Webinar om patientsikkerhed og telemedicin

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi indsamlet erfaringer i krydsfeltet mellem hjemmebaseret telemedicin og patientsikkerhed i international litteratur og inden for de danske telemedicinske initiativer. Projektet er støttet af fondsmidler fra Helsefonden og Steno Diabetes Center Odense.

Ved et webinar den 11. juni var 60 deltagere samlet for at høre om projektet og komme med input til det videre arbejde. Formålet med webinaret var at præsentere foreløbige resultater omkring udfordringer ved hjemmebaseret telemedicin samt indhente supplerende informationer fra deltagerne.

De inviterede deltagere var en blandet gruppe af bl.a. klinikere med erfaring inden for telemedicin, medarbejdere inden for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde, kliniknære beslutningstagere, forskere og teoretikere inden for telemedicin og/eller patientsikkerhed samt sundhedsmyndigheder.

Se oplæg fra webinaret her:

Kan du ikke se videoen her på siden, har du muligvis ikke accepteret de nødvendige cookies, der skal til. Du kan ændre dit samtykke til cookies her.

Poster om patientsikkerhed og telemedicin

Første større bevilling til coronaforskning i det primære sundhedsvæsen

16. juni 2020

Nyheder