Webinar: Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

Kristine Zinck Pedersen, forsker fra CBS, Elin Kallestrup, kvalitetschef i Aarhus Kommune og Poul Henning Madsen, ledende overlæge på Sygehus Lillebælt og Maya Damgaard Larsen, kvalitetskonsulent og risikomanager i Aarhus Kommune er oplægsholdere på webinaret om coronapandemiens betydning for patientsikkerhed.

Webinar: Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

I løbet af 2021 tilbyder PS! en række webinarer med inspiration, læring og viden om patientsikkerhed som omdrejningspunkt. Det første webinar bliver afholdt i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsuge og undersøger coronapandemiens betydning for patientsikkerhed set i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv.

Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

COVID-19 har efterhånden været en del af det danske samfund og sundhedsvæsen i et år. Men hvilken betydning har det haft for arbejdet med patientsikkerhed under pandemien? Er patientsikkerhed gledet i baggrunden, eller har COVID-19 ligefrem været en katalysator for patientsikkerhed?

De spørgsmål stiller vi på webinaret ”Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?”, som du har mulighed for at deltage i nemt og bekvemt fra sofaen, kontorstolen eller lige, hvor det passer dig.

Webinaret finder sted onsdag den 17. marts kl. 14.30-16.00. Det er gratis at deltage for modtagere af PS!’ nyhedsbrev.

Patientsikkerhed i en krisetid

På det 1,5 time lange webinar vil du høre forskellige aktører inden for sundhedsvæsenet drøfte, hvordan coronakrisen har påvirket patientsikkerhedsarbejdet.

– Webinaret giver mulighed for at få en dybere indsigt i, hvordan coronapandemien har påvirket patientsikkerhed, fx organiseringen, på godt og ondt, siger chefkonsulent Rikke Hollesen, der er moderator for webinaret.

Oplægsholderne på webinaret er Kristine Zinck Pedersen, forsker fra CBS, Elin Kallestrup, kvalitetschef i Aarhus Kommune, og Poul Henning Madsen, ledende overlæge på Sygehus Lillebælt.

– Vi vil kaste lys på patientsikkerhed i en krisetid, hvor der har været krav om hurtig handling i en foranderlig hverdag med corona som ny spiller på banen. Og vi vil undersøge, om pandemien ligefrem har været en driver for patientsikkerhed såvel organisatorisk som i ”point-of-care” i det regionale, kommunale og samlede sundhedsvæsen, siger Rikke Hollesen og fortsætter:

– Deltagere i webinaret vil også høre eksempler, hvor patientsikkerheden er fremmet og styrket under pandemien baseret på en robust patientsikkerhedsorganisation. Ligesom vi vil dele viden og læring om, hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag sundhedsvæsenet kan bringe med ind i fremtiden som brugbare løsninger, fx agile analyser af alvorlige utilsigtede hændelser.

Tilmeld dig webinaret her

Patientsikkerhedsuge
Webinaret løber over skærmen som en del af den internationale patientsikkerhedsuge fra 14.-20. marts, som PS! igen i år er med til at markere.

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har skabt udfordringer for sundhedsvæsenet, og derfor har vi i år valgt temaet ”Patientsikkerhed under pres?”.

PS! vil i løbet af ugen fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed. Vi ønsker at pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

Vi opfordrer samtidig alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at byde ind og være med til at sprede viden, bl.a. via hashtagget #PSugen på sociale medier.

#PSugen 2021: Patientsikkerhed under pres?

1, 2, mange webinarer
Webinaret den 17. marts er det første af 4 webinarer, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed holder i 1. halvår af 2021. Dertil kommer 3 webinarer om sikker kommunikation i samarbejde med Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet.

På webinarerne vil der blive delt ny viden og resultater om patientsikkerhed, drøftet relevante problemstillinger og udfordringer for patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen og kapaciteter fra både ind- og udland vil dele erfaringer og vigtig læring.

Webinarerne vil være centreret om udvalgte patientsikkerhedsdagsordener, som PS! ønsker at sætte fokus på frem mod Patientsikkerhedskonferencen, der finder sted den 8.-9. november 2021.

Det er gratis at deltage for modtagere af PS!’ nyhedsbrev. Der er et begrænset antal pladser.

Tilmeld dig PS!’ nyhedsbrev og hold dig opdateret

Planlagte webinarer i 2021


Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag har fremmet og styrket patientsikkerheden under pandemien?

Eksperter fra forskningen og praksis i patientsikkerhed drøfter, hvad coronapandemien har betydet for patientsikkerheden i praksis.

Hør, hvad Kirstine Zinck Pedersen, der er forsker hos CBS, tror, at pandemien har betydet for organiseringen af patientsikkerheden på baggrund af en empirisk undersøgelse blandt risikomanagere.

Kvalitetschefen fra Aarhus, Elin Kallestrup, og den ledende overlæge fra fælles akutmodtagelse på patienternes hospital på Sygehus Lillebælt, Poul Henning Madsen, vil fortælle om deres betydningsfulde erfaringer med, hvordan pandemien har gjort patientsikkerhed endnu mere nærværende og konkret i frontlinjen. De vil fortælle om de kloge ledelsesmæssige og organisatoriske greb, som har fremmet og styrket patientsikkerheden i en krisetid.

Vi kan løfte sløret for, at der er masser af læring og praksisnær viden om, hvordan coronapandemien har været en løftestang for patientsikkerheden, når det er lykkedes at integrere patientsikkerheden i risikostyringen og den kliniske hverdag. Vi taler om, hvilken betydning pandemien har haft for organiseringen af patientsikkerhed, læringen af utilsigtede hændelser, udviklingen af nye arbejdsgange, kompetencer i en krisetid og meget mere.

Efter webinaret har du fået viden om:
Hvordan patientsikkerheden er organiseret og reorganiseret under coronapandemien i forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Hvordan det er lykkedes at gøre pandemien til en driver for patientsikkerhed i frontlinjen.

Kloge organisatoriske og ledelsesmæssige greb under coronapandemien, der har fremmet og styrket patientsikkerheden til inspiration i fremtiden.

Oplægsholdere
Kristine Zinck Pedersen, forsker, CBS
Elin Kallestrup, kvalitetschef, Aarhus Kommune
Poul Henning Madsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt
Maya Damgaard Larsen, Kvalitetskonsulent og risikomanager, Aarhus Kommune

Moderator
Rikke Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Tidspunkt
Onsdag den 17. marts kl. 14.30-16.00

Det er gratis at deltage for modtagere af PS!’ nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, når du tilmelder dig webinaret eller i nedenstående link.

Der er et begrænset antal pladser, og derfor vil vi opkræve et no show-fee i form af et gebyr på 150 kr. ved udeblivelse, eller hvis afbud bliver givet senere end 3 dage før webinaret. Meldes der afbud tidligere, koster det ikke noget.

Tilmeld dig her

25. februar 2021

Nyheder