk med forbedringer nu. Det at have fået en redskabskasse med værktøjer til forbedringer, gør, at jeg er langt mere klædt på til forbedrings- og kvalitetsarbejde generelt, siger Sabina Mette Staal og fortsætter:

– Det vigtigste, jeg tager med mig, er at afdække et problem, før det forsøges at forbedres, at arbejde systematisk med forbedringer gennem småskalatests og vigtigheden af at anvende data under processen. Ofte oplever jeg, at vi på min arbejdsplads er gode til at lave forbedringstiltag, men gennem kurset er det blevet tydeligt for mig, at vi i praksis laver mange forandringer uden at have afdækket problemet og derfor ofte laver forandringer, som ikke nødvendigvis er forbedringer.

Et af redskaberne i værktøjskassen er driverdiagrammer, der viser, hvilke forandringer der kan iværksættes for at skabe forbedringer.

– Jeg har ikke tidligere anvendt driverdiagrammer som arbejdsredskab, men de viser sig virkelig anvendelige og synliggør, hvor mange faktorer der kan have direkte, men også indirekte indflydelse, på kvalitetsarbejdet i praksis. På denne måde bliver det synligt, hvor et givet problem er størst, og dermed hvor der skal sættes ind for at komme i mål med opgaven, siger Janne Jørgensen.

Formålet med Forbedringsmodellen er at skabe forbedringer i praksis og det har deltagerne taget til sig.

– I praksis vil jeg hele tiden have Forbedringsmodellen i tankerne, når nye retningslinjer og arbejdsgange skal implementeres. Ved at anvende Forbedringsmodellen testes forskellige teorier, og på baggrund af dataindsamling kan det konkluderes, hvorvidt forandringen er en forbedring, siger Janne Jørgensen.

Forbedringsmodellen

Kobling af teori og leg

Undervisere fra Professionshøjskolen Absalon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed kobler teori og deltagernes egne erfaringer på modulet. Og det er en undervisningsform, der har virket godt for deltagerne:

– På modulet er der en hel del tavleundervisning, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Samtidig er der masser af plads til diskussioner i plenum, der skaber refleksion over egen praksis, siger Janne Jørgensen.

Et af principperne i undervisningen har været, at man skal afprøve redskaberne, mens man lærer dem. og dette er gjort ved øvelser.

– Der var rigtig mange gode øvelser og ”lege”, som medvirkede til, at teorien blev spændende og nærværende. Underviserne var rigtig gode og dagenes indhold/tilrettelæggelse gav mening, siger Sabina Mette Staal.

Janne Jørgensen supplerer:
– Modulets undervisere formår at gøre det, indimellem, tunge stof spiseligt. Dette gøres typisk via lidt alternative øvelser, sådan at teorien bliver ”leget ind”, og essensen af teorien bliver tydeliggjort og omsat til noget, der kan anvendes i praksis. På den måde bliver undervisningen lidt til en leg, samtidig med at der foregår store mængder læring.

Læs mere om modulet “Kvalitetsstyring og innovation”, der udbydes igen til foråret 2021 hos Professionshøjskolen Absalon

4. december 2020

Nyheder