Billede

Sessioner den 31. oktober

Vis/skjul alle | Udskriv
 • Session A: Sikkerhed-II, en ny tilgang til arbejdet med kvalitet og borgersikkerhed

  Læringsmål:

  • Du får viden og indsigt i: Sikkerhed-II tilgangens teori og metoder.
  • Du får viden og indsigt i: Baggrunden for Sikkerhed-II tilgangen og eksempler på, hvordan det i praksis kommer til udtryk i de daglige rutiner.
  • Du får viden og indsigt i: Hvordan Sikkerhed-II tilgangen kan omsættes til praksis i en kompleks hverdag med borgeren i fokus.

  Sikkerhed-II fokuserer på det daglige arbejde og rutiner, som går både godt og mindre godt i borgerforløb. Sikkerhed-II handler om at lære af FEJL, men i høj grad også om at forstå de daglige rutiner og hvorfor ting går GODT i komplekse borgerforløb. Netop ved en sådan forståelse kan man imødegå svagheder i rutinerne og skabe forbedringer. Uden at vente på der sker fejl, man kan lære af. Kom og afprøv teori og metode i praksis, og bliv inspireret til nye perspektiver.

  • Mikkel Ussing, kommunikationsmedarbejder, Center for Kvalitet, Region Syddanmark
  • Betina Thude, konsulent og forsker, Center for Kvalitet, Center for Kvalitet, Region Syddanmark
  • Christian von Plessen, centerchef, Center for Kvalitet, Region Syddanmark (moderator)
  • Rikke Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

  Læs interview med Christian von Plessen

 • Session B: 2 virkningsfulde modeller for samarbejde på tværs af sektorer

  Læringsmål:

  • Du får indblik i to konkrete modeller, der øger samarbejde, sikrer sammenhæng og øger patientsikkerhed og livskvalitet.
  • Du får indblik i, hvordan man spreder gode samarbejdsmodeller til andre dele af organisationen.

  Hvem har knækket koden? Samarbejde på tværs af forskellige aktører i borgerens liv er til stadighed en udfordring. I denne session præsenteres to bud på, hvordan traditionelle barrierer er blevet nedbrudt med stort udbytte for alle parter – og med øget sikkerhed, tilfredshed og livskvalitet som resultat for den enkelte borger. I Midtklyngen (Hospitalsenheden Midt, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner) har nye modeller for samarbejde nedbragt antallet af indlæggelser og genindlæggelser. I region Nord har ”Patientens team” skabt nye og prisvindende modeller for samarbejde, hvor borgerens liv er i centrum.

  • Mette Andreassen, velfærdsdirektør, Viborg kommune
  • Jan Mainz, vicedirektør, region Nord, professor i Kvalitetsudvikling
  • Carsten Møller Beck, Klinikchef Psykiatri Syd ved Aalborg Universitetshospital
  • Carsten Johansen, områdeleder i Aalborg Kommune
  • Liv Skøtt, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Session C: Sikkert flow til gavn for borgerne

  Læringsmål: 

  • Du får indsigt i: Hvordan man kan arbejde med flow til gavn for borgeren.
  • Du får indsigt i: Hvordan man kan identificere og eliminere flaskehalse.
  • Du får indsigt i: Praksiseksempler fra virkeligheden.

  Hvad venter vi på? En borger kan vente på at komme hjem til eget hjem, på at opstarte et behandlingsforløb, på at få de rette hjælpemidler osv., risikoen for at ende i en kø er stor. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi minimere ventetiden til gavn for borgeren?

  På sessionen vil du få indblik i, hvordan man kan forbedre flowet ved at identificere og eliminere flaskehalse og ændre sine arbejdsgange. Du vil bl.a. på sessionen blive præsenteret for et konkret projekt fra Københavns Kommune, som har haft til formål at reducere ventetiden til genoptræning

  • Lars Damkjær, projektleder, Københavns Kommune
  • Karina Gregersen Jensen, forbedringsagent, Københavns Kommune
  • Rie Johansen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Session D: Medicin uden skade – hvad kan vi gøre for at undgå de alvorlige, forebyggelige medicinrelaterede skader?

  Læringsmål

  • Du får indsigt i det nationale Medicin uden skade-program.
  • Du får indsigt i målrettet arbejde med at sikre dispenseringsprocessen.
  • Du får et eksempel på målrettet arbejde med at sikre administrationsprocessen med fokus på overgange, FMK, tværsektorielt samarbejde og brugerinvolvering.

  I 2017 lancerede WHO det 3. globale patientsikkerhedsinitiativ – Medication without Harm. Initiativet har til hensigt at øge patientsikkerheden ved medicinering. Danmark har, med bred opbakning fra et samlet sundhedsvæsen, tilsluttet sig programmet, da medicineringsrelaterede skader også er et landsdækkende problem her i landet. I primærsektoren ved vi, at det hyppigst går galt i dispenserings- og administrationsprocessen.

  På sessionen får du viden om det danske Medicin uden skade-program, ligesom du får konkrete eksempler på, hvordan der allerede arbejdes med at sikre medicineringsprocessen i daglig praksis.

  • Mogens Nielsen, pårørende og medlem af Medicin Uden Skades programkomité
  • Charlotte Vermehren, farmaceut, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
  • Pia Tjørnelund, sygeplejerske, Sønderborg Kommune
  • Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Session E: Tidlig opsporing hos ældre - Hvilken betydning har det for borgeren, at de sundhedsprofessionelle får identificeret de tidligste tegn på ændringer i helbreds eller funktionsniveau?

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i, hvordan forbedringsmodellen som et enkelt anvendeligt værktøj, kan accelerere en forandrings- og forbedringsproces, med udgangspunkt i eksemplet Tidlig opsporing i kommunerne.
  • Du får inspiration til, hvordan udvikling af indikatorer kan være med til at optimere arbejdsgangene i relation til tidlig opsporing og dermed reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.
  • Du får praktiske eksempler på, hvordan PDSA-cirklen kan anvendes til afprøvninger og hvordan data anvendes til at skabe forbedringer.

  Tidlig opsporing har til formål at opspore forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre borgere i kommunerne. Dette gøres for tidligst muligt at sætte målrettede indsatser i gang og undgå indlæggelser. På sessionen får du indsigt i, hvordan der arbejdes med at skabe optimale arbejdsgange i relation til tidlig opsporing i Sønderborg Kommune med udgangspunkt i forbedringsmodellen. Igennem konkrete eksempler får du viden om, hvordan fx data og PDSA’er som konkrete værktøjer er medvirkende til at skabe forbedringer.

  Endvidere vil du blive præsenteret for, hvordan alle forebyggelsespakkerne fra I sikre hænder, tryksårspakken, faldpakken, medicinpakken og infektionspakken er blevet en integreret del af tidlig opsporing med både triage og tværfaglige triagemøder i hjemmeplejen.

  • Gitte Haase Jørgensen, hjemmesygeplejerske Distrikt Fjord Sønderborg Kommune
  • Sandra Dübe, social- og sundhedshjælper, Hjemmeplejen i Distrikt Fjord, Sønderborg Kommune
  • Mille Korsgaard Ziethen, social- og sundhedsassistent, Hjemmeplejen i Distrikt Fjord, Sønderborg Kommune
  • Lone Helene Kelm, dagligleder, Hjemmeplejen i Distrikt Fjord,  Sønderborg Kommune
  • Hanne Ellegaard Miang, kvalitetskonsulent Sønderborg Kommune
  • Arjen Stoop, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Ledersession (kun for inviterede)

  Kun om formiddagen fra 11:00-12:30

  • David Roe, Professor, The faculty of social welfare and health sciences department of community mental health, University of Haifa
  • Jos de Blok, Nurse and founder of Buurtzorg
  • Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

   

   

Workshops & Site visits den 1. november

Vis/skjul alle | Udskriv
 • Workshop 1: Tag kvalitetsbristen ved hornene: Hvordan anvendes Forbedringsmodellen og tidstro data i praksis?

  Læringsmål 

  • Du forstår de tre spørgsmål i forbedringsmodellen.
  • Du er i stand til at udføre og analysere en PDSA.
  • Du forstår. at arbejde med forbedringer over tid kræver anvendelse af tidstro data og Statistisk Proces Kontrol (SPC).
  • Du har fået inspiration til at skabe forbedringer ved at anvende Forbedringsmodellen.

  Arbejder du med forbedringer i sundhedsvæsenet, men synes det er svært at vurdere, om dit arbejde også medfører en ønsket forbedring i praksis? Bliv klog på, hvordan du kan måle forbedringer i et system fyldt med variation, og hvordan du kan bruge data til at fortælle din forbedringshistorie. På workshoppen får du basisviden omkring forskellige typer af data, og hvordan de kan anvendes til at skabe forbedringer for patienter og borgere. Gennem teori, øvelser og leg får du indsigt og færdigheder i at analysere data i seriediagrammer.

  • Henriette Højsteen, forstander, Plejehjemmet Slottet
  • Arjen Stoop, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Bodil Elgaard Andersen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Workshop 2: Tilsyn og læring

  Læringsmål: 

  • Du får indsigt i, hvordan der kan skabes kobling mellem læring og tilsyn.
  • Du får indsigt i konkrete eksempler på læring og forbedring på baggrund af tilsyn.
  • Du får introduktion til hvilke redskaber, der kan bruges til at skabe læring og forbedringer på baggrund af tilsyn.

  Der har været meget omtale af brugen af tilsyn og koblingen til læring. Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at gå tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Der er flere eksempler på institutioner, der har skabt læring og varige forbedringer på baggrund af tilsyn. På workshoppen vil der mulig for at drøfte sammenhæng mellem tilsyn og læring, og der vil være eksempler på, hvordan man skaber varige forbedringer på baggrund af tilsyn.

  • Janet Johannessen, oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Birgitte Nielsen, oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Lisbet Trap-Jensen Torp, chefkonsulent, Kvalitets- og Innovationsenheden, Aalborg kommune
  • Anne Elisabeth Flensted, sektionsleder i Tilsyn-Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Liv Nørregaard Skøtt, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Site visit: Akutteam bygger bro mellem sygehus og hjem - besøg Esbjerg Akutteam vinderen af Den Gyldne Tråd 2018

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Hvordan nedbrydelse af sektorer kan skabe tryghed og sikkerhed for patienterne/borgerne.
  • Du får indsigt i: Dagligdagen for akutsygeplejerskerne i både mødet med medarbejdere og de fysiske rammer, de arbejder i.
  • Du får indsigt i: Ledelse på tværs af sektorerne.

  Besøg Esbjerg Akutteam – vinderen af Den Gyldne Tråd 2018

  Esbjerg Kommune er i samarbejde med Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus gået nye veje. De har styrket tilliden mellem sygehus og kommunen og forstår at bruge hinandens kompetencer. Med det sygeplejefaglige akutteam, som blev etableret i september 2016, vil de skabe Danmarks bedste overlevering for borgerne.

  Akutteamet er enestående i sin form, fordi det er under fælles ledelse mellem Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune. Akutsygeplejersker færdes både i sygehusets Fælles Akutmodtagelsen og i borgerens eget hjem.

  • Anni Kjærgaard Sørensen, chef for hjemmesygeplejen, Esbjerg Kommune
  • Helle Skovgaard, afdelingssygeplejerske/Funktionsleder akutteamet, Sydvestjysk Sygehus
  • Elsemarie Døssing, specialeansvarlig overlæge, Den regionale praksisklinik, Sydvestjysk Sygehus

  Læs mere om Esbjergs Akutteam