Patientsikkerhedsugen er vigtig for formand Karin Friis Bach

I forbindelse med den internationale patientsikkerhedsuge har vi tidligere spurgt vores bestyrelse, hvad patientsikkerhed er for dem. Her er det formand Karin Friis Bachs svar fra 2019.

#PSugen 2021: Patientsikkerhed under pres?

Et år med coronavirus har presset sundhedsvæsenet, men er patientsikkerheden også under pres? Og hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under pres? Det sætter PS! fokus på i den internationale patientsikkerhedsuge den 14.-20. marts, hvor vi vil fremhæve gode eksempler fra arbejdet med patientsikkerhed.

Af Annelene Højvang Larsen

Den 14.-20. marts 2021 er det den internationale patientsikkerhedsuge – World Patient Safety Week.

Formålet med den internationale patientsikkerhedsuge er at dele viden og metoder mellem sundhedsprofessionelle, der kan fremme patientsikkerheden.

Det er en uge, hvor vi styrker bevidstheden om patientsikkerhed og fremhæver alt det gode arbejde for patientsikkerhed, der allerede finder sted.

Den årligt tilbagevendende begivenhed er et initiativ, som PS!’ strategiske partner Institute for Healthcare Improvement (IHI) har været og er medudvikler af.

Læs mere om ugen hos IHI

International begivenhed med fokus på patientsikkerhed

Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har i år valgt at markere dagen under overskriften: Patientsikkerhed under pres?

Et år med coronavirus har presset sundhedsvæsenet, men er patientsikkerheden også under pres? Og hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under pres?

PS! vil i løbet af ugen fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed. Vi ønsker at pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

Webinar: Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

I løbet af 2021 tilbyder PS! en række webinarer med inspiration, læring og viden om patientsikkerhed som omdrejningspunkt.

Det første webinar bliver afholdt i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsuge og undersøger coronapandemiens betydning for patientsikkerhed set i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv.

Webinaret er gratis for modtagere af PS!’ nyhedsbrev.

Læs mere og tilmeld dig webinaret her

Tag del i den internationale patientsikkerhedsuge

Vi opfordrer alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at byde ind og være med til at sprede viden, bl.a. via hashtagget #PSugen på sociale medier.

I kan også vælge at markere dagen lokalt hos jer. Center for Patient Safety har udviklet et toolkit, der kan bruges til at styrke teamsamarbejdet i forbindelse med dagen.

Download gratis toolkit fra Center for patient Safety 

Hvis I har gode eksempler på, hvordan I har arbejdet med patientsikkerhed under coronapandemien, er I også meget velkomne til at dele jeres tiltag, idéer og erfaringer med os.

Send dem på mail til kommunikationschef Annelene Højvang Larsen, ahl@patientsikkerhed.dk

Vores side om PSugen, der løbende opdateres med gode historier

25. februar 2021

Nyheder