Borgernes ønsker til den sidste levetid - Klar til samtalen

På plejecentre og i hjemmeplejen skal man blive bedre til at tage samtaler med de ældre om deres ønsker til den sidste levetid. Dette mål har Fremfærd Sundhed og Ældre besluttet at bruge midler på.

Målet er samtidig at få en bedre afklaring af de ældres ønsker til behandling. Her er genoplivningsforsøg ved hjertestop et vigtigt omdrejningspunkt, og mange ældre mener, de er sikret mod den slags behandling, når man f.eks. er på plejehjem.

Alle ældre i kommunernes ældrepleje bør tilbydes samtaler om den sidste tid således, at de får mulighed for at fortælle om deres ønsker.

I dette projekt arbejder Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) sammen med Stevns, Aalborg og Gladsaxe Kommuner, der hver har udpeget et plejecenter til projektet, om udvikling af politikker, rutiner og værktøjer i forhold til afklaring af borgernes ønsker.

Undervejs mødes de tre plejecentre på tværs af landet og udveksler erfaringer og metoder, og projektet afsluttes med en række anbefalinger til alle landets kommuner om, hvordan man kan udvikle gode rutiner på dette vigtige område.

Stevns Kommune

Stevns Kommune er en af landets mindre kommuner med 22.000 indbyggere og 4 plejecentre. Kommunen deltager i projektet med Plejecenter Egehaven i Strøby Egede. Egehaven har 40 pladser, hvoraf lidt under halvdelen har en demensdiagnose. Plejecenterleder Dorthe Kelfast har 31 medarbejdere.

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er landets tredjestørste med 215.000 indbyggere og 38 plejehjem. Kommunen deltager i projektet med Solsidecentret i Nibe. Solsidecentret har 83 beboere, hvoraf næsten halvdelen har en demensdiagnose. Plejecenterleder Winnie Rise leder 70 ansatte.

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har 70.000 indbyggere og fire kommunale plejecentre. Kommunen deltager i projektet med Seniorcenter Bakkegården i Bagsværd. Bakkegården er et specialiseret demenscenter og har 107 beboere. Plejecenterleder Mette Thoms har 110 medarbejdere.

Region Hovedstadens Akutberedskab og Frederiksberg Kommune

Hverken Region Hovedstadens Akutberedskab eller Frederiksberg Kommune var udpeget som projektdeltager, men hver for sig og sammen bidrager de med løsninger på nogle af de problemer, der opstår, når en borger findes livløs i sin bolig.

Læs mere om deres løsninger og modeller

Projektbeskrivelse

De fleste døende borgere har ønsker til, hvor og hvordan den sidste tid skal leves, hvilke behandlinger (og undersøgelser) man udsættes for, under hvilke omstændigheder de vil møde døden.

Hvis ikke man grundigt undersøger borgerens ønsker, risikerer man både at skyde over, under og ved siden af det, der må være det rigtige – nemlig at lade borgeren bestemme så meget som muligt selv.

Projektet skal dermed både sikre respekt og værdighed og samtidig eliminere de fejl som sker, når mennesker modtager behandling, der står i modsætning til deres ønsker.

Formål

Klar til samtalen skal sikre respekt for det enkelte menneskes ønsker til den sidste levetid ved:

  • At medvirke til at understøtte en kultur på ældreområdet, hvor der tilbydes samtaler om livets afslutning.
  • At udvikle og arbejde med, hvordan man systematisk kan tilbyde samtaler med borgeren og helst også borgerens pårørende om borgerens sidste tid.
  • At projektkommunerne og plejepersonalet etablerer entydige rutiner for at tilbyde sådanne samtaler og simple systemer til registrering og opbevaring af ønskerne – og naturligvis for at ønskerne også efterleves.
  • At udvikle en systematisk proces for samtaler om den sidste tid, der kan udbredes til alle kommuner.

Se hele projektbeskrivelsen her

Materialer fra seminar 3. oktober 2018

Den 3. oktober 2018 samledes ledere og medarbejdere fra de tre projektkommuner og de tre plejecentre i Nibe, Bagsværd og Strøby Egede til et seminar med gensidig sparring og med input udefra. Seminaret blev afholdt på Plejecenter Bakkegården i Bagsværd.

Se billeder i Dropbox

Følgegruppe

Karen Marie Myrndorff

Chefkonsulent, KL

Torben Klitmøller Hollmann

Sektrorformand, FOA

Anni Pilgaard

1. næstformand, Dansk Sygeplejeråd

Niels Ulrich Holm

Næstformand, Praktiserende Lægers Organisation

Annete lykke Petri

Sektorchef og overlæge, Styrelsen for Patientsikkerhed

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

T

(+45) 21259242

Læs mere her