Grete Christensen mener, at forbedringsmetoderne fra Sikker Psykiatri skal tænkes ind som en del af fremtidens kvalitetsarbejde i psykiatrien.

”Vi har en forpligtigelse til at udbrede erfaringerne fra Sikker Psykiatri”

Ifølge Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er resultaterne af forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri så stærke, at projektets metoder skal være et afsæt for fremtidens kvalitetsarbejde i psykiatrien.

Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Formand for Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Grete Christensen, besøgte psykiatrien i Region Nordjylland og oplevede forbedringsarbejdet i projektet Sikker Psykiatri på Brønderslev Psykiatriske Sygehus og Psykiatrien Frederikshavn for at opleve. Her viste personale og ledelse, hvordan de arbejder med at reducere brugen af tvang og forebygge selvmord via forbedringsmetoder som PDSA’ere, tidstro data og forbedringsledelse.

Hvad hæftede du dig overordnet ved i forbindelse med dit besøg?
Jeg bliver altid enormt glad over at se, med hvilken energi personalet arbejder med de projekter, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed sætter i værk. Det er tydeligt, at den her tilgang til kvalitet og patientsikkerhed opleves meget positivt af medarbejderne.

Det er jo ikke sådan, at hverdagen ikke er fyldt med sten på vejen. Der er jo masser af udfordringer i forhold til normering og overbelægning. Men på trods af det formår medarbejderne at holde fast i at arbejde mod de mål, som er fastsat i Sikker Psykiatri. Personalet gør et godt stykke arbejde. Det er godt at se den effekt, der er af at arbejde systematisk med tingene ved hjælp af forbedringsmetoderne.

Hvilke konkrete resultater vil du fremhæve?
Det er en gave at få mulighed for at komme ud og høre om resultaterne af forbedringsarbejdet og diskutere det med medarbejderne. Jeg hæftede mig blandt andet ved indsatsen omkring reduktion af bæltefikseringer. På Brønderslev Psykiatriske Sygehus har personalet gjort et flot stykke forbedringsarbejde på det område og har reduceret antallet af bæltefikseringer mærkbart i løbet af denne her projektperiode.

Jeg hørte også om det ambulante akutteam i Frederikshavn, der følger patienterne i en måned efter udskrivelse blandt andet med henblik på at forebygge selvmord. Ved at have en tæt kontakt med brugere og pårørende efter udskrivelse forebygges indlæggelser. Det gør det nemmere for brugerne at håndtere hverdagen hjemme hos sig selv, når de får støtte i den første svære tid efter udskrivelse.

Derudover betyder denne her tilgang til kvalitet og patientsikkerhed, at fagligheden kommer i fokus. Der skabes en helt anden kultur, hvor personalet italesætter sin faglighed og på den måde udvikler den. Man står ikke alene med sine faglige betragtninger, men man deler den med hinanden.

Hvad er perspektiverne for Sikker Psykiatri?
Mange af erfaringerne fra Sikker Psykiatri, kan man også arbejde videre med i andre dele af psykiatrien. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

Resultaterne er så stærke, at vi alle har en forpligtigelse til at sørge for, at erfaringerne bliver bragt videre. Jeg sagde til medarbejderne, at de skal være stolte af at have skabt de forbedringer, som politikerne har efterspurgt i lang tid. Det skal vi have givet videre til politikerne for at vise dem, at det kan lade sig gøre.

Jeg håber, at vi kan få spredt resultaterne fra Sikker Psykiatri til andre afdelinger og få koblet erfaringerne med det andet kvalitetsarbejde, som foregår i psykiatrien. Forbedringsmetoderne fra Sikker Psykiatri skal tænkes ind som en del af fremtidens kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde i psykiatrien.