USA: Tre store sygdomme er ansvarlige for hovedparten af alvorlige diagnosefejl

Af Charlotte Frendved

I USA er det hjertekarsygdomme, infektioner og kræft, der ligger til grund i tre ud af fire sager, hvor der er sket en alvorlig diagnosefejl. Det viser en opgørelse af erstatningssager, alle anerkendt som diagnosefejl. Sagerne stammer fra databasen Controlled Risk Insurance Company Ltd. (CRICO) Comparative Benchmarking System. Databasen rummer 28,7 % af alle erstatningssager i det amerikanske sundhedsvæsen.

Af I alt 55.377 erstatningssager (2006-2015) fandt man 11.592, hvor en diagnosefejl lå til grund. Man udvalgte de 7379 sager, der havde haft de mest alvorlige konsekvenser, fra ’betydelig, permanent skade’ til dødsfald. Tre store sygdomskategorier viste sig at være ansvarlige for 74,1 % af de erstatningssager, der havde alvorlige konsekvenser.

I CRICO-databasen scores hver enkelt sag også efter, hvilke faktorer der har været medvirkende årsager til diagnosefejlen. For alle tre sygdomskategorier er det ”det kliniske skøn”, der hyppigst vurderes som medvirkende årsag. Det kunne fx være manglende eller forsinket ordination af relevant diagnostisk test, manglende differentialdiagnose, utilstrækkelig opmærksom på relevante symptomer eller testresultatet, manglende eller forsinket henvisning/kollegial drøftelse eller misfortolkning af diagnostisk undersøgelse (fx billeddiagnostik). ”Det kliniske skøn” var medvirkende årsag i 85 % af sagerne.

Serious misdiagnosis-related harms in malpractice claims: The “Big Three” – vascular events, infections, and cancers

https://www.degruyter.com/view/j/dx.2019.6.issue-3/dx-2019-0019/dx-2019-0019.xml


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

15. august 2019

Fagligt Nyt